Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
CEYHAN

2023
HDD 258 258 67 33 616
T≤15 °C 31 27 14 8 80
CDD 0 16 88 219 247 146 20 736
T>22 °C 1 15 30 31 31 30 19 157
CEYHAN

2022
HDD 312 196 246 10 32 174 970
T≤15 °C 31 27 29 3 7 27 124
CDD 6 25 98 187 207 121 33 677
T>22 °C 5 9 30 31 31 29 16 151
CEYHAN

2021
HDD 250 174 155 56 63 239 937
T≤15 °C 31 26 28 10 17 29 141
CDD 5 32 88 221 227 104 15 692
T>22 °C 6 20 30 31 31 28 15 161
CEYHAN

2020
HDD 297 253 95 16 91 212 964
T≤15 °C 31 29 16 4 17 31 128
CDD 61 68 199 207 194 66 795
T>22 °C 12 26 31 31 30 29 159
CEYHAN

2019
HDD 288 201 143 56 67 223 978
T≤15 °C 31 28 26 12 13 30 140
CDD 1 68 120 160 204 131 46 730
T>22 °C 2 18 30 31 31 30 20 162
CEYHAN

2018
HDD 271 156 41 4 7 71 212 762
T≤15 °C 31 27 10 1 2 15 30 116
CDD 2 63 106 194 217 153 37 772
T>22 °C 4 21 28 31 31 30 19 164
CEYHAN

2017
HDD 331 235 91 22 94 215 988
T≤15 °C 31 27 16 6 18 30 128
CDD 1 10 96 223 224 154 5 713
T>22 °C 2 9 29 31 31 30 7 139
CEYHAN

2016
HDD 323 132 72 3 122 321 973
T≤15 °C 31 19 15 1 18 31 115
CDD 3 8 125 214 227 97 19 693
T>22 °C 2 9 30 31 31 26 15 144
CEYHAN

2015
HDD 313 205 116 32 48 257 971
T≤15 °C 31 28 22 8 11 31 131
CDD 0 28 74 174 226 167 32 701
T>22 °C 2 16 30 31 31 30 19 159
CEYHAN

2014
HDD 230 184 62 12 119 178 785
T≤15 °C 31 26 12 3 22 28 122
CDD 3 29 95 180 203 103 10 623
T>22 °C 2 8 26 31 31 27 8 133
CEYHAN

2013
HDD 287 174 124 19 30 306 940
T≤15 °C 31 28 22 5 7 31 124
CDD 7 56 109 192 198 93 2 1 658
T>22 °C 4 24 30 31 31 30 2 1 153
CEYHAN

2012
HDD 313 285 201 8 48 253 1108
T≤15 °C 31 29 26 2 10 31 129
CDD 5 8 141 224 214 140 33 765
T>22 °C 3 8 29 31 31 30 12 144
CEYHAN

2011
HDD 278 211 151 45 4 186 291 1166
T≤15 °C 31 27 27 10 1 28 31 155
CDD 12 91 192 206 126 11 638
T>22 °C 10 28 31 31 30 5 135
CEYHAN

2010
HDD 225 177 76 21 10 194 703
T≤15 °C 29 26 14 5 3 28 105
CDD 0 22 108 186 251 160 21 748
T>22 °C 1 15 30 31 31 30 14 152
CEYHAN

2009
HDD 240 230 197 29 115 192 1003
T≤15 °C 31 28 28 8 21 31 147
CDD 25 131 166 173 71 24 590
T>22 °C 15 30 31 31 24 20 151
CEYHAN

2008
HDD 402 285 81 24 4 7 225 1028
T≤15 °C 31 28 18 5 1 2 31 116
CDD 10 16 131 211 173 107 13 661
T>22 °C 6 8 30 31 31 27 12 145
CEYHAN

2007
HDD 346 233 193 83 103 282 1240
T≤15 °C 31 28 30 17 16 31 153
CDD 26 135 228 228 115 33 765
T>22 °C 14 29 31 31 30 15 150
CEYHAN

2006
HDD 333 241 147 6 140 327 1194
T≤15 °C 31 28 27 2 24 31 143
CDD 25 77 153 208 104 25 592
T>22 °C 9 28 31 31 28 15 142
CEYHAN

2005
HDD 294 237 151 37 3 33 170 233 1158
T≤15 °C 31 25 26 6 1 7 30 31 157
CDD 0 17 70 177 186 79 1 530
T>22 °C 1 13 27 31 31 26 3 132
CEYHAN

2004
HDD 292 268 123 46 115 313 1157
T≤15 °C 31 29 18 9 13 31 131
CDD 0 2 99 202 181 91 23 598
T>22 °C 1 4 27 31 31 28 18 140
CEYHAN

2003
HDD 252 301 240 58 20 123 255 1249
T≤15 °C 31 28 31 15 3 21 31 160
CDD 39 96 199 206 80 20 640
T>22 °C 21 26 31 31 29 15 153
CEYHAN

2002
HDD 343 192 127 51 81 327 1121
T≤15 °C 31 28 24 13 17 31 144
CDD 6 111 190 155 73 21 556
T>22 °C 6 25 31 31 26 13 132
CEYHAN

2001
HDD 266 229 62 25 14 131 250 977
T≤15 °C 31 28 17 7 4 14 31 132
CDD 2 29 120 195 199 103 21 669
T>22 °C 1 12 30 31 31 30 12 147
CEYHAN

2000
HDD 356 292 231 27 19 95 258 1278
T≤15 °C 31 29 30 5 4 20 31 150
CDD 1 5 116 213 190 82 5 612
T>22 °C 1 5 30 31 31 27 7 132
CEYHAN

1999
HDD 274 232 192 52 93 224 1067
T≤15 °C 31 28 30 11 16 30 146
CDD 23 80 195 200 68 29 595
T>22 °C 18 28 31 31 26 9 143
CEYHAN

1998
HDD 328 248 210 46 15 230 1077
T≤15 °C 31 28 31 11 4 31 136
CDD 6 17 99 190 229 99 12 652
T>22 °C 5 10 26 31 31 27 11 141
CEYHAN

1997
HDD 309 314 263 147 7 7 98 260 1405
T≤15 °C 31 28 31 21 2 2 23 31 169
CDD 1 24 76 180 122 38 10 451
T>22 °C 1 16 25 31 31 21 9 134
CEYHAN

1996
HDD 296 232 195 85 25 45 184 1062
T≤15 °C 31 29 29 18 6 11 28 152
CDD 37 126 206 186 85 13 653
T>22 °C 18 27 31 31 30 9 146
CEYHAN

1995
HDD 280 216 175 72 17 187 286 1233
T≤15 °C 31 28 30 15 4 22 31 161
CDD 56 100 147 179 87 2 571
T>22 °C 13 28 31 31 26 4 133
CEYHAN

1994
HDD 228 241 155 17 4 164 345 1154
T≤15 °C 31 28 28 5 1 25 31 149
CDD 3 43 73 145 160 154 46 624
T>22 °C 2 14 30 31 31 30 16 154
CEYHAN

1993
HDD 333 298 215 57 11 195 203 1312
T≤15 °C 31 28 28 12 3 25 30 157
CDD 4 65 173 176 75 13 506
T>22 °C 3 20 31 31 25 16 126
CEYHAN

1992
HDD 369 352 239 43 151 331 1485
T≤15 °C 31 29 29 10 21 31 151
CDD 13 51 117 172 77 4 434
T>22 °C 5 25 30 31 22 5 118

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.