Alansal Yağış Raporu Mevsimlik

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2020 İlkbahar Mevsimi Yağış Değerlendirmesi

1. Genel Durum

2020 yılı İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 185.7 mm, normali (1981-2010) 168.0 mm ve geçen yıl ilkbahar yağış ortalaması 161.3 mm’dir. Mevsim yağışları normaline göre %11, geçen yıl yağışlarına göre %15 artma gösterdi. Bölge bazında Karadeniz normali civarında, İç Anadolu ve Ege normalinin altında diğer bölgeler normali üzerinde yağış aldı. En fazla artış %51 artma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti.

Yağış Dağılım Haritası
Şekil 1. İlkbahar Mevsimi Alansal Yağış Dağılışı

Yağış Normalleri Haritası
Şekil 2. İlkbahar Mevsimi Alansal Yağış Normalleri

2020 Yılı İlkbahar Mevsiminde illerimizden en fazla yağış 451 mm ile Şırnak, en az yağış 86 mm ile Çorum’da kaydedilirken, Şırnak normaline göre %96 artış, Çorum ise %40 azalma gösterdi. 2020 İlkbahar Mevsimi yağışlarında İstanbul’un batısı, Mersin’in doğusu, Osmaniye civarları, Adıyaman, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize civarlarında normallerine göre % 40’tan fazla artış gerçekleşti. Özellikle Şırnak ilkbahar yağışlarında son 40 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı. Çorum, Amasya çevreleri ile Finike, Kaş, Fethiye civarlarında normallerine göre %40’ın üzerinde azalma kaydedildi.

Dönem Yağışlarının Normalleri ile Mukayesesi Haritası
Şekil 3. 2020 İlkbahar Mevsimi Alansal Yağışların Normali İle Karşılaştırılması

Dönem Yağışlarının geçen Yıl ile Mukayesesi Haritası
Şekil 4. 2020 İlkbahar Mevsimi Alansal Yağışların Geçen Yıl Yağışı İle Karşılaştırılması

1.BÖLGELERE GÖRE İLKBAHAR MEVSİMİ YAĞIŞLARI

Türkiye
Şekil 5. 2020 İlkbahar Mevsimi Alansal Yağışları

2. Bölgelere Göre Yağışlar

2.1. Marmara Bölgesi

Bölgenin İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 168.7 mm, normali 154.8 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 123.0 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %9, geçen yılın aynı dönem yağışlarına göre %37 artma gerçekleşti.

2.2. Ege Bölgesi

Bölgenin İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 146.7 mm, normali 157.0 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 110.7 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %7 azalma, geçen yılın aynı dönem yağışlarına göre %33 artma gerçekleşti.

2.3. Akdeniz Bölgesi

Bölgenin İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 177.5 mm, normali 163.1 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 147.1 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %9, geçen yılın aynı dönem yağışlarına göre %21 artma gerçekleşti.

2.4. İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 116.4 mm, normali 139.4 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 87.1 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %17 azalma, geçen yılın aynı dönem yağışlarına göre %34 artma gerçekleşti.

2.5. Karadeniz Bölgesi

Bölgenin İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 172.0 mm, normali 173.7 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 166.5 mm’dir. Yağışlar mevsim normali civarında gerçekleşirken geçen yılın aynı dönem yağışlarına göre %3 artma meydana geldi.

2.6. Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 264.8 mm, normali 205.6 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 220.2 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %29, geçen yılın aynı dönem yağışlarına göre %20 artma gerçekleşti.

2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin İlkbahar Mevsimi yağış ortalaması 261.2 mm, normali 172.9 mm ve geçen yıl ilkbahar mevsimi yağış ortalaması 308.4 mm’dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %51 artma, geçen yılın aynı dönem yağışlarına göre %15 azalma gerçekleşti.

Son Güncelleme: 4 Haziran 2020

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.