Gerekli Evraklar

Rüzgar Ölçüm İstasyonu Başvurusu için;

 • Sensörlerin Kalibrasyon Sertifikaları ve Broşürleri
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Verilmiş Koordinat Bilgilerinin Olduğu Dilekçe (Evrak Sayı Numarası ile Birlikte) (Dilekçe örneği için buraya tıklayın)
 • Ölçüm Yapılacak Saha Firmanın Kendisine Ait İse Tapunun Fotokopisi,

 • Ölçüm Yapılacak Saha Başvuru Sahibine Ait Değilse, Bu Sahanın Ölçüm Yapmak Üzere Sahibinden Kiralandığına veya Sahanın Sahibi Tarafından Başvuru Sahibine Bu Sahada Ölçüm Yapılmasına İzin Verildiğine İlişkin Noter Veya İlgili Muhtar Onaylı Sözleşmenin Aslı veya Fotokopisi
 • Ölçüm Yapılacak Saha Kamu Arazisi İse Yetkili Kamu İdaresinden Alınmış İzin Yazısının Aslı veya Fotokopisi
 • Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin inşaat, makine ve meteoroloji mühendisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış proje
 • Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma yönetmeliğinin 5. maddesinde tarif edildiği şekliyle Rüzgar ölçüm istasyonunun kurulum koordinat ve yüksekliğini bildirir yazı.Münferit Düşey Engel Öznitelik Bilgi Tablosunun doldurulması (Ek-4).

 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak "Rüzgar Ölçüm İstasyonu Uygunluk Belgesi"
 • Başvurular, Firma Yetkilisi veya Yetkilendirilen Firma Temsilcileri (başvuru yapan kişinin başvuru sahibi firma adına yetkili olduğunu gösteren belge ile birlikte) Tarafından Şahsen Başvuru Merkezine Yapılır.

Güneş Ölçüm İstasyonu Başvurusu için;

 • Sensörlerin Kalibrasyon Sertifikaları ve Broşürleri
 • Ölçüm Yapılacak Saha Firmanın Kendisine Ait İse Tapunun Fotokopisi
 • Ölçüm Yapılacak Saha Başvuru Sahibine Ait Değilse, Bu Sahanın Ölçüm Yapmak Üzere Sahibinden Kiralandığına veya Sahanın Sahibi Tarafından Başvuru Sahibine Bu Sahada Ölçüm Yapılmasına İzin Verildiğine İlişkin Noter Veya İlgili Muhtar Onaylı Sözleşmenin Aslı veya Fotokopisi
 • Ölçüm Yapılacak Saha Kamu Arazisi İse Yetkili Kamu İdaresinden Alınmış İzin Yazısının Aslı veya Fotokopisi

 • Başvurular, Firma Yetkilisi veya Yetkilendirilen Firma Temsilcileri (başvuru yapan kişinin başvuru sahibi firma adına yetkili olduğunu gösteren belge ile birlikte) Tarafından Şahsen Başvuru Merkezine Yapılır.

Ölçüm Sonuç Başvurusu için;

 • Başvuru Dilekçe
 • Ek-6 Güneş yada Ek-4 Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu Formu (3 Adet)
 • Ölçüm İstasyonu Ölçüm Sonuç Raporu Başvuru Formu ( EK-B )
 • Veri Tamamlama Bilgi Formu (EK-F)
 • Ham Veri Teslim Formu ( EK-H)
 • Firma Yetkilisi Dışında İşlem Yapacaklar İçin Firma Adına İşlem Yapabilmek İçin Başvuru Yapan Kişinin Başvuru Sahibi Firma Adına Yetkili Olduğunu Gösteren Belge
 • İstasyona Ait Kurulum Raporu Fotokopisi

Cihaz Değişikliği için;

 • Başvuru Dilekçe
 • Cihaz Değişimi Ücreti’nin Banka Veya Döner Sermaye Dekontu. Aslı Yada Fotokopisi
 • Değişen Cihazın Yeni Kalibrasyon Sertifikası
 • Firma Yetkilisi Dışında İşlem Yapacaklar İçin Firma Adına İşlem Yapabilmek İçin Başvuru Yapan Kişinin Başvuru Sahibi Firma Adına Yetkili Olduğunu Gösteren Belge

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Gözlem Sistemleri Daire Başkanlığı

0 312 302 21 43-44

0 312 360 22 17

enerji@mgm.gov.tr

HESAP BİLGİLERİ

Türkiye Vakıflar Bankası

Keçiören Şubesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabı

Şube Kodu:283

IBAN No:TR07 0001 5001 5800 7294 0595 40

Ⓒ Copyright 2020 Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü