Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AMASYA

2020
HDD 452 452
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
AMASYA

2019
HDD 450 319 310 137 20 8 21 267 365 1897
T≤15 °C 31 28 31 17 5 2 6 30 31 181
CDD 17 66 48 56 3 1 191
T>22 °C 12 25 24 24 5 2 92
AMASYA

2018
HDD 374 264 168 54 8 7 69 249 386 1579
T≤15 °C 31 28 24 9 2 2 12 30 31 169
CDD 9 56 110 104 28 0 307
T>22 °C 10 24 30 30 13 1 108
AMASYA

2017
HDD 492 366 243 147 31 120 289 361 2049
T≤15 °C 31 28 30 21 7 24 29 31 201
CDD 3 34 114 125 67 343
T>22 °C 3 16 28 26 18 91
AMASYA

2016
HDD 456 273 236 53 23 3 16 105 303 502 1970
T≤15 °C 31 29 27 10 6 1 4 17 27 31 183
CDD 2 3 56 82 126 14 0 283
T>22 °C 1 2 19 29 29 11 1 92
AMASYA

2015
HDD 479 325 283 201 26 67 256 490 2127
T≤15 °C 31 26 30 22 7 12 30 31 189
CDD 15 7 62 116 55 255
T>22 °C 9 8 19 24 26 86
AMASYA

2014
HDD 394 283 224 57 16 8 64 298 332 1676
T≤15 °C 31 28 29 11 4 2 13 30 31 179
CDD 11 27 123 138 36 335
T>22 °C 5 14 30 31 14 94
AMASYA

2013
HDD 398 280 226 113 163 237 566 1983
T≤15 °C 31 28 25 17 25 28 31 185
CDD 3 0 13 37 53 66 8 1 181
T>22 °C 1 1 6 17 26 31 6 1 89
AMASYA

2012
HDD 511 506 394 53 18 210 372 2064
T≤15 °C 31 29 31 9 5 26 31 162
CDD 1 56 99 67 12 1 236
T>22 °C 2 20 26 23 12 1 84
AMASYA

2011
HDD 444 361 318 191 55 0 5 132 403 415 2324
T≤15 °C 31 27 31 27 10 0 1 20 30 31 208
CDD 0 10 108 43 3 164
T>22 °C 0 7 31 21 4 63
AMASYA

2010
HDD 377 237 269 127 10 0 0 116 224 326 1686
T≤15 °C 0
CDD 16 51 135 184 29 415
T>22 °C 0
AMASYA

2009
HDD 440 302 293 175 58 18 23 274 328 1911
T≤15 °C 0
CDD 5 51 77 35 3 171
T>22 °C 0
AMASYA

2008
HDD 678 512 166 78 59 86 257 484 2320
T≤15 °C 0
CDD 5 12 26 84 116 23 266
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.