Alansal Yağış Raporu Aylık

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2019 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar ülke genelinde normaline göre son dokuz yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yağışlar sadece Güney Ege kıyı kesiminde normalleri civarı ve biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde normalleri altında meydana geldi. Yağışlardaki azalma Kastamonu’nun kuzeyi, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer %80’in üzerinde gerçekleşirken, geçen yıl yağışlarına göre sadece İç Anadolu Bölgesi’nde artış görüldü.

2019 Yılı Kasım yağışı 30.9 mm olarak gerçekleşti, normali 67.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 55.2 mm’dir. Yağışlarda normale göre %54 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre %44 azalma meydana geldi.

Bölgeler

Marmara

Bölgenin Kasım ayı yağış ortalaması 35.0 mm, normali 86.2 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 96.3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %59 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre %64 azalma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin Kasım ayı yağış ortalaması 47.4 mm, normali 79.5 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 78.3 mm'dir. Yağışlarda normaline ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre %40 azalma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin Kasım ayı yağış ortalaması 49.1 mm, normali 91.3 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 60.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %46 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre %19 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu

Bölgenin Kasım ayı yağış ortalaması 23.2 mm, normali 42.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 21.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %46 azalma, geçen yıl Kasım yağışlarına göre %6 artma meydana geldi.

Karadeniz

Bölgenin Kasım ayı yağış ortalaması 32.3 mm, normali 74.9 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 50.4 mm'dir. Yağışlarda normaline %57 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre %36 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu

Bölgenin Kasım ayı yağış ortalaması 20.3 mm, normali 60.0 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 48.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %66 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre %58 azalma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin Kasım ayı yağış ortalaması 17.4 mm, normali 63.1 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 82.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %72 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre %79 azalma gerçekleşti.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 03 Aralık 2019

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.