Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
NALLIHAN

2023
HDD 495 441 330 240 94 54 1654
T≤15 °C 31 28 31 30 21 13 154
CDD 4 71 172 15 262
T>22 °C 5 26 31 8 70
NALLIHAN

2022
HDD 570 426 507 162 74 24 153 289 406 2611
T≤15 °C 31 28 31 21 14 5 26 30 31 217
CDD 2 5 27 61 14 109
T>22 °C 2 5 17 26 8 58
NALLIHAN

2021
HDD 485 401 418 232 27 36 19 178 294 443 2533
T≤15 °C 31 28 31 27 6 8 4 27 30 31 223
CDD 11 76 74 1 162
T>22 °C 6 24 24 1 55
NALLIHAN

2020
HDD 543 423 308 202 116 23 48 368 422 2453
T≤15 °C 31 29 31 25 20 5 11 30 31 213
CDD 9 8 69 69 30 0 185
T>22 °C 6 7 26 27 15 1 82
NALLIHAN

2019
HDD 470 370 335 264 90 15 69 290 461 2364
T≤15 °C 31 28 30 26 14 3 14 30 31 207
CDD 1 4 7 27 49 7 95
T>22 °C 1 3 6 13 20 5 48
NALLIHAN

2018
HDD 469 317 252 57 18 4 79 263 440 1899
T≤15 °C 31 28 30 9 5 1 12 30 31 177
CDD 18 73 91 21 203
T>22 °C 11 29 31 6 77
NALLIHAN

2017
HDD 584 417 282 199 40 165 335 413 2435
T≤15 °C 31 28 31 26 9 29 30 31 215
CDD 0 24 108 86 60 278
T>22 °C 1 9 29 26 16 81
NALLIHAN

2016
HDD 550 323 303 110 99 38 132 366 579 2500
T≤15 °C 31 29 30 20 22 8 20 29 31 220
CDD 1 48 65 77 12 203
T>22 °C 1 15 25 26 7 74
NALLIHAN

2015
HDD 543 393 336 247 29 69 272 547 2436
T≤15 °C 31 28 31 26 8 12 30 31 197
CDD 2 78 92 48 220
T>22 °C 3 25 27 23 78
NALLIHAN

2014
HDD 451 353 313 138 41 4 16 110 314 383 2123
T≤15 °C 31 28 31 22 10 1 4 20 30 31 208
CDD 17 104 118 27 266
T>22 °C 9 29 30 8 76
NALLIHAN

2013
HDD 473 341 317 160 4 11 191 299 597 2393
T≤15 °C 31 28 31 24 1 3 26 30 31 205
CDD 4 50 62 90 4 210
T>22 °C 4 14 24 30 3 75
NALLIHAN

2012
HDD 584 559 426 120 15 3 58 265 454 2484
T≤15 °C 31 29 31 19 4 1 14 28 31 188
CDD 69 142 63 33 4 311
T>22 °C 19 28 22 19 2 90
NALLIHAN

2011
HDD 485 421 368 257 77 4 197 437 485 2731
T≤15 °C 31 28 31 30 13 1 23 30 31 218
CDD 4 116 53 7 180
T>22 °C 5 27 26 9 67
NALLIHAN

2010
HDD 471 326 319 177 29 172 229 388 2111
T≤15 °C 31 28 31 26 7 25 30 31 209
CDD 2 21 99 170 14 306
T>22 °C 4 14 28 31 11 88
NALLIHAN

2009
HDD 507 387 383 172 58 12 24 316 386 2245
T≤15 °C 31 28 31 26 12 3 5 30 31 197
CDD 4 35 72 56 5 172
T>22 °C 3 20 28 26 3 80
NALLIHAN

2008
HDD 626 485 259 144 82 23 114 263 474 2470
T≤15 °C 31 29 29 20 15 6 23 28 31 212
CDD 4 44 88 141 28 305
T>22 °C 2 17 28 31 14 92
NALLIHAN

2007
HDD 523 420 328 249 10 107 346 490 2473
T≤15 °C 31 28 30 30 3 17 30 31 200
CDD 9 51 140 129 35 364
T>22 °C 8 19 27 31 8 93
NALLIHAN

2006
HDD 575 526 340 142 81 3 3 106 370 525 2671
T≤15 °C 31 28 31 23 13 1 1 18 30 31 207
CDD 12 38 44 161 0 255
T>22 °C 8 16 21 31 1 77
NALLIHAN

2005
HDD 457 430 368 182 48 3 190 352 454 2484
T≤15 °C 31 28 31 22 8 1 27 30 31 209
CDD 1 8 79 97 3 188
T>22 °C 1 7 27 30 6 71
NALLIHAN

2004
HDD 547 476 336 199 51 7 20 105 316 482 2539
T≤15 °C 31 29 30 25 10 2 4 23 29 31 214
CDD 4 65 35 8 112
T>22 °C 5 23 18 10 56
NALLIHAN

2003
HDD 399 489 456 251 6 11 112 306 485 2515
T≤15 °C 31 28 31 30 2 3 14 30 31 200
CDD 0 24 35 91 10 2 162
T>22 °C 1 17 20 26 3 1 68
NALLIHAN

2002
HDD 649 389 293 211 31 12 13 116 316 561 2591
T≤15 °C 31 28 31 28 9 4 3 20 30 31 215
CDD 1 28 84 27 1 141
T>22 °C 1 13 26 13 1 54
NALLIHAN

2001
HDD 447 394 218 182 77 8 9 124 341 495 2295
T≤15 °C 31 28 28 26 14 2 2 16 30 31 208
CDD 27 129 87 13 256
T>22 °C 12 30 27 10 79
NALLIHAN

2000
HDD 630 507 425 148 58 19 20 135 278 491 2711
T≤15 °C 31 29 31 22 9 4 5 18 30 31 210
CDD 13 107 78 6 204
T>22 °C 12 25 21 6 64
NALLIHAN

1999
HDD 437 387 340 157 48 140 341 423 2273
T≤15 °C 31 28 31 23 9 23 30 30 205
CDD 8 67 96 1 2 174
T>22 °C 5 25 23 2 3 58
NALLIHAN

1998
HDD 468 386 410 121 29 4 80 263 398 2159
T≤15 °C 31 28 31 16 7 1 16 30 31 191
CDD 17 112 128 12 269
T>22 °C 10 24 31 7 72
NALLIHAN

1997
HDD 453 428 423 324 39 9 37 135 307 429 2584
T≤15 °C 31 28 31 30 7 2 8 21 30 31 219
CDD 23 30 21 74
T>22 °C 11 17 13 41
NALLIHAN

1996
HDD 471 367 412 247 7 3 30 148 285 362 2332
T≤15 °C 31 29 31 28 2 1 7 20 30 31 210
CDD 2 13 64 29 108
T>22 °C 2 6 17 16 41
NALLIHAN

1995
HDD 452 313 345 233 61 137 402 433 2376
T≤15 °C 31 28 31 30 9 23 30 31 213
CDD 3 23 23 42 6 97
T>22 °C 4 13 18 26 7 68
NALLIHAN

1994
HDD 436 393 312 114 75 7 48 328 489 2202
T≤15 °C 31 28 31 20 14 2 12 30 31 199
CDD 4 6 43 35 21 109
T>22 °C 3 7 27 21 13 71
NALLIHAN

1993
HDD 627 506 361 213 115 9 29 362 426 2648
T≤15 °C 31 28 31 28 20 2 5 30 31 206
CDD 5 27 39 4 75
T>22 °C 3 12 19 4 38
NALLIHAN

1992
HDD 652 581 387 209 83 27 82 351 539 2911
T≤15 °C 31 29 31 29 18 5 16 30 31 220
CDD 0 9 76 15 100
T>22 °C 1 9 29 5 44

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.