"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2017 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Mart ayı yağışından az olmuştur.

Mart ayı yağış ortalaması 59,1 mm, normali 60,4 mm ve 2016 Yılı Mart ayı yağış ortalaması ise 67,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 2,2; geçen yıl Mart ayı yağışına göre ise % 12,8 azalma gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 44,9 mm, normali 64,6 mm, 2016 Mart ayı yağışı ise 72,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 30,5; geçen yıl Mart ayı yağışına göre ise % 37,9 azalma gözlenmiştir.

Ege

Bölge yağış ortalaması 59,8 mm, normali 65,0 mm, 2016 Mart ayı yağışı ise 95,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 8,0; geçen yıl Mart ayı yağışına göre ise % 37,2 azalma gözlenmiştir.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 88,4 mm, normali 69,8 mm, 2016 Mart ayı yağışı ise 73,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 26,6; geçen yıl Mart ayı yağışına göre de % 20,3 artış gözlenmiştir.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 47,6 mm, normali 39,8 mm, 2016 Mart ayı yağışı ise 51,7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 19,6 artış; geçen yıl Mart ayı yağışına göre % 7,9 azalma gözlenmiştir.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 46,6 mm, normali 55,3 mm, 2016 Mart ayı yağışı ise 66,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 15,7; geçen yıl Mart ayı yağışına göre ise % 29,5 azalma gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 56,4 mm, normali 66,5 mm, 2016 Mart ayı yağışı ise 65,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 15,2; geçen yıl Mart ayı yağışına göre ise % 14,4 azalma gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 82,4 mm, normali 78,8 mm, 2016 Mart ayı yağışı ise 64,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 4,6; geçen yıl Mart ayı yağışına göre ise % 27,0 artış gözlenmiştir.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 06 Nisan 2017

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.