Kalibrasyon Merkezi


Elektriksel Laboratuvarı

Elektriksel kalibrasyon laboratuvarında, elektriksel büyüklük ölçen aşağıda belirtilen cihazların kalibrasyonu yapılmaktadır.

  • DC Gerilim ölçüm cihazları
  • DC Akım ölçüm cihazları
  • Direnç ölçüm cihazları
  • AC Gerilim ölçüm cihazları
  • AC Akım ölçüm cihazları
  • Frekans ölçüm cihazları

Yukarıda belirtilen ve tek büyüklük ölçen temel ölçü aletlerinin yanında, birden fazla büyüklük ölçmede kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyonu da yapılmaktadır. Bunlar,

  • Avometre
  • Datalogger

Elektrik Laboratuvarımızdan Görüntüler
Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarından görüntüler