Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AFYONKARAHİSAR

2020
HDD 579 579
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
AFYONKARAHİSAR

2019
HDD 505 395 345 249 66 10 78 236 451 2335
T≤15 °C 31 28 31 27 11 2 16 30 31 207
CDD 5 9 36 46 4 0 100
T>22 °C 4 6 16 20 4 0 50
AFYONKARAHİSAR

2018
HDD 490 326 252 94 44 3 13 128 313 484 2147
T≤15 °C 31 28 31 15 9 1 2 22 30 31 200
CDD 4 31 42 13 0 90
T>22 °C 4 20 23 6 0 53
AFYONKARAHİSAR

2017
HDD 633 427 322 224 98 11 7 190 341 420 2673
T≤15 °C 31 28 31 27 19 3 2 30 30 31 232
CDD 1 16 83 38 35 173
T>22 °C 1 7 25 16 15 64
AFYONKARAHİSAR

2016
HDD 520 298 322 110 90 9 44 124 322 587 2426
T≤15 °C 31 29 30 20 15 2 8 18 29 31 213
CDD 0 39 58 54 7 158
T>22 °C 1 14 24 20 7 66
AFYONKARAHİSAR

2015
HDD 544 437 365 285 85 28 110 292 563 2709
T≤15 °C 31 28 31 28 18 8 17 30 31 222
CDD 43 31 16 90
T>22 °C 15 16 12 43
AFYONKARAHİSAR

2014
HDD 448 344 337 176 79 16 45 163 339 381 2328
T≤15 °C 31 28 31 25 15 4 9 26 30 31 230
CDD 14 63 73 8 158
T>22 °C 7 25 26 5 63
AFYONKARAHİSAR

2013
HDD 479 358 329 205 31 18 224 284 593 2521
T≤15 °C 31 28 31 26 6 4 27 30 31 214
CDD 25 26 31 2 84
T>22 °C 8 15 25 2 50
AFYONKARAHİSAR

2012
HDD 606 585 439 135 51 6 66 290 417 2595
T≤15 °C 30 29 31 21 11 1 14 29 31 197
CDD 37 90 22 7 156
T>22 °C 18 24 17 5 64
AFYONKARAHİSAR

2011
HDD 502 467 385 261 111 12 5 231 445 467 2886
T≤15 °C 31 28 31 30 19 3 1 26 30 31 230
CDD 0 2 69 28 0 99
T>22 °C 0 2 27 13 0 42
AFYONKARAHİSAR

2010
HDD 447 345 309 226 49 3 0 167 163 353 2062
T≤15 °C 0
CDD 1 7 66 142 6 222
T>22 °C 0
AFYONKARAHİSAR

2009
HDD 434 419 414 238 103 34 73 328 389 2432
T≤15 °C 0
CDD 0 11 35 18 2 66
T>22 °C 0
AFYONKARAHİSAR

2008
HDD 583 516 271 187 115 182 293 478 2625
T≤15 °C 0
CDD 0 19 45 85 7 156
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.