İklim

İklim Türkiye İklimi


İnsanlar farkında olsunlar veya olmasınlar, (günlük, aylık veya yıllık olarak) hayatları üzerinde iklimin önemli bir etkisi vardır. İnsanlar çağlar boyunca uygun iklim koşulları olan yerlere yerleşmişlerdir. İklim şartlarının değişmesi, örneğin bir bölgenin kuraklaşması, insanları bu bölgeleri terk etmeye zorlamıştır. En basitinden tatil yeri seçiminde, bir yere seyahat edeceğimiz zaman, ev alırken, tarım yaparken, endüstri tesisleri kurarken, bir şehir planlarken, ulaşım tesis ile güzergahları belirlerken ve daha bir sürü alanda iklim koşullarından etkilendiğimiz için iklim bilgi ve verilerini göz önünde tutmamız gerekir. İklim zamansal ve uzamsal değişimi ile yeryüzünü şekillendirdiği gibi bireyden topluma, toplumdan topluluklara olmak üzere insanların yaşam şeklini, kalitesini, koşullarını ve kültürlerini de şekillendirir.

Hatta, iklimin tüm canlıların hayatlarını etkileyebilecek güce sahip olduğu belirtilebilir; örneğin bazı bitki türlerinin yetiştiği iklim bölgeleri vardır. Belli bir yükseklikten sonra ağaç türleri yetişmez. Her canlı türü, istense dahi her bölgede barınamaz. Bu şekilde yeryüzünde yalnızca belirli bölgelerde doğal olarak yayılış gösteren bu tür bitkilere Endemik (Önceleri geniş alanlara yayılmış olup da iklim değişmeleri sonucu bir veya birkaç yere çekilmiş klimatik bitkilerdir) ve Relik bitkiler (Geçmişteki uygun iklim şartlarında yetişmiş olup da uygun sahalarda yetişebilen bitkiler) adı verilmektedir. Yani bu tür bitkiler belli bir bölgeye, ülkeye, bir dağa veya adaya özgü olan bitkilerdir.