Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Havzalara Göre Alansal Yağış Değerlendirmesi

Değerlendirme Türü Aylık Yağış Değerlendirmesi Kümülatif Yağış Değerlendirmesi


İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.