Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ANTAKYA

2020
HDD 300 300
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ANTAKYA

2019
HDD 306 224 162 75 0 73 251 1091
T≤15 °C 31 28 29 15 0 14 31 148
CDD 54 109 164 186 118 43 674
T>22 °C 15 30 31 31 30 18 155
ANTAKYA

2018
HDD 280 176 54 11 8 99 239 867
T≤15 °C 31 28 14 3 2 20 31 129
CDD 45 92 166 186 137 28 654
T>22 °C 20 30 31 31 30 17 159
ANTAKYA

2017
HDD 372 256 133 22 102 242 1127
T≤15 °C 31 27 25 5 19 31 138
CDD 1 7 78 201 189 128 2 606
T>22 °C 1 6 29 31 31 30 2 130
ANTAKYA

2016
HDD 319 113 59 4 145 348 988
T≤15 °C 31 17 15 1 19 31 114
CDD 5 17 150 172 189 85 12 630
T>22 °C 3 9 29 31 31 24 11 138
ANTAKYA

2015
HDD 323 214 103 35 42 238 955
T≤15 °C 31 28 22 8 10 31 130
CDD 1 33 77 172 229 189 46 747
T>22 °C 2 14 30 31 31 30 19 157
ANTAKYA

2014
HDD 228 162 51 5 121 181 748
T≤15 °C 30 23 11 1 23 28 116
CDD 5 23 94 168 196 126 15 627
T>22 °C 2 15 27 31 31 27 11 144
ANTAKYA

2013
HDD 291 164 100 21 8 323 907
T≤15 °C 31 26 19 6 2 31 115
CDD 8 53 101 174 199 93 2 630
T>22 °C 5 24 30 31 31 27 1 149
ANTAKYA

2012
HDD 333 237 194 10 60 245 1079
T≤15 °C 30 25 29 3 13 31 131
CDD 4 9 133 209 220 161 37 773
T>22 °C 3 11 30 31 31 30 16 152
ANTAKYA

2011
HDD 273 219 121 20 0 0 0 0 207 307 1147
T≤15 °C 31 28 22 4 0 0 0 0 29 31 145
CDD 12 83 175 205 144 619
T>22 °C 7 28 31 31 29 126
ANTAKYA

2010
HDD 203 159 62 12 0 0 0 0 31 219 686
T≤15 °C 0
CDD 18 96 166 243 161 684
T>22 °C 0
ANTAKYA

2009
HDD 325 207 153 13 0 0 0 98 179 975
T≤15 °C 0
CDD 15 130 184 197 94 620
T>22 °C 0
ANTAKYA

2008
HDD 384 248 39 11 3 55 299 1039
T≤15 °C 0
CDD 12 17 116 237 204 118 704
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.