Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AĞRI

2023
HDD 654 741 412 301 167 15 216 2506
T≤15 °C 31 28 31 30 25 4 30 179
CDD 26 74 6 106
T>22 °C 13 27 5 45
AĞRI

2022
HDD 933 699 690 308 215 6 134 406 535 3926
T≤15 °C 31 28 31 30 27 2 18 30 31 228
CDD 0 36 105 15 156
T>22 °C 1 17 27 8 53
AĞRI

2021
HDD 892 661 584 209 78 6 29 257 416 656 3788
T≤15 °C 31 28 31 25 14 2 5 30 30 31 227
CDD 3 24 42 28 97
T>22 °C 1 12 22 21 56
AĞRI

2020
HDD 919 710 502 348 142 19 191 454 692 3977
T≤15 °C 31 29 31 30 20 6 27 30 31 235
CDD 18 2 2 22
T>22 °C 13 3 3 19
AĞRI

2019
HDD 818 737 632 386 116 3 35 202 497 611 4037
T≤15 °C 31 28 31 30 19 1 8 29 30 31 238
CDD 4 30 38 72
T>22 °C 4 15 22 41
AĞRI

2018
HDD 710 572 372 271 169 37 8 212 444 580 3375
T≤15 °C 31 28 31 30 30 9 2 28 30 31 250
CDD 4 46 32 1 83
T>22 °C 3 20 19 2 44
AĞRI

2017
HDD 974 854 606 330 167 22 11 287 453 676 4380
T≤15 °C 31 28 31 30 27 4 3 30 30 31 245
CDD 2 52 63 117
T>22 °C 2 25 23 50
AĞRI

2016
HDD 828 674 555 280 172 60 92 262 675 922 4520
T≤15 °C 31 29 31 30 27 14 15 31 30 31 269
CDD 0 11 41 52
T>22 °C 1 8 28 37
AĞRI

2015
HDD 851 680 598 337 168 11 3 3 240 454 877 4222
T≤15 °C 31 28 31 30 27 3 1 1 31 30 31 244
CDD 3 37 52 0 92
T>22 °C 2 22 21 1 46
AĞRI

2014
HDD 853 793 480 281 142 42 56 268 502 563 3980
T≤15 °C 31 28 31 30 24 9 10 31 30 31 255
CDD 32 44 1 77
T>22 °C 16 26 1 43
AĞRI

2013
HDD 829 693 580 289 180 49 54 319 410 974 4377
T≤15 °C 31 28 31 30 30 10 10 30 30 31 261
CDD 12 15 27
T>22 °C 12 8 20
AĞRI

2012
HDD 813 954 801 371 150 11 4 21 231 399 714 4469
T≤15 °C 31 29 31 30 27 3 1 6 28 30 31 247
CDD 7 34 41
T>22 °C 9 22 31
AĞRI

2011
HDD 746 737 635 327 204 47 47 302 672 923 4640
T≤15 °C 31 28 31 30 30 11 8 31 30 31 261
CDD 22 14 36
T>22 °C 14 9 23
AĞRI

2010
HDD 712 544 411 339 206 5 4 219 457 591 3488
T≤15 °C 31 28 31 30 30 1 1 30 30 31 243
CDD 22 25 8 55
T>22 °C 20 21 5 46
AĞRI

2009
HDD 928 614 603 377 208 62 13 110 241 446 553 4155
T≤15 °C 31 28 31 30 31 15 3 15 31 30 31 276
CDD 4 6 10
T>22 °C 5 6 11
AĞRI

2008
HDD 1053 881 471 239 243 28 52 240 438 849 4494
T≤15 °C 31 29 31 25 29 7 8 31 30 31 252
CDD 0 41 36 4 81
T>22 °C 1 19 12 2 34
AĞRI

2007
HDD 998 789 601 425 123 26 4 7 216 490 785 4464
T≤15 °C 31 28 31 30 21 6 1 2 29 30 31 240
CDD 0 9 20 1 30
T>22 °C 1 9 12 3 25
AĞRI

2006
HDD 907 737 601 287 133 40 251 480 766 4202
T≤15 °C 31 28 31 30 23 7 31 30 31 242
CDD 1 30 56 3 90
T>22 °C 2 14 19 2 37
AĞRI

2005
HDD 1057 884 632 283 158 45 28 252 459 658 4456
T≤15 °C 31 28 31 29 24 9 6 30 30 31 249
CDD 28 40 68
T>22 °C 21 20 41
AĞRI

2004
HDD 821 687 505 401 265 37 36 250 537 1108 4647
T≤15 °C 31 29 31 30 31 9 9 30 30 31 261
CDD 6 0 6
T>22 °C 5 1 6
AĞRI

2003
HDD 741 684 733 435 169 60 75 234 512 715 4358
T≤15 °C 31 28 31 30 27 9 15 31 30 31 263
CDD 10 22 2 34
T>22 °C 10 13 2 25
AĞRI

2002
HDD 1116 815 644 402 228 67 54 258 442 926 4952
T≤15 °C 31 28 31 30 26 12 12 31 30 31 262
CDD 1 2 3
T>22 °C 2 2 4
AĞRI

2001
HDD 868 679 465 290 267 49 9 279 598 711 4215
T≤15 °C 31 28 31 30 31 9 2 31 30 31 254
CDD 0 21 17 38
T>22 °C 1 9 16 26
AĞRI

2000
HDD 846 861 792 321 196 34 25 290 485 699 4549
T≤15 °C 31 29 31 30 29 8 5 31 30 31 255
CDD 60 28 88
T>22 °C 25 17 42
AĞRI

1999
HDD 891 668 602 276 137 7 63 246 459 705 4054
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 12 28 30 31 245
CDD 1 10 44 55
T>22 °C 1 11 21 33
AĞRI

1998
HDD 927 869 643 304 153 18 32 233 369 598 4146
T≤15 °C 31 28 31 30 23 4 7 31 30 31 246
CDD 1 32 26 1 60
T>22 °C 5 13 17 1 36
AĞRI

1997
HDD 655 727 730 411 155 33 105 261 483 717 4277
T≤15 °C 31 28 31 30 26 6 20 31 30 31 264
CDD 17 20 37
T>22 °C 12 14 26
AĞRI

1996
HDD 756 740 558 369 130 73 68 291 477 511 3973
T≤15 °C 31 29 31 30 26 15 13 30 30 31 266
CDD 33 27 60
T>22 °C 20 16 36
AĞRI

1995
HDD 762 683 659 347 147 38 85 304 578 717 4320
T≤15 °C 31 28 31 30 21 8 13 31 30 31 254
CDD 13 31 7 51
T>22 °C 11 20 3 34
AĞRI

1994
HDD 797 777 673 278 195 45 23 202 483 855 4328
T≤15 °C 31 28 31 30 24 8 5 30 30 31 248
CDD 14 12 26
T>22 °C 13 14 27
AĞRI

1993
HDD 950 781 767 400 232 75 3 43 259 621 736 4867
T≤15 °C 31 28 31 30 29 15 1 9 30 30 31 265
CDD 26 2 28
T>22 °C 15 3 18
AĞRI

1992
HDD 1054 901 858 418 246 89 17 106 257 605 840 5391
T≤15 °C 31 29 31 30 29 17 3 14 31 30 31 276
CDD 2 2
T>22 °C 2 2

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.