Kalibrasyon Merkezi


Kalibrasyon Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, 2010 Yılında TÜRKAK tarafından TS EN İSO/IEC 17025 standartlarında akredite olmasının yanında Uluslararası alanda da büyük bir başarıya imza atarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Kalibrasyon Merkezi olarak kabul edilmiştir.

Kalibrasyon Merkezimiz; EİT üyesi ülkelere kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi; Sıcaklık, Nem, Basınç, Rüzgar Hız, Yağış Miktarı ve Şiddeti ve Global Radyasyon Ölçerlerin kalibrasyonlarını yapmak üzere 2009 yılında modernize edilerek hizmete açılmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ürettiği verilerin güvenilirliğini ve uluslar arası alanda geçerliliğini belgelemek amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 30 Nisan 2010 tarihinde akredite edilmiş ve 19 Temmuz 2014 tarihinde de akreditasyonu yenilenmiştir.

Sıcaklık, Nem, Basınç ve Rüzgar Hız Kalibrasyon Laboratuvarlarımız TS EN ISO/IEC 17025 standardını uygulayan akredite laboratuarlarımızdır.

Yağış Miktarı ve Şiddeti, Global Radyasyon, Elektriksel ve Rüzgar Yön Kalibrasyonu Laboratuvarlarımız da TS EN ISO/IEC 17025 standardını uygulamakta ve izlenebilirliği sağlanmış referans cihazlar kullanmaktadır.

AKREDİTASYONU OLAN KALİBRASYON LABORATUVARLARI

  •  SICAKLIK KALİBRASYON LABORATUVARI
  •  NEM KALİBRASYON LABORATUVARI
  •  BASINÇ KALİBRASYON LABORATUVARI
  •  RÜZGAR HIZ KALİBRASYON LABORATUVARI

İZLENEBİLİRLİĞİ SAĞLANMIŞ KALİBRASYON LABORATUVARLARI

  •  YAĞIŞ MİKTARI VE ŞİDDETİ KALİBRASYON LABORATUVARI
  •  GLOBAL RADYASYON KALİBRASYON LABORATUVARI
  •  ELEKTRİKSEL KALİBRASYON LABORATUVARI
  •  RÜZGAR YÖN KALİBRASYON LABORATUVARI

Kalibrasyon Merkezi