Alansal Yağış Raporu Mevsimlik

Değerlendirme Türü
Aylık Alansal Yağış Raporu Alansal Kümülatif Yağış Raporu Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2019 Yaz Mevsimi Yağış Değerlendirmesi

1. Genel Durum

2019 Yaz mevsiminde yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşti. İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar çevreleri hariç Ege Bölgesi’nin tamamında, Bilecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde, Ordu’nun batı kesimlerinde, Antalya, Konya ve Ankara’nın doğu kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Mersin, Niğde, Karaman civarlarında yer yer %100’den fazla artış göstermiştir. Mardin’in doğusu, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ise %80 civarında azalma gösterdi (Şekil 3). 2019 Yaz Mevsimi yağışları; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri normallerinin 2 katı civarında gerçekleşirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri normallerinin altında yağış aldı. İllerimizden Rize 445 mm ile en fazla yağış alan, Mardin ise 3 mm ile en az yağış alan il oldu. Normallerine göre en fazla azalma gösteren illerimiz Siirt (%78 azalma), Batman (%76 azalma), Şırnak (%75 azalma) oldu (Şekil 1,2).

Yağış Dağılım Haritası
Şekil 1. Yaz Mevsimi Alansal Yağış Dağılışı

Yağış Normalleri Haritası
Şekil 2. Yaz Mevsimi Alansal Yağış Normalleri

2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 89.3 mm, normali 61.0 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 85.7 mm'dir. Yağışlarda normale göre %46 ve geçen yıla göre %4 artma gerçekleşti (Şekil 3, 4, 5).

Dönem Yağışlarının Normalleri ile Mukayesesi Haritası
Şekil 3. 2019 Yaz Mevsimi Alansal Yağışların Normali İle Karşılaştırılması

Dönem Yağışlarının geçen Yıl ile Mukayesesi Haritası
Şekil 4. 2019 Yaz Mevsimi Alansal Yağışların Geçen Yıl Yağışı İle Karşılaştırılması

1.BÖLGELERE GÖRE YAZ MEVSİMİ YAĞIŞLARI

Türkiye
Şekil 5. 2019 Yaz Mevsimi Alansal Yağışları

2. Bölgelere Göre Yağışlar

2.1. Marmara Bölgesi

Bölgenin 2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 111.8 mm, normali 76.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 119.7 mm'dir. Yağışlarda normale göre %46 artma, geçen yıla göre %7 azalma gerçekleşti.

2.2. Ege Bölgesi

Bölgenin 2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 79.3 mm, normali 39.0 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 116.6 mm'dir. Yağışlarda normale göre %100'den fazla artma, geçen yıla göre %32 azalma gerçekleşti.

2.3. Akdeniz Bölgesi

Bölgenin 2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 70.0 mm, normali 35.1 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 73.1 mm'dir. Yağışlarda normale göre %99 artma, geçen yıla göre %4 azalma gerçekleşti.

2.4. İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin 2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 105.9 mm, normali 53.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 65.3 mm'dir. Yağışlarda normale göre %98 ve geçen yıla göre %62 artma gerçekleşti.

2.5. Karadeniz Bölgesi

Bölgenin 2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 180.7 mm, normali 129.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 143.1 mm'dir. Yağışlarda normale göre %40 ve geçen yıla göre %26 artma gerçekleşti.

2.6. Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin 2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 41.6 mm, normali 58.5 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 65.6 mm'dir. Yağışlarda normale göre %29 ve geçen yıla göre %37 azalma gerçekleşti.

2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin 2019 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 8.7 mm, normali 11.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 17.2 mm'dir. Yağışlarda normale göre %24 ve geçen yıla göre %49 azalma gerçekleşti.

Son Güncelleme: 10 Eylül 2019

İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal olarak hesaplanmıştır.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.