Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri ve İletişim Bilgileri

Adı Soyadı Görevi Ünvanı Telefon e-posta
Mustafa Çelik Başkan Genel Müdür Yardımcısı (312) 3022011-12
FAX: (312) 3612357
mustafacelik@mgm.gov.tr
Süleyman Okcu Üye 1. Hukuk Müşaviri (312) 3022061-62 suleymanokcu@mgm.gov.tr
Nesimi Gazeloğlu Üye Personel Dairesi Başkanı (312) 3022376-77 ngazeloglu@mgm.gov.tr

Faaliyet Raporları

2015 Yılı Faaliyet Raporu

1. Kamu Görevlileri Etik Kurulunca düzenlenen Etik Liderlik Programlarına ve Seminerlerine gerekli katılım sağlanmıştır.

2. Etik Komisyonu 2015 yılında, 15/01/2015, 21/05/2015 ve 31/12/2015 tarihlerinde üç kez toplanmıştır. İmza altına alınan kararlar Kurum web sayfasında yayınlanmış ve ilgili birimlere bildirilmiştir.

3. 21.05.2015 tarihinde yapılan toplantıda , 25 Mayıs-31 Mayıs tarihlerini kapsayan Etik Haftasında “Hizmet Standartlarına Uymak” ilkesi konu olarak belirlenerek, konuya uygun afişler Genel Müdürlük merkez personelinin bilgilendirilmesi amacıyla görülebilecek uygun mahallerde asılmış ve Genel Müdürlük İntranet sayfasında yer verilmiştir.

2014 Yılı Faaliyet Raporu

1. Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürütülen “Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi” nin, “Proje Kapanış Konferansı” 28 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Hilton Otel’ de yapılmıştır. Konferansa, Etik Komisyonu Başkanı Mehmet KAYA ile Komisyon Üyesi Vedat GÜNEŞ iştirak etmiştir.

2. Etik Komisyonu, 17.04.2014 tarihinde toplanmış, imza altına alınan kararlar Kurum web sayfasında yayınlanmış ve ilgili birimlere bildirilmiştir.

3. 17.04.2014 tarihinde yapılan toplantıda düzenlenmesi kararlaştırılan “Kamuda Halka Hizmet Bilinci” konulu konferans ile ilgili afişler Genel Müdürlük merkez personelinin bilgilendirilmesi amacıyla görülebilecek yerlere asılmıştır. 29 Mayıs 2014 günü saat 14.00 da konuşmacı Dr.Necmettin TÜRİNAY’ ın katılımı ile konferans Ahmet Tevfik Göymen Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

29.05.2014 - Kamuda Halka Hizmet Bilinci Konferansı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

1. Kamu Görevlileri Etik Kurulunca düzenlenen Etik Liderlik Programlarına ve Seminerlerine gerekli katılım sağlanmıştır.

2. Etik Komisyonu, 05.04.2013 tarihinde toplanmış, alınan kararlar kurum web sayfasında yayınlanmıştır.

3. 05.04.2013 tarihinde yapılan toplantıda, Etik Haftası nedeniyle düzenlenmesi kararlaştırılan “Kamu Hizmetinde İnsana Saygı” konulu konferans 31 Mayıs 2013 günü saat 14.00 da Ahmet Tevfik Göymen Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca 15-19 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya‘da düzenlenen hizmet içi eğitim kursunda, “ İletişim ve Etik Değerler ” konusu, Etik Komisyon Üyesi Ayhan DEMİRYÜREK tarafından anlatılmıştır.

31.05.2013 - Kamu Hizmetinde İnsana Saygı Konferansı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca düzenlenen Etik Liderlik Programlarına ve Seminerlerine gerekli katılım sağlanmıştır.

25 Mayıs 2012 Etik Günü münasebetiyle, Genel Müdürlük merkez personelinin dikkatini çekmek üzere hazırlanan afişler görülebilecek yerlere asılmıştır.

Komisyonumuz 2012 yılında 1 kez toplanmıştır. İmza altına alınan kararlar Kurum web sayfasında yayınlanmış ve ilgili birimlere bildirilmiştir.

Kurum tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerde etik dersleri verilmiştir.

2011 Yılı Faaliyet Raporu

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca düzenlenen Etik Liderlik Programlarına ve Seminerlerine gerekli katılım sağlanmıştır.

07/07/2011 tarihinde Genel Müdürlük Olur’u ile Etik Komisyonu Üyeleri yeniden belirlenmiştir. Oluşan yeni Komisyon, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmiştir.

Komisyonumuz 2011 yılında 2 kez toplanmıştır. İmza altına alınan kararlar Kurum web sayfasında yayınlanmış ve ilgili birimlere bildirilmiştir.

Kurum tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerde etik dersleri verilmiştir.

2010 Yılı Faaliyet Raporu

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca düzenlenen Etik Liderlik Programlarına ve Seminerlerine gerekli katılım sağlanmıştır.

2010 yıl içerisinde 1 kez toplantı yapılmış ve alınan karar Kurum web sayfasında yayınlanmış ve ilgili birime bildirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde “Ulusal Etik Haftası” etkinlikleri kapsamında, Etik Kurulu Uzman Yardımcısı Ömer KARACA tarafından “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” konulu seminer verilmiştir.

Kurum tarafından düzenlenen eğitimlerde etik dersleri verilmiştir.

2009 Yılı Faaliyet Raporu

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca düzenlenen Etik Liderlik Programlarına ve Seminerlerine Etik Komisyonu üyeleri istirak etmistir.

Komisyonumuza e-posta ile yapılan yemekhane düzeni ile ilgili bir basvuru değerlendirilerek karar altına alınmıstır. Karar ilgiliye ve icrai birim olan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmistir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca “Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi” çerçevesinde düzenlenecek eğitimlerde, Kurumumuz I. Hukuk Müsaviri ve Etik Komisyonu Baskanı Av. Mehmet KAYA etik eğiticisi olarak belirlenmistir.

Kurum Etik Eğiticisi I. Hukuk Müsaviri Av. Mehmet KAYA, Kamu Görevlileri Etik Kurulunca “Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi” çerçevesinde düzenlenen eğitimlere katılmıstır.

Kurumumuzda, Ulusal Etik Haftası etkinlikleri kapsamında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. İnayet AYDIN’a “Kamuda Etik” konulu seminer verdirilmesi sağlanmıstır.

Komisyonumuz 2009 yılında 6 kez toplanmıstır. İmza altına alınan kararlar Kurum web sayfasında yayınlanmıs ve ilgili birimlere bildirilmistir.

Alınan karar gereği, 5 gün ve daha fazla süreli eğitimlerin düzenlendiği Ankara,Alanya ve Marmaris’te Kurum Etik Eğiticilerince etik konusunda ders verilmistir.

12/10/2009 tarihinde Genel Müdürlük Olur’u ile Etik Komisyonu Üyeleri ve Etik Eğiticiler yeniden belirlenmistir. Olusan yeni Komisyon, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmistir. Ayrıca Kamu Görevlileri Etik Kurulunca istenen Etik Eğitim Stratejisi, kılavuz ilkeler çerçevesinde belirlenerek Kurula bildirilmistir.

2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 25.05.2004 tarihinde kabul edilen 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği oluşturularak göreve başlamıştır.

Anılan Kanuna dayalı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru ile Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda, Genel Müdürlük Makamının 28.04.2005 tarihli ve 34181 sayılı Olur’ları ile I. Hukuk Müşaviri Av. Mehmet KAYA, Personel Dairesi Başkanı Adem BİBEROĞLU ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ali DEVELİOĞLU’ndan müteşekkil Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Bilahare Makamın 21.11.2008 tarihli ve 78758 sayılı Olur’ları ile Müşavir Kemal DOKUYUCU ve Programcı Sabit EMEN Komisyona dahil edilmişlerdir.

2008 yılı içerisinde, anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre, kamu görevlilerinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve almaları, görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmelerinin yasaklanmasıyla ilgili Bakanlığımız Talimatı bütün kurum personeline duyurulmuştur.

Komisyon Kararları

2015 Yılı Kararları

2014 Yılı Kararları

2013 Yılı Kararları

2012 Yılı Kararları

2011 Yılı Kararları

2010 Yılı Kararları

2009 Yılı Kararları

Disiplin Kuruluna Başvuru Formu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

T.C.Kimlik No:

Adı Soyadı:

Unvanı:

Birimi:

İmza:

Tarih: