Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Sendikalı Personel Verileri


Kurumda Faaliyette Bulunan Sendikalara Göre Üye Sayıları

Sendika Dosya No Sendika Adı Erkek Üye Sayısı Kadın Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı
63 BÜRO MEMUR-SEN 992 141 1133
36 TÜRK BÜRO-SEN 415 49 464
89 BÜRO HAK-SEN 102 20 122
32 BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 34 3 37
231 EKSEN BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI 6 0 6
157 OFİS BİR-SEN 1 0 1
TOPLAM 1550 213 1763

Tutanak Tarihi: 24.05.2018

Bu sayfa yılda bir kez Mayıs ayında güncellenir