Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar

Kuruluş WMO EUMETSAT ECMWF NATO ECOMET ICAO


Sınır tanımayan bilim dalı olarak ta kabul edilen meteoroloji bilimi, öncelikle birbirine komşu ülkeler olmak üzere, Dünya üzerindeki bütün ülkelerin işbirliğini ve karşılıklı bilgi değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla ülkeler, bölgesel ve küresel ölçekte bir araya gelerek bu ortak amaçlar doğrultusunda birtakım organizasyonlar oluşturmuşlardır. Bu ortak amaçlar; kimi zaman gözlemlerde standardın sağlanarak kalitenin yükseltilmesi ve etkin bir veri alış-verişinin temini olabildiği gibi, kimi zaman da uydu ve süper bilgisayarlar gibi maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren durumlarda maliyetin paylaşılması ve bilgi ve tecrübelerin birleştirilmesi olabilmektedir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, görev alanına giren konularda ülkemiz ve bölge insanına daha kaliteli hizmetler verebilmek ilkesi doğrultusunda bu tür uluslararası kuruluşların oluşum aşamalarından itibaren bir parçası olmuş ve halen aşağıda sıralayacağımız kuruluşların kurucu üyesi konumundadır. Bunlar: