Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ADIYAMAN

2020
HDD 381 381
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ADIYAMAN

2019
HDD 397 297 245 135 4 111 301 1490
T≤15 °C 31 28 31 21 1 19 31 162
CDD 88 203 271 309 141 43 1055
T>22 °C 18 30 31 31 29 17 156
ADIYAMAN

2018
HDD 337 244 120 10 3 22 168 322 1226
T≤15 °C 31 28 24 3 1 5 26 31 149
CDD 0 37 147 292 303 168 30 977
T>22 °C 1 15 29 31 31 30 16 153
ADIYAMAN

2017
HDD 441 323 208 88 7 13 172 276 1528
T≤15 °C 31 28 30 17 2 3 27 31 169
CDD 19 179 340 299 201 1038
T>22 °C 14 30 31 31 29 135
ADIYAMAN

2016
HDD 445 215 177 16 8 4 184 420 1469
T≤15 °C 31 25 28 4 2 1 22 31 144
CDD 1 22 181 306 331 109 12 962
T>22 °C 3 10 30 31 31 22 13 140
ADIYAMAN

2015
HDD 405 314 242 120 7 134 312 1534
T≤15 °C 31 28 30 19 2 25 31 166
CDD 25 123 305 280 194 7 934
T>22 °C 13 30 31 31 30 8 143
ADIYAMAN

2014
HDD 328 255 161 48 23 207 284 1306
T≤15 °C 31 28 25 11 6 29 31 161
CDD 31 158 305 322 110 11 937
T>22 °C 16 25 31 31 26 7 136
ADIYAMAN

2013
HDD 397 283 214 58 16 11 117 406 1502
T≤15 °C 31 28 27 10 4 3 23 31 157
CDD 5 39 155 283 283 92 3 860
T>22 °C 3 18 30 31 31 27 2 142
ADIYAMAN

2012
HDD 446 410 335 29 17 116 345 1698
T≤15 °C 31 29 31 6 4 19 31 151
CDD 1 1 209 312 280 162 27 992
T>22 °C 1 4 29 31 31 30 10 136
ADIYAMAN

2011
HDD 374 324 221 120 17 0 0 24 296 358 1734
T≤15 °C 31 28 28 21 4 0 0 6 30 31 179
CDD 10 135 306 281 144 876
T>22 °C 4 28 31 31 29 123
ADIYAMAN

2010
HDD 337 264 135 51 4 0 0 9 51 260 1111
T≤15 °C 0
CDD 61 170 333 336 163 1063
T>22 °C 0
ADIYAMAN

2009
HDD 412 312 268 69 14 0 20 184 284 1563
T≤15 °C 0
CDD 36 174 260 221 87 778
T>22 °C 0
ADIYAMAN

2008
HDD 478 371 128 49 14 8 142 379 1569
T≤15 °C 0
CDD 20 31 178 296 324 129 978
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.