Alansal Yağış Raporu Aylık

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2024 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Türkiye geneli mart ayı yağışı normalinin üzerinde, geçen yıl mart ayı yağışının altında gerçekleşti. 2024 yılı Mart ayı yağışı 69.5 mm, mart ayı normali (1991-2020) 61.2 mm, 2023 yılı Mart ayı yağışı 95.5 mm’dir. Türkiye geneli mart ayı yağışları normaline göre %14 artma, geçen yıl mart ayı yağışlarına göre %27 azalma göstermiştir. Yağışlar özellikle Doğu Anadolu’nun doğusu ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yüksek seviyede gerçekleşmiş, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde ise normallerinin iki katını aşmıştır. Antalya’nın batısı, Konya’nın güneyi, Isparta, Bilecik çevrelerinde ise yer yer %40’ı aşan azalmalar kaydedilmiştir. Bölge genelinde, İç Anadolu Bölgesi normali civarında, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri normalinin altında yağış almıştır. En fazla artış gösteren bölge %54 ile Doğu Anadolu Bölgesi olurken, Akdeniz Bölgesi’nde ise son 11 yılın en düşük mart ayı yağışı gerçekleşmiştir.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 207.9 mm ile Şırnak, en az yağış 29.0 mm ile Kırıkkale’de kaydedilirken, Van ili mart ayı yağışları son 21 yılın en yüksek seviyesinde, Antalya, Karaman ve Mersin illeri mart yağışları son 11 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. İllerimiz içinde normaline göre en fazla azalma %35 ile Isparta’da, en fazla artma ise %100’ün üzerinde artışla Şırnak’ta meydana gelmiştir. Türkiye genelinde mart ayında ortalama 12.8 yağışlı gün görülmüştür (1991-2020 normali 11.2 gün). Yağışlı gün sayıları Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, masya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde 20-25 gün aralığında, Ege Bölgesi’nin güneyi, Akdeniz Bölgesi’nin ortası ve batısı’nda ise yer yer 10 günün altında gerçekleşmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölgenin mart ayı yağışı 63.0 mm, normali 66.1 mm ve 2023 yılı Mart yağışı 79.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %5, 2023 yılı Mart ayı yağışına göre %20 azalma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin mart ayı yağışı 53.0 mm, normali 64.5 mm ve 2023 yılı Mart ayı yağışı 81.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %18, 2023 yılı Mart ayı yağışına göre %35 azalma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin mart ayı yağışı 60.2 mm, normali 68.7 mm ve 2023 yılı Mart ayı yağışı 104.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %12, 2023 yılı Mart ayı yağışına göre %42 azalma meydana geldi.

İç Anadolu

Bölgenin mart ayı yağışı 41.6 mm, normali 42.7 mm ve 2023 yılı Mart ayı yağışı 77.0 mm'dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, 2023 yılı Mart ayı yağışına göre %46 azalma meydana geldi.

Karadeniz

Bölgenin mart ayı yağışı 63.9 mm, normali 60.0 mm ve 2023 yılı Mart ayı yağışı 99.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %7 artma, 2023 yılı Mart ayı yağışlarına göre %36 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu

Bölgenin mart ayı yağışı 101.2 mm, normali 65.8 mm ve 2023 yılı Mart ayı yağışı 102.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %54 artma meydana gelirken, 2023 yılı Mart ayı yağışları civarında gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin mart ayı yağışı 111.5 mm, normali 74.7 mm ve 2023 yılı Mart ayı yağışı 133.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %49 artma, 2023 yılı Mart ayı yağışına göre %17 azalma gerçekleşti.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 5 Nisan 2024

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.