Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ANKARA

2020
HDD 517 517
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ANKARA

2019
HDD 495 369 336 213 44 10 38 232 432 2169
T≤15 °C 31 28 31 26 7 2 8 30 31 194
CDD 14 32 55 77 13 0 191
T>22 °C 6 14 21 24 9 0 74
ANKARA

2018
HDD 462 321 246 70 20 11 92 271 458 1951
T≤15 °C 31 28 30 11 5 2 14 30 31 182
CDD 0 17 77 97 20 0 211
T>22 °C 1 11 30 29 5 0 76
ANKARA

2017
HDD 602 417 306 202 59 6 165 325 411 2493
T≤15 °C 31 28 31 25 12 2 27 30 31 217
CDD 0 24 110 88 67 289
T>22 °C 1 9 30 24 16 80
ANKARA

2016
HDD 547 311 310 98 82 8 30 126 330 568 2410
T≤15 °C 31 29 31 18 17 2 6 18 29 31 212
CDD 47 95 105 15 262
T>22 °C 13 29 27 8 77
ANKARA

2015
HDD 525 412 334 263 50 4 86 280 557 2511
T≤15 °C 31 28 30 27 12 1 13 30 31 203
CDD 5 75 85 48 213
T>22 °C 3 25 25 23 76
ANKARA

2014
HDD 462 339 305 129 51 11 28 133 312 380 2150
T≤15 °C 31 28 31 20 11 3 6 23 30 31 214
CDD 0 11 112 113 28 264
T>22 °C 1 7 28 31 7 74
ANKARA

2013
HDD 457 327 303 147 14 16 188 287 588 2327
T≤15 °C 31 28 30 22 3 4 25 30 31 204
CDD 2 36 57 68 2 165
T>22 °C 3 11 23 30 1 68
ANKARA

2012
HDD 562 578 445 112 14 37 256 417 2421
T≤15 °C 31 29 31 19 4 9 27 31 181
CDD 69 145 57 30 7 308
T>22 °C 22 28 25 15 3 93
ANKARA

2011
HDD 488 418 378 245 80 4 8 207 439 442 2709
T≤15 °C 31 28 31 30 14 1 2 25 30 31 223
CDD 0 6 96 50 0 152
T>22 °C 0 5 28 24 0 57
ANKARA

2010
HDD 463 323 299 167 34 0 0 167 202 373 2028
T≤15 °C 0
CDD 4 28 116 190 28 366
T>22 °C 0
ANKARA

2009
HDD 448 381 391 202 79 30 26 320 390 2267
T≤15 °C 0
CDD 1 27 59 49 5 141
T>22 °C 0
ANKARA

2008
HDD 683 482 240 140 94 136 277 476 2528
T≤15 °C 0
CDD 1 4 36 92 145 34 312
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.