BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, can ve mal güvenliğini önceleyen, hayat kalitesini artırıcı, sektörel beklentileri karşılayan, sosyo-ekonomik fayda sağlayan, kesintisiz, kaliteli ve güvenilir meteorolojik ürün ve hizmetler sunmayı görev edinmiş; bu bağlamda meteorolojik ürün ve hizmetleri bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında uluslararası standartlarda, güvenilir bir biçimde sunan, önder bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede kuruluşumuzda yasal uyumluluklar çerçevesinde gerektiği kadar bilme prensibine uygun erişim kontrolleri, gelişen teknolojiye uygun güvenlik önlemleri alınır. Bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak kuruluş bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimi sistemi uygulanır. Bu çerçevede bilgi güvenliği amaçlarımız;

  • 1. Yasal gereksinimlere ve standartlara uyumun sağlanması,
  • 2. Kurumda işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin en üst seviyeye çıkartılması,
  • 3. Bilişim sistemlerinde iş standardizasyonun sağlanması ve kalitenin arttırılması.
  • Belirlenen bilgi güvenliği amaçlarını gerçekleştirmek için TS ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağımızı ve sistemin verimli bir şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğinin değerlendirileceğini, sürekli iyileştirileceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.