"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2017 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Nisan ayı yağışından fazla olmuştur.

Nisan ayı yağış ortalaması 60,0 mm, normali 59,0 mm ve 2016 Yılı Nisan ayı yağış ortalaması ise 30,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 1,7; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 96,1 artış gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 47,6 mm, normali 51,0 mm, 2016 Nisan ayı yağışı ise 27,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 6,7 azalma; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 70,6 artış gözlenmiştir.

Ege

Bölge yağış ortalaması 50,8 mm, normali 54,3 mm, 2016 Nisan ayı yağışı ise 19,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 6,4 azalma; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 163,2 artış gözlenmiştir.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 62,3 mm, normali 53,8 mm, 2016 Nisan ayı yağışı ise 17,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 15,8; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre de % 256,0 artış gözlenmiştir.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 42,9 mm, normali 51,0 mm, 2016 Nisan ayı yağışı ise 21,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 15,9 azalma; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre % 96,8 artış gözlenmiştir.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 57,7 mm, normali 57,8 mm, 2016 Nisan ayı yağışı ise 43,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 0,2 azalma; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 33,9 artış gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 75,6 mm, normali 74,9 mm, 2016 Nisan ayı yağışı ise 42,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 0,9; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 76,6 artış gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 86,5 mm, normali 62,7 mm, 2016 Nisan ayı yağışı ise 34,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 38,0; geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 150,7 artış gözlenmiştir.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 09 Mayıs 2017

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.