Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AĞRI

2020
HDD 917 917
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
AĞRI

2019
HDD 818 739 629 384 115 4 43 206 498 614 4050
T≤15 °C 31 28 31 30 19 1 10 30 30 31 241
CDD 3 30 38 0 71
T>22 °C 5 17 22 0 44
AĞRI

2018
HDD 711 570 371 270 169 31 9 211 444 581 3367
T≤15 °C 31 28 31 30 30 7 2 27 30 31 247
CDD 3 48 29 0 0 80
T>22 °C 4 20 19 2 0 45
AĞRI

2017
HDD 972 854 603 328 167 23 4 290 455 672 4368
T≤15 °C 31 28 31 30 28 4 1 30 30 31 244
CDD 1 53 63 0 117
T>22 °C 2 25 23 2 52
AĞRI

2016
HDD 829 672 555 277 176 61 93 262 676 927 4528
T≤15 °C 31 29 31 30 28 14 15 31 30 31 270
CDD 10 41 51
T>22 °C 8 27 35
AĞRI

2015
HDD 853 680 597 335 167 14 3 5 241 456 879 4230
T≤15 °C 31 28 31 30 27 4 1 1 31 30 31 245
CDD 3 38 50 91
T>22 °C 2 24 20 46
AĞRI

2014
HDD 855 791 485 276 139 42 60 268 503 563 3982
T≤15 °C 31 28 31 30 24 9 11 31 30 31 256
CDD 33 45 2 80
T>22 °C 17 26 2 45
AĞRI

2013
HDD 827 690 579 288 182 57 58 321 421 975 4398
T≤15 °C 31 28 31 30 30 12 11 30 30 31 264
CDD 13 5 18
T>22 °C 13 7 20
AĞRI

2012
HDD 809 765 796 369 141 14 4 24 234 402 715 4273
T≤15 °C 31 29 31 30 24 4 1 7 28 30 31 246
CDD 7 32 39
T>22 °C 6 22 28
AĞRI

2011
HDD 737 632 625 326 201 47 47 309 676 922 4522
T≤15 °C 31 28 31 30 29 11 8 30 30 31 259
CDD 0 0 24 14 0 38
T>22 °C 0 0 13 10 0 23
AĞRI

2010
HDD 711 542 410 332 189 6 4 228 448 555 3425
T≤15 °C 0
CDD 0 0 36 30 10 76
T>22 °C 0
AĞRI

2009
HDD 920 591 606 367 203 114 246 447 549 4043
T≤15 °C 0
CDD 0 0 6 0 0 6
T>22 °C 0
AĞRI

2008
HDD 1039 868 460 234 222 239 434 834 4330
T≤15 °C 0
CDD 2 51 36 7 96
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.