Sendikalı Personel Verileri


Kurumda Faaliyette Bulunan Sendikalara Göre Üye Sayıları

Sendika Dosya No Sendika Adı Erkek Üye Sayısı Kadın Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı
63 BÜRO MEMUR-SEN 992 141 1133
36 TÜRK BÜRO-SEN 415 49 464
89 BÜRO HAK-SEN 102 20 122
32 BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 34 3 37
231 EKSEN BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI 6 0 6
157 OFİS BİR-SEN 1 0 1
TOPLAM 1550 213 1763

Tutanak Tarihi: 24.05.2018

Bu sayfa yılda bir kez Mayıs ayında güncellenir