Alansal Yağış Raporu Mevsimlik

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2019 İlkbahar Mevsimi Yağış Değerlendirmesi

1. Genel Durum

2019 İlkbahar Mevsimi yağışlarında Güneydoğu Anadolu, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Hakkari çevreleri ile yer yer Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde normallerinin üzerinde artış görülürken, Orta Anadolu, İç Ege, Erzurum ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile Sivas çevrelerinde %40’tan daha fazla azalma kaydedildi (Şekil 3).

Yağış Dağılım Haritası
Şekil 1. İlkbahar Mevsimi Alansal Yağış Dağılışı

Yağış Normalleri Haritası
Şekil 2. İlkbahar Mevsimi Alansal Yağış Normalleri

2019 Yılı İlkbahar Mevsiminde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri yüksek yağışlar aldı. Şırnak normaline göre %100’den fazla yağış alırken, Mardin %86, Şanlıurfa %79 artış gösterdi. Normaline göre en fazla azalma ise %51 azalma ile Kırşehir’de gerçekleşti. Mevsim yağışlarında en fazla yağış alan ilimiz 519 mm ile Şırnak olurken en yaz yağış 66 mm ile Kırşehir'de kaydedildi (Şekil 1, 3). 2019 yılı İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 161.3 mm, normali (1981-2010) 168.0 mm ve geçen yıl ilkbahar yağış ortalaması 177.6 mm’dir. Mevsim yağışları normaline göre %4, geçen yıl yağışlarına göre %9 azalma gösterdi. Bölge bazında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç diğer bölgelerde normallerine göre azalma kaydedildi. En fazla azalma %38 azalma ile İç Anadolu’da meydana geldi. En yüksek yağış ortalaması ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 308 mm olarak gerçekleşti (Şekil 3 ve Şekil 4).

Dönem Yağışlarının Normalleri ile Mukayesesi Haritası
Şekil 3. 2019 İlkbahar Mevsimi Alansal Yağışların Normali İle Karşılaştırılması

Dönem Yağışlarının geçen Yıl ile Mukayesesi Haritası
Şekil 4. 2019 İlkbahar Mevsimi Alansal Yağışların Geçen Yıl Yağışı İle Karşılaştırılması

1.BÖLGELERE GÖRE İLKBAHAR MEVSİMİ YAĞIŞLARI

Türkiye
Şekil 5. 2019 İlkbahar Mevsimi Alansal Yağışları

2. Bölgelere Göre Yağışlar

2.1. Marmara Bölgesi

Bölgenin ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 123.0 mm, normali 154.8 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 188.0 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %21, geçen yıla göre %35 azalma gerçekleşti.

2.2. Ege Bölgesi

Bölgenin ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 110.7 mm, normali 157.0 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 156.8 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %30, geçen yıla göre %29 azalma gerçekleşti.

2.3. Akdeniz Bölgesi

Bölgenin ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 147.1 mm, normali 163.1 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsim yağış ortalaması 158.3 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %10, geçen yıla göre %7 azalma gerçekleşti.

2.4. İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 87.1 mm, normali 139.4 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 156.4 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %38, geçen yıla göre %44 azalma gerçekleşti. Bölge 1981 yılından bu yana son 38 yılın en düşük ilkbahar yağışını aldı.

2.5. Karadeniz Bölgesi

Bölgenin ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 166.5 mm, normali 173.7 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 212.3 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %4, geçen yıla göre %22 azalma gerçekleşti

2.6. Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 220.2 mm, normali 205.6 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 196.0 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %7, geçen yıla göre %12 artma gerçekleşti.

2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin İlkbahar mevsimi yağış ortalaması 308.4 mm, mevsim normali 172.9 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 161.7 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %78, geçen yıla göre %91 artma gerçekleşti.

Son Güncelleme: 13 Haziran 2019

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.