Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Emirdağ

2020
HDD 565 565
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Emirdağ

2019
HDD 506 392 335 229 54 11 74 239 476 2316
T≤15 °C 31 28 31 25 9 2 16 28 31 201
CDD 8 14 41 43 5 0 111
T>22 °C 5 8 16 20 5 0 54
Emirdağ

2018
HDD 490 313 224 92 37 13 121 302 482 2074
T≤15 °C 31 28 28 14 8 2 19 30 31 191
CDD 7 39 50 16 0 112
T>22 °C 6 25 26 6 0 63
Emirdağ

2017
HDD 634 426 310 215 83 7 7 185 346 412 2625
T≤15 °C 31 28 31 26 17 2 2 28 30 31 226
CDD 3 18 76 48 57 202
T>22 °C 1 7 26 18 15 67
Emirdağ

2016
HDD 528 297 319 108 95 12 51 136 322 593 2461
T≤15 °C 31 29 31 19 17 3 9 19 28 31 217
CDD 1 40 67 60 12 180
T>22 °C 1 14 24 21 8 68
Emirdağ

2015
HDD 566 450 364 284 80 16 112 283 592 2747
T≤15 °C 31 28 31 26 17 4 17 30 31 215
CDD 0 48 42 23 113
T>22 °C 1 14 21 15 51
Emirdağ

2014
HDD 461 324 333 155 69 11 49 178 357 387 2324
T≤15 °C 31 28 31 23 13 3 9 29 30 31 228
CDD 12 69 77 11 169
T>22 °C 6 25 26 5 62
Emirdağ

2013
HDD 504 363 335 212 35 3 23 234 293 623 2625
T≤15 °C 31 28 31 25 7 1 5 27 30 31 216
CDD 0 29 28 25 3 85
T>22 °C 1 9 15 20 2 47
Emirdağ

2012
HDD 590 600 476 131 66 13 7 76 299 452 2710
T≤15 °C 30 27 31 20 14 3 2 16 26 31 200
CDD 23 93 23 6 145
T>22 °C 14 24 17 5 60
Emirdağ

2011
HDD 541 483 413 271 116 15 16 249 488 484 3076
T≤15 °C 31 28 31 30 19 4 4 25 30 31 233
CDD 0 2 82 27 0 111
T>22 °C 0 2 28 14 0 44
Emirdağ

2010
HDD 441 323 295 214 39 0 0 186 185 368 2051
T≤15 °C 0
CDD 2 14 77 147 3 243
T>22 °C 0
Emirdağ

2009
HDD 470 372 394 229 98 34 53 317 390 2357
T≤15 °C 0
CDD 0 20 42 30 3 95
T>22 °C 0
Emirdağ

2008
HDD 640 478 237 162 104 178 288 508 2595
T≤15 °C 0
CDD 4 3 29 56 99 13 204
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.