Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
DİNAR

2023
HDD 378 421 297 221 67 20 1404
T≤15 °C 31 27 30 28 16 5 137
CDD 7 112 164 13 296
T>22 °C 6 28 31 11 76
DİNAR

2022
HDD 525 374 480 113 46 11 55 195 324 2123
T≤15 °C 31 28 31 17 10 3 13 27 31 191
CDD 3 7 92 100 13 215
T>22 °C 2 9 30 29 10 80
DİNAR

2021
HDD 390 327 361 172 5 10 13 73 170 378 1899
T≤15 °C 31 28 31 23 1 3 3 17 24 31 192
CDD 8 22 118 126 9 283
T>22 °C 3 6 30 31 5 75
DİNAR

2020
HDD 478 374 278 152 82 12 22 261 323 1982
T≤15 °C 31 29 31 25 15 3 6 30 31 201
CDD 21 20 150 113 59 0 363
T>22 °C 7 8 31 30 21 1 98
DİNAR

2019
HDD 441 334 301 204 50 31 184 368 1913
T≤15 °C 31 28 31 26 10 7 29 31 193
CDD 6 29 74 122 19 250
T>22 °C 4 11 23 29 11 78
DİNAR

2018
HDD 433 296 235 69 38 3 60 220 414 1768
T≤15 °C 31 28 30 11 9 1 8 27 31 176
CDD 0 7 78 86 23 194
T>22 °C 2 7 28 31 8 76
DİNAR

2017
HDD 538 377 293 195 69 4 125 304 363 2268
T≤15 °C 31 28 31 28 16 1 25 30 31 221
CDD 17 121 84 26 248
T>22 °C 8 29 26 15 78
DİNAR

2016
HDD 487 263 287 81 83 16 94 289 527 2127
T≤15 °C 31 28 29 16 16 4 18 28 31 201
CDD 51 114 102 13 0 280
T>22 °C 13 31 30 9 1 84
DİNAR

2015
HDD 466 392 330 255 28 10 75 243 436 2235
T≤15 °C 31 28 31 28 7 3 14 30 31 203
CDD 0 79 65 30 174
T>22 °C 1 27 29 16 73
DİNAR

2014
HDD 381 322 300 173 60 14 19 103 279 331 1982
T≤15 °C 31 28 31 26 13 4 4 19 29 31 216
CDD 16 75 103 8 202
T>22 °C 6 29 29 5 69
DİNAR

2013
HDD 425 314 285 158 24 7 160 225 482 2080
T≤15 °C 31 28 31 22 5 2 26 30 31 206
CDD 0 45 86 97 7 235
T>22 °C 3 15 26 30 4 78
DİNAR

2012
HDD 564 479 372 130 53 3 44 211 361 2217
T≤15 °C 31 29 31 22 12 1 10 28 31 195
CDD 75 147 71 30 323
T>22 °C 22 30 28 15 95
DİNAR

2011
HDD 430 380 330 214 81 149 373 430 2387
T≤15 °C 31 28 31 30 15 20 30 31 216
CDD 9 101 91 28 229
T>22 °C 6 29 28 18 81
DİNAR

2010
HDD 380 311 269 156 49 124 122 295 1706
T≤15 °C 31 28 30 23 10 22 20 29 193
CDD 2 12 97 170 8 289
T>22 °C 1 6 28 31 12 78
DİNAR

2009
HDD 412 377 377 186 65 9 35 276 332 2069
T≤15 °C 31 28 31 27 12 3 8 29 31 200
CDD 2 18 82 73 3 178
T>22 °C 2 16 28 31 4 81
DİNAR

2008
HDD 523 446 249 165 82 18 107 233 379 2202
T≤15 °C 31 29 28 21 15 5 20 30 31 210
CDD 49 101 140 28 318
T>22 °C 15 31 31 13 90
DİNAR

2007
HDD 461 375 310 235 9 88 280 438 2196
T≤15 °C 31 28 31 30 2 15 29 31 197
CDD 0 55 145 122 23 345
T>22 °C 2 19 30 31 6 88
DİNAR

2006
HDD 521 404 324 161 107 3 12 96 312 433 2373
T≤15 °C 31 28 31 27 18 1 3 17 30 31 217
CDD 2 18 82 125 7 234
T>22 °C 2 16 25 30 6 79
DİNAR

2005
HDD 407 414 338 194 55 3 15 156 312 390 2284
T≤15 °C 31 28 31 26 11 1 4 21 29 31 213
CDD 7 88 86 4 185
T>22 °C 5 24 31 2 62
DİNAR

2004
HDD 487 431 296 195 61 3 7 67 270 407 2224
T≤15 °C 31 29 29 26 12 1 2 16 28 31 205
CDD 5 85 38 11 139
T>22 °C 9 27 22 4 62
DİNAR

2003
HDD 351 501 428 243 30 4 16 99 277 418 2367
T≤15 °C 31 28 31 29 7 1 4 14 26 31 202
CDD 27 59 87 6 179
T>22 °C 17 26 27 4 74
DİNAR

2002
HDD 542 315 287 218 32 3 10 109 265 485 2266
T≤15 °C 31 28 30 28 8 1 3 21 30 31 211
CDD 30 75 37 142
T>22 °C 14 26 18 58
DİNAR

2001
HDD 385 384 194 195 81 111 300 433 2083
T≤15 °C 31 28 26 25 14 15 29 31 199
CDD 42 131 104 3 280
T>22 °C 17 29 28 4 78
DİNAR

2000
HDD 616 449 412 148 63 17 20 132 248 414 2519
T≤15 °C 31 29 31 23 12 4 5 18 30 31 214
CDD 22 116 100 2 240
T>22 °C 14 30 23 2 69
DİNAR

1999
HDD 415 401 349 187 24 104 269 356 2105
T≤15 °C 31 28 31 27 5 21 29 31 203
CDD 8 101 90 1 200
T>22 °C 8 29 23 1 61
DİNAR

1998
HDD 480 368 444 167 71 7 79 233 405 2254
T≤15 °C 31 28 31 22 14 2 13 30 31 202
CDD 0 14 92 111 6 223
T>22 °C 1 11 24 31 6 73
DİNAR

1997
HDD 427 435 417 329 44 9 22 113 258 391 2445
T≤15 °C 31 28 31 28 7 2 5 17 30 31 210
CDD 1 24 44 15 0 84
T>22 °C 2 11 22 13 1 49
DİNAR

1996
HDD 480 366 397 257 19 41 174 236 330 2300
T≤15 °C 31 29 31 27 5 9 23 29 31 215
CDD 0 17 78 47 0 142
T>22 °C 1 10 26 25 1 63
DİNAR

1995
HDD 417 344 353 249 65 142 394 394 2358
T≤15 °C 31 28 31 27 10 25 30 31 213
CDD 3 17 31 41 6 98
T>22 °C 3 12 18 26 5 64
DİNAR

1994
HDD 381 378 348 137 89 7 64 344 482 2230
T≤15 °C 31 28 31 22 15 2 13 30 31 203
CDD 6 13 80 76 52 227
T>22 °C 6 10 29 27 22 94
DİNAR

1993
HDD 533 476 368 209 121 3 4 45 307 371 2437
T≤15 °C 31 28 31 26 21 1 1 8 29 31 207
CDD 8 54 90 7 0 159
T>22 °C 5 25 30 7 1 68
DİNAR

1992
HDD 604 559 425 214 62 33 59 311 518 2785
T≤15 °C 31 29 31 27 11 7 12 28 31 207
CDD 2 19 66 16 103
T>22 °C 5 11 24 5 45

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.