Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
YUMURTALIK

2023
HDD 162 209 38 11 420
T≤15 °C 30 25 8 3 66
CDD 1 23 85 207 233 155 56 760
T>22 °C 1 14 30 31 31 30 28 165
YUMURTALIK

2022
HDD 250 152 224 4 12 65 707
T≤15 °C 29 26 29 1 3 14 102
CDD 7 18 94 183 205 135 50 692
T>22 °C 4 9 30 31 31 30 27 162
YUMURTALIK

2021
HDD 142 112 102 44 3 155 558
T≤15 °C 19 18 22 8 1 23 91
CDD 8 20 81 211 227 128 32 707
T>22 °C 5 17 30 31 31 30 17 161
YUMURTALIK

2020
HDD 242 207 75 3 28 100 655
T≤15 °C 31 28 12 1 8 22 102
CDD 58 67 187 211 197 109 0 829
T>22 °C 13 26 31 31 30 31 1 163
YUMURTALIK

2019
HDD 231 164 112 46 6 159 718
T≤15 °C 31 28 22 11 2 30 124
CDD 1 46 113 167 205 146 74 3 755
T>22 °C 1 17 30 31 31 30 24 7 171
YUMURTALIK

2018
HDD 201 87 10 3 25 147 473
T≤15 °C 31 20 3 1 6 26 87
CDD 4 69 112 182 209 152 63 0 791
T>22 °C 2 22 30 31 31 30 22 2 170
YUMURTALIK

2017
HDD 267 188 60 7 45 95 662
T≤15 °C 31 26 12 2 10 20 101
CDD 1 10 88 212 221 160 26 718
T>22 °C 3 8 29 31 31 30 21 153
YUMURTALIK

2016
HDD 259 93 50 33 251 686
T≤15 °C 30 16 12 8 31 97
CDD 4 8 110 195 217 109 40 1 684
T>22 °C 3 7 30 31 31 29 25 1 157
YUMURTALIK

2015
HDD 238 159 75 29 162 663
T≤15 °C 30 24 16 7 31 108
CDD 0 25 70 163 223 177 55 713
T>22 °C 1 12 30 31 31 30 23 158
YUMURTALIK

2014
HDD 153 131 59 53 96 492
T≤15 °C 29 22 11 11 21 94
CDD 2 5 16 80 165 197 122 22 609
T>22 °C 1 4 9 27 31 31 28 14 145
YUMURTALIK

2013
HDD 211 110 84 7 5 212 629
T≤15 °C 29 21 16 2 1 29 98
CDD 13 38 92 177 202 119 8 1 650
T>22 °C 5 24 30 31 31 30 8 1 160
YUMURTALIK

2012
HDD 261 231 176 4 10 168 850
T≤15 °C 31 29 23 1 3 28 115
CDD 3 11 112 207 227 159 55 2 776
T>22 °C 3 9 29 31 31 30 19 5 157
YUMURTALIK

2011
HDD 205 163 109 20 119 188 804
T≤15 °C 31 25 21 4 23 29 133
CDD 7 77 176 212 148 26 646
T>22 °C 9 29 31 31 30 16 146
YUMURTALIK

2010
HDD 161 125 47 7 85 425
T≤15 °C 25 20 10 2 16 73
CDD 1 15 87 167 239 175 45 4 733
T>22 °C 1 12 30 31 31 30 20 5 160
YUMURTALIK

2009
HDD 235 175 146 9 46 93 704
T≤15 °C 31 26 25 3 12 21 118
CDD 14 118 186 211 101 75 705
T>22 °C 14 30 31 31 25 26 157
YUMURTALIK

2008
HDD 302 217 32 9 13 200 773
T≤15 °C 31 28 7 2 3 30 101
CDD 1 8 12 113 199 218 128 35 714
T>22 °C 1 3 7 30 31 31 28 21 152
YUMURTALIK

2007
HDD 228 155 90 28 51 198 750
T≤15 °C 31 25 19 7 10 29 121
CDD 32 104 195 221 141 64 757
T>22 °C 16 29 31 31 30 22 159
YUMURTALIK

2006
HDD 250 183 89 4 58 207 791
T≤15 °C 31 27 19 1 14 31 123
CDD 1 24 87 162 204 127 36 641
T>22 °C 1 10 30 31 31 28 16 147
YUMURTALIK

2005
HDD 210 186 97 26 9 55 118 701
T≤15 °C 31 23 20 5 2 12 15 108
CDD 3 5 68 167 201 123 25 592
T>22 °C 2 8 28 31 31 30 15 145
YUMURTALIK

2004
HDD 251 222 94 28 81 226 902
T≤15 °C 31 27 17 7 10 31 123
CDD 1 1 68 174 190 126 73 2 635
T>22 °C 1 4 26 31 31 30 27 4 154
YUMURTALIK

2003
HDD 171 263 191 20 16 45 189 895
T≤15 °C 28 28 28 5 3 11 30 133
CDD 49 92 189 221 123 55 1 730
T>22 °C 26 27 31 31 30 27 1 173
YUMURTALIK

2002
HDD 277 114 80 19 4 253 747
T≤15 °C 31 22 16 5 1 27 102
CDD 6 95 183 183 118 49 634
T>22 °C 5 26 31 31 30 22 145
YUMURTALIK

2001
HDD 184 159 3 4 102 180 632
T≤15 °C 31 25 1 1 14 28 100
CDD 7 22 93 172 205 129 49 677
T>22 °C 4 12 30 31 31 30 20 158
YUMURTALIK

2000
HDD 299 231 176 17 5 4 161 893
T≤15 °C 31 29 28 3 1 1 29 122
CDD 3 3 94 178 201 122 35 636
T>22 °C 3 4 30 31 31 27 16 142
YUMURTALIK

1999
HDD 181 161 118 26 36 102 624
T≤15 °C 30 27 24 6 5 24 116
CDD 2 13 75 173 207 122 39 631
T>22 °C 2 13 30 31 31 30 12 149
YUMURTALIK

1998
HDD 246 194 154 22 4 155 775
T≤15 °C 31 28 27 6 1 29 122
CDD 12 16 71 163 229 133 48 672
T>22 °C 6 9 26 31 31 30 19 152
YUMURTALIK

1997
HDD 204 250 208 91 3 178 934
T≤15 °C 30 28 30 14 1 29 132
CDD 2 18 58 160 135 82 28 483
T>22 °C 2 13 24 31 31 25 11 137
YUMURTALIK

1996
HDD 242 183 153 60 9 107 754
T≤15 °C 31 28 25 14 2 22 122
CDD 19 84 173 177 103 20 576
T>22 °C 9 28 31 31 30 13 142
YUMURTALIK

1995
HDD 191 151 101 42 10 119 199 813
T≤15 °C 26 27 20 9 3 16 31 132
CDD 36 81 146 180 114 19 576
T>22 °C 12 29 31 31 30 13 146
YUMURTALIK

1994
HDD 162 200 111 94 262 829
T≤15 °C 28 27 22 16 31 124
CDD 6 26 69 130 165 174 88 2 660
T>22 °C 3 14 30 31 31 30 20 4 163
YUMURTALIK

1993
HDD 261 248 164 32 3 117 115 940
T≤15 °C 31 26 25 8 1 17 25 133
CDD 4 55 151 177 106 86 579
T>22 °C 4 23 31 31 30 28 147
YUMURTALIK

1992
HDD 323 321 199 24 87 276 1230
T≤15 °C 31 29 27 7 11 31 136
CDD 10 38 110 157 92 24 10 441
T>22 °C 6 25 31 31 24 18 5 140

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.