Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ŞANLIURFA

2019
HDD 369 270 226 104 4 973
T≤15 °C 31 28 31 17 1 108
CDD 124 260 302 335 177 69 1267
T>22 °C 20 30 31 31 30 19 161
ŞANLIURFA

2018
HDD 307 214 53 9 145 291 1019
T≤15 °C 31 28 11 2 24 31 127
CDD 4 71 199 308 317 204 49 1152
T>22 °C 4 21 30 31 31 30 18 165
ŞANLIURFA

2017
HDD 390 289 145 46 7 113 238 1228
T≤15 °C 31 28 23 9 2 17 31 141
CDD 2 62 230 379 315 227 5 1220
T>22 °C 2 19 30 31 31 30 5 148
ŞANLIURFA

2016
HDD 412 176 116 3 3 147 389 1246
T≤15 °C 31 22 21 1 1 20 31 127
CDD 11 59 234 340 353 138 37 1172
T>22 °C 12 23 30 31 31 25 14 166
ŞANLIURFA

2015
HDD 366 287 182 78 108 291 1312
T≤15 °C 31 28 27 15 22 31 154
CDD 3 64 173 346 296 233 29 1144
T>22 °C 2 17 30 31 31 30 18 159
ŞANLIURFA

2014
HDD 291 221 111 18 5 170 264 1080
T≤15 °C 31 27 17 4 1 28 31 139
CDD 4 68 193 327 322 136 21 1071
T>22 °C 5 23 29 31 31 27 10 156
ŞANLIURFA

2013
HDD 359 244 166 35 75 369 1248
T≤15 °C 31 28 23 8 16 31 137
CDD 12 74 209 309 299 129 5 1037
T>22 °C 5 22 30 31 31 30 3 152
ŞANLIURFA

2012
HDD 389 353 282 9 8 91 305 1437
T≤15 °C 31 29 31 2 2 17 31 143
CDD 8 32 256 345 311 191 45 1188
T>22 °C 6 18 30 31 31 30 13 159
ŞANLIURFA

2011
HDD 332 290 164 61 0 0 0 11 262 330 1450
T≤15 °C 31 28 22 11 0 0 0 3 30 31 156
CDD 31 190 341 307 166 1035
T>22 °C 9 30 31 31 29 130
ŞANLIURFA

2010
HDD 280 249 119 35 0 0 0 4 20 224 931
T≤15 °C 0
CDD 84 223 371 362 196 1236
T>22 °C 0
ŞANLIURFA

2009
HDD 362 279 242 46 0 0 7 165 246 1347
T≤15 °C 0
CDD 69 229 311 268 112 989
T>22 °C 0
ŞANLIURFA

2008
HDD 442 329 99 18 3 3 100 340 1334
T≤15 °C 0
CDD 43 56 237 333 341 147 1157
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.