Alansal Yağış Raporu Mevsimlik

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2018-2019 Kış Mevsimi Yağış Değerlendirmesi

1. Genel Durum

2018-2019 Kış Mevsimi yağışlarında normallerine göre Karaburun, Bodrum civarları ve Antalya’nın doğusunda, Mersin, Adana, Niğde, Adıyaman, Tunceli ve Şırnak civarlarında %100’den fazla artış görülürken, Edirne’nin kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde %40’tan fazla azalma kaydedildi (Şekil 3).

Yağış Dağılım Haritası
Şekil 1. Kış Mevsimi Alansal Yağış Dağılışı

Yağış Normalleri Haritası
Şekil 2. Kış Mevsimi Alansal Yağış Normalleri

2018-2019 Yılı Kış Mevsiminde 81 ilimizden 15’i mevsim normallerinin üzerinde; Şırnak ve Manisa normali civarında, diğer iller normalinin altında yağış aldı. Normaline göre en fazla artış %100’den fazla artışla Amasya’da, en fazla azalma %76 ile Ardahan’da gerçekleşti. En fazla yağış alan ilimiz ise 633 mm ile Antalya oldu (Şekil 1, 3). 2018-2019 yılı Kış Mevsimi yağış ortalaması 291.6 mm, normali (1981-2010) 204.4 mm ve geçen yıl kış yağış ortalaması ise 185.1 mm’dir. Mevsim yağışları normaline göre %42.7 geçen yıl yağışlarına göre %57.5 artma gösterdi. Bölge bazında tüm bölgelerimiz normali ve geçen yağışlarının üzerinde yağış alırken en fazla artma %72.4 ile Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleşti (Şekil 3 ve Şekil 4).

Dönem Yağışlarının Normalleri ile Mukayesesi Haritası
Şekil 3. 2018-2019 Kış Mevsimi Alansal Yağışların Normali İle Karşılaştırılması

Dönem Yağışlarının geçen Yıl ile Mukayesesi Haritası
Şekil 4. 2018-2019 Kış Mevsimi Alansal Yağışların Geçen Yıl Yağışı İle Karşılaştırılması

1.BÖLGELERE GÖRE KIŞ MEVSİMİ YAĞIŞLARI

Türkiye
Şekil 5. 2018-2019 Kış Mevsimi Alansal Yağışları

2. Bölgelere Göre Yağışlar

2.1. Marmara Bölgesi

Bölgenin kış mevsimi yağış ortalaması 285.8 mm, normali 241.1 mm ve geçen yıl kış mevsimi yağış ortalaması 264.3 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %18.5, geçen yıla göre %8.1 artma gerçekleşti.

2.2. Ege Bölgesi

Bölgenin kış mevsimi yağış ortalaması 330.6 mm, normali 258.1 mm ve geçen yıl kış mevsimi yağış ortalaması 216.6 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %28.1, geçen yıla göre %52.6 artma gerçekleşti.

2.3. Akdeniz Bölgesi

Bölgenin kış mevsimi yağış ortalaması 539.3 mm, normali 312.8 mm ve geçen yıl kış mevsim yağış ortalaması 281.5 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %72.4, geçen yıla göre %91.6 artma gerçekleşti.

2.4. İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin kış mevsimi yağış ortalaması 160.0 mm, normali 122.6 mm ve geçen yıl kış mevsimi yağış ortalaması 105.3 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %30.5, geçen yıla göre %51.9 artma gerçekleşti. >

2.5. Karadeniz Bölgesi

Bölgenin kış mevsimi yağış ortalaması 198.8 mm, normali 188.9 mm ve geçen yıl kış mevsimi yağış ortalaması 182.3 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %5.2, geçen yıla göre %9.1 artma gerçekleşti.

2.6. Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin kış mevsimi yağış ortalaması 259.1 mm, normali 168.4 mm ve geçen yıl kış mevsimi yağış ortalaması 143.3 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %53.9, geçen yıla göre %80.8 artma gerçekleşti.

2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin kış mevsimi yağış ortalaması 414.6 mm, mevsim normali 242.6 mm ve geçen yıl kış mevsimi yağış ortalaması 206.7 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %70.9, geçen yıla göre %100’den fazla artma gerçekleşti. Bölge 1981 yılından bu yana son 38 yılın en yüksek kış yağışını aldı

Son Güncelleme: 11 Mart 2019

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.