Alansal Yağış Raporu Aylık

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2021 Yılı Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Türkiye geneli aralık ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Aralık ayı yağışı 84.2 mm, normali (1991-2020) 75.7 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 44.7 mm’dir. Yağışlar normaline göre %11 ve geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre %88 artış gösterdi. Bölge geneli yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi’nde normali civarında, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normalinin altında gerçekleşti. En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge %38 azalma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Aralık ayı yağışları kıyı Ege, Batı Karadeniz sahil kesimi, Orta Akdeniz, Antalya’nın batısı, İstanbul çevreleri hariç Trakya’nın tamamı, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Giresun, Tunceli, Muş ve Hakkari çevrelerinde normaline göre %20’den fazla artış gösterirken, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde normallerine göre % 60‘tan fazla azalma meydana geldi. İl genelinde en fazla yağış 263.2 mm ile Muğla’da, en az yağış 17.1 mm ile Iğdır’da kaydedildi.

Yağışlı gün sayıları Türkiye geneli aralık ayı normali 11.7 gün iken, Batı Karadeniz, Marmara, Denizli ve Burdur çevreleri hariç tüm Ege, Kahramanmaraş, Giresun, Samsun çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Antalya, Muğla, Ağrı ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Iğdır çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.

Bölgeler

Marmara

Bölgenin aralık ayı yağışı 129.2 mm, normali 90.3 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 50.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %43, 2020 yılı aralık ayı yağışlarına göre %100'den fazla artma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin aralık ayı yağışı 128.8 mm, normali 90.8 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 66.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %42, 2020 yılı aralık ayı yağışlarına göre %94 artma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin aralık ayı yağışı 152.3 mm, normali 124.1 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 88.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %23, 2020 yılı aralık ayı yağışlarına göre %71 artma gerçekleşti.

İç Anadolu

Bölgenin aralık ayı yağışı 54.5 mm, normali 46.5 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 20.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %17, 2020 yılı aralık ayı yağışlarına göre %100'den fazla artma gerçekleşti.

Karadeniz

Bölgenin aralık ayı yağışı 64.7 mm, normali 72.4 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 30.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %11 azalma, 2020 yılı aralık ayı yağışlarına göre %100’den fazla artma meydana geldi.

Doğu Anadolu

Bölgenin aralık ayı yağışı 55.0 mm, normali 56.5 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 36.5 mm'dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, 2020 yılı aralık ayı yağışlarına göre %51 artma meydana geldi.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin aralık ayı yağışı 53.0 mm, normali 85.6 mm ve 2020 yılı aralık ayı yağışı 54.6 mm'dir. Yağışlar normaline göre %38 azalma gösterirken, 2020 yılı aralık ayı yağışları civarında gerçekleşti.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 14 Ocak 2022

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.