Sınav ve İhale İlanları


ÖSYM Tarafından KPSS-2021/1 İle Kurumumuza Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

2021/1 KPSS sonucuna göre ÖSYM Başkanlığınca Kurumumuza yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı belgelerle birlikte 13.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) ile aşağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen evrakların başvuru tarihi bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşması gerekmekte olup postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler:

Adres:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Kütükçü Ali Bey Cad. No:4 Kalaba Keçiören-ANKARA
Tel: 0312 302 2389- 0312 302 2410