Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Kuraklık Analizi

Değerlendirme Türü Aylık Kuraklık Analizi Yıllık Kuraklık Durumu Kuraklık İzleme Yöntemleri ve Çeşitleri

Metodlar Standart Yağış İndeksi Metodu Normalin Yüzdesi Metodu


Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) Metoduna Göre 2019 Aralık Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu

3 Aylık Değerlendirme

3 Aylık Kuraklık Haritası

6 Aylık Değerlendirme

6 Aylık Kuraklık Haritası

9 Aylık Değerlendirme

9 Aylık Kuraklık Haritası

12 Aylık Değerlendirme

12 Aylık Kuraklık Haritası

24 Aylık Değerlendirme

24 Aylık Kuraklık Haritası

Son Güncelleme: 15.01.2020