METU3 - Ayrıntılı BölgelerCrusade - Dalga Periyodu

Harita Türü Rüzgar Yön ve Şiddeti Dalga Yüksekliği ve Yönü Dalga Periyodu

Gösterim Şekli Tüm Bölgeler (Haritalı) Resim Hareketli Görüntü

Saat 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120  ««« »»» 

METU3 Harita: Dalga Periyodu

METU3 tahminleri UTC (GMT) zaman dilimine göre yapılmaktadır. Geçerli yerel saat uygulamamız şu anda, söz konusu zamandan 3 saat ileridedir. Örneğin 05:02 UTC, 08:02 TSİ'ye karşılık gelmektedir.

METU-3 DALGA TAHMİN MODELİ HAKKINDA

NATO TU-Waves projesi kapsamında, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara denizlerinin meteorolojik tahminleri için ODTÜ ile ortaklaşa geliştirilen METU3 Dalga Tahmin Modeli Aralık 1999’dan beri Genel Müdürlüğümüzde kullanılmaktadır. Ocak 2004’ten itibaren de operasyonel olarak İnternet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Model için gerekli olan başlangıç ve sınır şartları ECMWF’den (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi) sağlanmaktadır. Başlangıç verisi olarak 0.25° X 0.25° çözünürlükteki (yaklaşık 27 km.) 10m. rüzgar verisi kullanılmaktadır. Model üç ayrı parametre için tahmin ürünleri üretir. Bunlar; 10 m. deki rüzgar hızı (kt) ve yönü, dalga yüksekliği (m) ve hareket yönü ile dalga periyodu (s)’dur. METU-3 Dalga Modeli Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz için ayrı ayrı çalıştırılmakta, tahmin haritaları ise uluslar arası deniz alanları için hazırlanarak kullanıcılara sunulmaktadır. Hazırlanan bu haritalar, 3’er saatlik aralıklarla 120 saate kadar geçerliliği olan tahmin ürünleridir.

Harita başlığındaki ilk terim, ürünün tanımı ve birimidir. 10m Wind (kt), knot cinsinden 10 metredeki rüzgarı, W.Height (m), metre cinsinden dalga yüksekliğini, W.Period (s), saniye cinsinden periyodu temsil eder. “Run” terimi ile modelin çalıştığı tarih ve saat verilir. Model her gün 0000 ve 1200 GMT (Greenwich Mean Time)’de çalışıp harita üretmektedir. Türkiye için yaz saati döneminde bu saatlere 3 saat, kış döneminde ise 2 saat eklemek gerekir. T+ ile başlayan terim ile, modelin çalışmasından kaç saat sonrası için tahmin haritası ürettiği gösterilir. “Valid” terimi ise tahmin haritasının hangi gün ve saate ait olduğunu gösterir.