Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AKSARAY

2020
HDD 514 514
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
AKSARAY

2019
HDD 509 362 329 210 45 11 45 259 430 2200
T≤15 °C 31 28 31 26 8 3 9 30 31 197
CDD 13 36 55 72 16 0 192
T>22 °C 7 15 23 25 6 0 76
AKSARAY

2018
HDD 474 284 206 92 27 3 88 275 438 1887
T≤15 °C 31 28 27 15 6 1 13 30 31 182
CDD 30 100 100 21 0 251
T>22 °C 17 30 30 7 0 84
AKSARAY

2017
HDD 615 439 304 169 32 136 323 389 2407
T≤15 °C 31 28 31 24 7 26 30 31 208
CDD 2 30 132 102 60 326
T>22 °C 2 13 31 27 17 90
AKSARAY

2016
HDD 524 288 271 68 48 3 29 105 320 578 2234
T≤15 °C 31 29 27 14 9 1 6 17 29 31 194
CDD 0 48 111 129 14 302
T>22 °C 1 19 31 31 9 91
AKSARAY

2015
HDD 507 395 314 242 45 70 282 585 2440
T≤15 °C 31 28 30 26 10 11 30 31 197
CDD 5 1 71 102 47 226
T>22 °C 4 2 26 25 20 77
AKSARAY

2014
HDD 446 337 286 101 21 3 22 127 320 347 2010
T≤15 °C 31 28 31 18 6 1 4 23 30 31 203
CDD 2 22 120 125 20 289
T>22 °C 3 11 30 31 10 85
AKSARAY

2013
HDD 480 329 289 153 20 15 214 266 619 2385
T≤15 °C 31 28 28 21 5 4 27 30 31 205
CDD 3 42 69 62 3 179
T>22 °C 4 10 20 30 2 66
AKSARAY

2012
HDD 556 548 426 76 18 56 271 413 2364
T≤15 °C 31 29 31 12 5 13 27 31 179
CDD 52 141 53 15 1 262
T>22 °C 18 27 24 12 1 82
AKSARAY

2011
HDD 481 432 366 224 76 3 5 198 462 454 2701
T≤15 °C 31 28 31 30 14 1 1 24 30 31 221
CDD 0 3 102 57 1 163
T>22 °C 0 4 30 24 3 61
AKSARAY

2010
HDD 428 314 275 168 27 0 0 130 205 339 1886
T≤15 °C 0
CDD 4 30 141 165 24 364
T>22 °C 0
AKSARAY

2009
HDD 464 362 358 208 86 46 45 333 373 2275
T≤15 °C 0
CDD 4 29 65 32 4 134
T>22 °C 0
AKSARAY

2008
HDD 648 598 241 122 97 109 256 519 2590
T≤15 °C 0
CDD 3 4 45 90 159 43 344
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.