Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Fethiye

2020
HDD 214 214
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Fethiye

2019
HDD 240 164 100 34 0 18 176 732
T≤15 °C 31 27 22 9 0 5 30 124
CDD 32 144 210 247 131 25 789
T>22 °C 15 30 31 31 30 18 155
Fethiye

2018
HDD 203 118 37 0 28 198 584
T≤15 °C 31 23 9 0 7 31 101
CDD 2 66 133 251 232 148 9 841
T>22 °C 6 26 30 31 31 30 7 161
Fethiye

2017
HDD 268 168 86 10 80 155 767
T≤15 °C 31 28 18 3 16 29 125
CDD 21 146 253 223 124 6 773
T>22 °C 6 30 31 31 29 5 132
Fethiye

2016
HDD 248 80 96 3 55 262 744
T≤15 °C 29 15 23 1 14 31 113
CDD 1 11 148 244 230 119 20 773
T>22 °C 1 10 30 31 31 28 18 149
Fethiye

2015
HDD 242 186 119 40 3 204 794
T≤15 °C 30 25 25 10 1 31 122
CDD 9 83 207 244 135 18 696
T>22 °C 7 30 31 31 30 19 148
Fethiye

2014
HDD 185 154 98 4 51 120 612
T≤15 °C 30 28 21 1 11 21 112
CDD 18 124 208 255 118 8 731
T>22 °C 10 26 31 31 28 6 132
Fethiye

2013
HDD 220 163 95 15 32 236 761
T≤15 °C 31 28 19 4 7 30 119
CDD 1 46 126 217 243 117 9 759
T>22 °C 2 23 30 31 31 30 4 151
Fethiye

2012
HDD 275 231 130 12 21 190 859
T≤15 °C 31 29 22 3 5 27 117
CDD 2 143 256 254 110 35 800
T>22 °C 5 29 31 31 30 16 142
Fethiye

2011
HDD 215 155 90 18 0 0 0 7 115 205 805
T≤15 °C 31 28 17 5 0 0 0 2 20 30 133
CDD 10 129 232 228 135 734
T>22 °C 5 30 31 31 30 127
Fethiye

2010
HDD 183 114 35 4 0 0 0 0 0 134 470
T≤15 °C 0
CDD 25 115 224 264 135 763
T>22 °C 0
Fethiye

2009
HDD 186 179 134 5 0 0 0 55 130 689
T≤15 °C 0
CDD 24 145 251 211 94 725
T>22 °C 0
Fethiye

2008
HDD 245 202 70 27 21 164 729
T≤15 °C 0
CDD 26 161 221 238 111 757
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.