Alansal Yağış Raporu Aylık

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2019 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar ülke genelinde normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Eylül yağışları; Ankara, Kırıkkkale, Çorum, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Bursa civarları, Balıkesir’in batısı, Hatay civarları, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde normallerine göre yer yer %80’den fazla azalma gösterdi. Eylül ayında İzmir, Güney Ege sahil kesimi ile Denizli civarları ve Antalya’nın doğu kesimleri ise normallerine göre %100’den fazla artış gösterdi.

Eylül ayında Samsun’un doğusunda kalan tüm Karadeniz sahil kesiminde, Ardahan ve Ağrı civarlarında 15 günden fazla yağışlı gün gerçekleşirken, Şırnak civarlarında hiç yağış görülmedi. 2019 Yılı Eylül yağışı 16.0 mm olarak gerçekleşti, normali 21.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 20.7 mm’dir. Yağışlarda normale göre %27 ve geçen yıl Eylül yağışlarına göre %23 azalma meydana geldi.

Bölgeler

Marmara

Bölgenin Eylül ayı yağış ortalaması 13.2 mm, normali 36.5 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 57.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %64 ve geçen yıl yağışlarına göre %77 azalma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin Eylül ayı yağış ortalaması 20.0 mm, normali 17.1 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 10.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %17 ve geçen yıl yağışlarına göre %87 artma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin Eylül ayı yağış ortalaması 16.1 mm, normali 14.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 12.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %9 ve geçen yıl yağışlarına göre %30 artma gerçekleşti.

İç Anadolu

Bölgenin Eylül ayı yağış ortalaması 8.4 mm, normali 14.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 8.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %42 ve geçen yıl Eylül yağışlarına göre %3 azalma gerçekleşti.

Karadeniz

Bölgenin Eylül ayı yağış ortalaması 39.4 mm, normali 50.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 53.1 mm'dir. Yağışlarda normaline % 22 ve geçen yıl Eylül yağışlarına göre %26 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu

Bölgenin Eylül ayı yağış ortalaması 9.8 mm, normali 14.9 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 9.6 mm'dir. Yağışlar normaline göre %34 azalma gösterirken, geçen yıl Eylül ayı yağışları civarında gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin Eylül ayı yağış ortalaması 0.7 mm, normali 5.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 3.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %87 ve geçen yıl Eylül yağışlarına göre %81 azalma gerçekleşti.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 02 Ekim 2019

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.