Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Polatlı

2020
HDD 547 547
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Polatlı

2019
HDD 484 363 332 205 49 10 41 226 452 2162
T≤15 °C 31 28 31 25 8 2 9 27 31 192
CDD 13 30 59 84 17 0 203
T>22 °C 5 14 21 24 11 0 75
Polatlı

2018
HDD 469 304 230 69 23 9 92 273 459 1928
T≤15 °C 31 28 29 10 6 2 15 30 31 182
CDD 1 22 86 103 24 0 236
T>22 °C 2 14 30 30 6 0 82
Polatlı

2017
HDD 612 432 293 193 58 152 319 406 2465
T≤15 °C 31 28 31 24 13 25 30 31 213
CDD 2 28 120 87 70 307
T>22 °C 1 10 29 24 16 80
Polatlı

2016
HDD 549 315 316 109 98 8 40 132 334 592 2493
T≤15 °C 31 29 30 18 19 2 8 20 29 31 217
CDD 0 44 88 101 17 250
T>22 °C 1 13 27 28 8 77
Polatlı

2015
HDD 529 429 354 277 65 7 101 294 583 2639
T≤15 °C 31 28 31 27 15 2 16 30 31 211
CDD 2 75 72 49 198
T>22 °C 3 26 24 22 75
Polatlı

2014
HDD 462 346 315 143 57 10 29 137 323 378 2200
T≤15 °C 31 28 31 22 12 3 6 24 30 31 218
CDD 15 110 116 22 263
T>22 °C 9 29 31 7 76
Polatlı

2013
HDD 483 352 334 187 23 25 215 288 612 2519
T≤15 °C 31 28 31 25 5 6 27 30 31 214
CDD 1 38 50 60 2 151
T>22 °C 2 12 19 29 1 63
Polatlı

2012
HDD 593 597 461 133 42 7 59 283 440 2615
T≤15 °C 30 29 31 20 10 2 13 29 31 195
CDD 47 128 42 22 3 242
T>22 °C 18 25 22 13 2 80
Polatlı

2011
HDD 519 469 402 269 96 4 8 231 477 472 2947
T≤15 °C 31 28 31 30 16 1 2 25 30 31 225
CDD 0 3 93 40 2 138
T>22 °C 0 3 28 21 4 56
Polatlı

2010
HDD 476 351 322 205 48 0 0 192 204 380 2178
T≤15 °C 0
CDD 2 2 86 159 12 261
T>22 °C 0
Polatlı

2009
HDD 499 371 418 222 97 29 47 342 410 2435
T≤15 °C 0
CDD 0 21 56 38 4 119
T>22 °C 0
Polatlı

2008
HDD 648 525 267 169 102 146 301 508 2666
T≤15 °C 0
CDD 3 27 68 105 20 223
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.