Sınav ve İhale İlanları

ÖSYM Tarafından KPSS 2021/8 İle Kurumumuza Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

2021/8 KPSS yerleştirmelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kurumumuza yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı belgelerle birlikte 03.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) ile aşağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen evrakların başvuru tarihi bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşması gerekmekte olup postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler:

Posta Adresi:

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 302 23 76