Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ADANA

2020
HDD 252 252
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ADANA

2019
HDD 252 175 119 44 0 15 180 785
T≤15 °C 31 28 24 10 0 4 30 127
CDD 3 88 153 200 236 158 74 1 913
T>22 °C 2 22 30 31 31 30 27 1 174
ADANA

2018
HDD 234 114 15 3 0 30 177 573
T≤15 °C 31 24 4 1 0 7 29 96
CDD 7 89 134 221 236 175 55 1 918
T>22 °C 4 23 30 31 31 30 23 1 173
ADANA

2017
HDD 291 197 62 4 58 164 776
T≤15 °C 31 26 12 1 12 30 112
CDD 7 19 129 261 244 172 17 849
T>22 °C 5 14 30 31 31 30 17 158
ADANA

2016
HDD 286 102 52 4 69 278 791
T≤15 °C 31 16 12 1 13 31 104
CDD 7 18 154 235 243 126 38 821
T>22 °C 7 13 30 31 31 30 20 162
ADANA

2015
HDD 268 186 98 28 4 195 779
T≤15 °C 31 26 20 7 1 31 116
CDD 1 36 92 200 249 190 54 822
T>22 °C 1 17 30 31 31 30 20 160
ADANA

2014
HDD 201 150 63 3 73 130 620
T≤15 °C 31 24 13 1 14 24 107
CDD 7 29 109 199 228 129 16 717
T>22 °C 3 16 27 31 31 29 12 149
ADANA

2013
HDD 253 148 93 12 9 239 754
T≤15 °C 31 25 18 3 2 29 108
CDD 14 68 121 205 223 114 3 748
T>22 °C 5 24 30 31 31 30 4 155
ADANA

2012
HDD 295 225 172 11 26 216 945
T≤15 °C 30 25 23 3 6 31 118
CDD 7 11 143 208 225 163 43 0 800
T>22 °C 3 8 29 31 31 30 16 1 149
ADANA

2011
HDD 235 174 124 33 0 0 0 0 146 245 957
T≤15 °C 31 25 24 7 0 0 0 0 26 31 144
CDD 20 103 204 227 152 706
T>22 °C 8 29 31 31 30 129
ADANA

2010
HDD 207 143 61 7 0 0 0 0 0 150 568
T≤15 °C 0
CDD 33 122 203 272 190 820
T>22 °C 0
ADANA

2009
HDD 267 208 159 12 0 0 0 99 165 910
T≤15 °C 0
CDD 38 157 197 225 100 717
T>22 °C 0
ADANA

2008
HDD 338 242 49 11 35 262 937
T≤15 °C 0
CDD 18 30 144 218 234 152 796
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.