Alansal Yağış Raporu Mevsimlik

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2018 Sonbahar Mevsimi Yağış Değerlendirmesi

1. Genel Durum

Sonbahar mevsiminde yağışlar normallerine göre Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda, Datça, Didim, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak civarlarında %50’den fazla artış gösterdi. Bursa, Eskişehir, Kastamonu civarları, Akdeniz Bölgesi’nin batı ve doğu kesimlerinde, Nevşehir, Tokat arasında kalan kesimlerde, Malatya, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin civarlarında normallerine göre %25’ten daha fazla azalma gösterdi (Şekil 3).

Yağış Dağılım Haritası
Şekil 1. Sonbahar Mevsimi Alansal Yağış Dağılışı

Yağış Normalleri Haritası
Şekil 2. Sonbahar Mevsimi Alansal Yağış Normalleri

2018 yılı sonbaharında 81 ilimizden 28’i mevsim normallerinin üzerinde; 9’u normalleri civarında yağış almıştır. Normaline göre en fazla artış %64 ile Mardin, en fazla azalma %36 ile Nevşehir'de gerçekleşti. En fazla yağış alan ilimiz ise 456.4 mm ile Rize oldu (Şekil 1, 3). 2018 yılı Sonbahar Mevsimi yağış ortalaması 139.1 mm, normali (1981-2010) 140.6 mm ve geçen yıl sonbahar yağış ortalaması ise 119.4 mm’dir. Mevsim yağışları normaline göre normali civarında gerçekleşirken, 2017 yılı Sonbahar Mevsimi yağışlarına göre %16.5 artma gözlenmiştir. Bölge bazında Güneydoğu Anadolu Bölgesi normaline göre %50 artış göstermiş, Karadeniz Bölgesi yağışları son 8 yıldır mevsim normallerinin altında kalmıştır (Şekil 3,4,5).

Dönem Yağışlarının Normalleri ile Mukayesesi Haritası
Şekil 3. 2018 Sonbahar Mevsimi Alansal Yağışların Normali İle Karşılaştırılması

Dönem Yağışlarının geçen Yıl ile Mukayesesi Haritası
Şekil 4. 2018 Sonbahar Mevsimi Alansal Yağışların Geçen Yıl Yağışı İle Karşılaştırılması

1.BÖLGELERE GÖRE SONBAHAR MEVSİMİ YAĞIŞLARI

Türkiye
Şekil 5. 2018 Sonbahar Mevsimi Alansal Yağışları

2. Bölgelere Göre Yağışlar

2.1. Marmara Bölgesi

Bölgenin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 199.8 mm, normali 190.0 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 170.9 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %5.2 ve geçen yıla göre %16.9 artma gerçekleşti.

2.2. Ege Bölgesi

Bölge sonbahar mevsimi yağış ortalaması 133.4 mm, normali 138.1 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 116.3 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %3.4 azalma ve geçen yıla göre %14.7 artma gerçekleşti.

2.3. Akdeniz Bölgesi

Bölge sonbahar mevsimi yağış ortalaması 139.4 mm, normali 155.5 mm ve geçen yıl sonbahar mevsim yağış ortalaması 160.8 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %10.4 ve geçen yıla göre %13.3 azalma gerçekleşti.

2.4. İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 80.6 mm, normali 91.1 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 73.6 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %11.5 azalma ve geçen yıla göre %9.5 artma gerçekleşti. Bölge mevsim yağışları son 4 senedir normalinin altında seyretmektedir.>

2.5. Karadeniz Bölgesi

Bölgenin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 178.5 mm, normali 204.5 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 170.5 mm’dir. Yağışlar mevsim normaline göre %12.9 azalma ve geçen yıla göre %4.5 artma gösterdi. Bölge mevsim yağışları, son 8 senede 2015 yılı hariç normallerinin altında kaldı.

2.6. Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 135.0 mm, normali 125.8 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 98.1 mm’dir. Yağışlar mevsim normaline göre %7.3, geçen yıla göre %37.6 artma gösterdi.

2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge sonbahar mevsimi yağış ortalaması 157.9 mm, mevsim normali 105.3 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 61.8 mm’dir. Yağışlar mevsim normaline göre %50.0 ve geçen yıla göre %100’den fazla artma gösterdi.

Son Güncelleme: 7 Aralık 2018

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.