Weather Forecast for Some World Cities for 3 Days


City 08.12.2021 Wednesday 09.12.2021 Thursday 10.12.2021 Friday
Weather Temp. (°C) Weather Temp. (°C) Weather Temp. (°C)
Max. Min. Max. Min. Max. Min.
AMMAN Y 14 9 Y 14 9 PB 18 7
AMSTERDAM KKY 5 2 K 4 3 K 5 0
ASKABAT Y 17 7 AB 21 7 AB 17 7
ATINA CB 16 10 CB 20 10 PB 18 14
BAGDAT Y 21 10 Y 21 12 PB 19 9
BAKU Y 15 10 CB 15 9 PB 15 6
BELGRAD CB 5 0 KKY 9 2 Y 7 4
BERLIN K 2 -1 K 1 -1 Y 2 0
BISKEK KKY 8 0 KKY 7 -1 AB 11 0
BONN KKY 6 2 K 4 0 K 4 2
BRUKSEL PB 6 5 K 4 3 KKY 5 3
BUDAPESTE CB 2 -5 K 2 -2 K 2 1
BUKRES KKY 4 1 Y 6 -4 Y 9 1
CADIR LUNGA K 2 2 K 5 -1 Y 14 3
CENEVRE K 4 3 K 3 0 PB 3 1
CEZAYIR SY 20 8 Y 15 11 Y 19 11
CHICAGO CB 2 -4 PB 6 -1 Y 11 1
DOGU KUDUS PB 13 7 A 12 9 PB 16 7
DUSANBE Y 15 4 CB 15 3 AB 16 4
FRANKFURT K 5 1 K 4 2 K 4 2
G.MAGOSA GSY 17 12 PB 20 12 PB 20 10
GAZZE A 19 10 A 19 13 PB 22 10
GIRNE GSY 17 14 PB 19 14 PB 20 12
GUMULCINE Y 11 5 Y 16 4 Y 18 12
GUZELYURT GSY 18 9 PB 19 9 PB 21 9
HELSINKI K -10 -17 K -6 -12 K -7 -10
KABIL AB 12 -2 AB 12 -2 AB 11 -3
KAHIRE Y 19 12 Y 21 13 PB 23 15
KANBERRA SY 18 12 SY 19 11 SY 17 9
KERKUK PB 20 11 SY 17 10 Y 17 6
KIEV K -3 -3 K -2 -5 K 6 -3
KIRCAALI Y 9 4 Y 13 4 Y 15 11
KISINEV K 2 2 K 3 -1 Y 14 1
KOLN KKY 7 3 K 5 0 KKY 4 3
KOMRAT K 1 1 K 3 -2 Y 13 2
KOPENHAG K 3 0 K 2 0 K 4 0
KOSTENCE KKY 4 4 Y 12 1 Y 16 10
KUVEYT Y 24 15 AB 24 15 AB 25 15
LEFKOSA GSY 17 10 PB 19 9 PB 20 8
LONDRA HY 9 6 Y 7 4 KKY 7 3
MADRID HSY 9 5 Y 12 2 CB 16 7
MEDINE Y 33 22 Y 34 21 PB 32 20
MEKKE Y 33 22 Y 34 21 PB 32 22
MELBOURNE SY 18 12 SY 19 12 PB 21 12
MILANO K 1 -1 K 0 -4 PB -2 -7
MINSK K -10 -15 K -7 -15 K 3 -9
MONTREAL PB -8 -9 PB -8 -10 K 1 -10
MOSKOVA K -5 -4 K -10 -10 PB -15 -16
MUNIH K 0 -6 K 2 -2 KKY 2 -11
NEWYORK K 3 1 PB 4 -1 Y 9 1
NUR_SULTAN Y -17 -25 CB -16 -26 AB -16 -27
OSLO K -2 -13 K 0 -7 K 1 -6
OTTAWA PB -5 -12 PB -7 -16 K -1 -10
PADGORICA K 8 0 Y 12 2 Y 7 7
PARIS CB 7 4 KKY 8 3 KKY 7 4
PEKIN CB 7 -3 PB 8 -2 PB 8 -1
PRAG K 0 -3 K 0 -3 CB 1 -4
PRISTINA K 2 -5 K 7 -4 Y 8 2
RAMALLAH PB 12 6 A 11 7 PB 15 6
RIYAD Y 24 12 AB 26 12 PB 23 9
ROMA Y 17 7 Y 13 8 PB 13 4
SAM Y 16 5 Y 17 6 PB 17 4
SARAYBOSNA Y 5 -6 Y 8 0 Y 4 3
SELANIK CB 11 3 Y 12 4 Y 16 9
SIDNEY SY 22 17 SY 23 16 SY 23 16
SOFYA K 1 -3 CB 6 -7 PB 7 1
STOCKHOLM K -1 -12 K -1 -2 K 0 -2
SUMNU K 3 3 Y 10 -2 Y 14 6
TAHRAN Y 13 5 Y 14 5 Y 14 4
TARAKLIJA K 2 2 K 5 -3 Y 14 3
TASKENT Y 15 6 CB 17 3 AB 17 2
TIFLIS Y 13 5 Y 12 4 PB 12 4
TIRAN Y 11 2 Y 17 6 Y 10 7
TOKYO Y 11 8 CB 14 7 CB 14 6
USKUP CB 7 -2 Y 8 1 Y 9 1
VALKANES K 2 1 K 5 -2 Y 14 3
VARSOVA K -4 -9 K -2 -8 K 0 -2
VIYANA CB 3 -4 K 3 -1 CB 3 -3
WASHINGTON CB 4 1 CB 6 -3 CB 12 1
WELLINGTON PB 19 13 PB 20 15 SY 21 16
ZENITSA K 5 -3 Y 6 2 Y 6 2
ZURIH K 2 1 K 4 1 K 4 -1