"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2017 Yılı Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar genel olarak normalinden fazla ve geçen yıl Ocak ayı yağışından az olmuştur.

Ocak ayı yağış ortalaması 72,0 mm, normali 67,3 mm ve 2016 Yılı Ocak ayı yağış ortalaması ise 114,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 7,0 artış, geçen yıl Ocak ayı yağışına göre ise % 36,9 azalma gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 126,2 mm, normali 77,3 mm, 2016 Ocak ayı yağışı ise 138,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 63,3 artış, geçen yıl Ocak ayı yağışına göre ise % 8,6 azalma gözlenmiştir.

Ege

Bölge yağış ortalaması 149,3 mm, normali 83,6 mm, 2016 Ocak ayı yağışı ise 158,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 78,6 artış, geçen yıl Ocak ayı yağışına göre ise % 5,7 azalma gözlenmiştir.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 113,1 mm, normali 103,1 mm, 2016 Ocak ayı yağışı ise 112,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 9,7; geçen yıl Ocak ayı yağışına göre ise % 0,8 artış gözlenmiştir.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 38,6 mm, normali 40,4 mm, 2016 Ocak ayı yağışı ise 80,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 4,5; geçen yıl Ocak ayı yağışına göre % 52,1 azalma gözlenmiştir.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 62,3 mm, normali 63,7 mm, 2016 Ocak ayı yağışı ise 119,7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 2,2; geçen yıl Ocak ayı yağışına göre ise % 48,0 azalma gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 34,8 mm, normali 54,0 mm, 2016 Ocak ayı yağışı ise 107,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 35,6; geçen yıl Ocak ayı yağışına göre ise % 67,5 azalma gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 43,3 mm, normali 81,3 mm, 2016 Ocak ayı yağışı ise 122,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 46,7; geçen yıl Ocak ayı yağışına göre ise % 64,8 azalma gözlenmiştir.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 13 Şubat 2017

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.