Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ARDAHAN

2020
HDD 753 753
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2019
HDD 852 717 641 417 185 38 42 23 192 284 545 649 4585
T≤15 °C 31 28 31 30 26 8 10 6 30 31 30 31 292
CDD 1 0 1
T>22 °C 2 0 2
ARDAHAN

2018
HDD 766 643 466 342 207 103 6 15 143 320 502 682 4195
T≤15 °C 31 28 31 30 31 21 2 4 24 31 30 31 294
CDD 1 0 1
T>22 °C 2 0 2
ARDAHAN

2017
HDD 977 836 606 394 252 114 12 60 376 520 749 4896
T≤15 °C 31 28 31 30 31 20 3 9 31 30 31 275
CDD 0 4 4
T>22 °C 1 6 7
ARDAHAN

2016
HDD 801 623 534 344 257 127 38 229 358 678 900 4889
T≤15 °C 31 29 31 30 31 20 9 30 31 30 31 303
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2015
HDD 883 756 594 417 244 95 26 40 71 322 548 778 4774
T≤15 °C 31 28 31 30 31 21 6 8 16 31 30 31 294
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2014
HDD 798 742 509 333 220 123 18 7 148 337 573 675 4483
T≤15 °C 31 28 31 30 30 24 5 2 21 31 30 31 294
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2013
HDD 864 722 603 360 221 131 55 42 180 405 465 896 4944
T≤15 °C 31 28 31 30 30 20 11 10 24 31 30 31 307
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2012
HDD 774 710 736 336 239 78 53 30 134 293 447 732 4562
T≤15 °C 30 27 31 30 31 17 10 7 26 31 30 31 301
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2011
HDD 768 696 602 397 264 131 197 384 666 830 4935
T≤15 °C 31 28 31 30 30 23 28 31 30 31 293
CDD 0 0 1 0 0 1
T>22 °C 0 0 2 0 0 2
ARDAHAN

2010
HDD 688 580 510 396 252 65 75 296 451 623 3936
T≤15 °C 0
CDD 0 0 0 0 0 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2009
HDD 864 647 627 455 281 209 296 489 647 4515
T≤15 °C 0
CDD 0 0 0 0 0 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2008
HDD 1103 934 507 279 323 332 502 816 4796
T≤15 °C 0
CDD 0 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.