Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ANTALYA

2020
HDD 236 236
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ANTALYA

2019
HDD 251 178 125 42 0 13 179 788
T≤15 °C 31 28 26 11 0 4 30 130
CDD 40 130 215 250 130 47 812
T>22 °C 14 30 31 31 30 25 161
ANTALYA

2018
HDD 216 126 61 0 27 193 623
T≤15 °C 31 25 16 0 6 31 109
CDD 8 60 114 228 221 154 25 810
T>22 °C 5 23 30 31 31 30 17 167
ANTALYA

2017
HDD 240 145 73 60 170 688
T≤15 °C 30 25 16 13 28 112
CDD 17 134 262 217 146 25 801
T>22 °C 7 30 31 31 29 18 146
ANTALYA

2016
HDD 223 78 64 4 11 212 592
T≤15 °C 28 15 16 1 3 30 93
CDD 1 2 147 242 232 132 42 798
T>22 °C 1 4 30 31 31 30 25 152
ANTALYA

2015
HDD 222 166 93 35 139 655
T≤15 °C 31 25 20 8 27 111
CDD 10 61 196 223 132 35 657
T>22 °C 10 25 31 31 29 19 145
ANTALYA

2014
HDD 160 122 84 4 43 95 508
T≤15 °C 30 23 20 1 10 22 106
CDD 3 107 177 223 112 25 647
T>22 °C 4 24 31 31 29 13 132
ANTALYA

2013
HDD 226 160 128 15 7 198 734
T≤15 °C 31 26 24 4 2 28 115
CDD 8 44 105 206 238 108 12 721
T>22 °C 3 19 27 31 31 28 4 143
ANTALYA

2012
HDD 295 257 158 7 41 187 945
T≤15 °C 31 29 24 2 9 29 124
CDD 2 133 243 251 121 31 781
T>22 °C 4 25 31 31 30 14 135
ANTALYA

2011
HDD 237 190 151 31 0 0 0 3 138 228 978
T≤15 °C 31 28 28 7 0 0 0 1 22 29 146
CDD 10 95 205 236 141 687
T>22 °C 5 28 31 31 30 125
ANTALYA

2010
HDD 219 149 70 7 0 0 0 0 0 141 586
T≤15 °C 0
CDD 25 92 184 263 148 712
T>22 °C 0
ANTALYA

2009
HDD 233 182 148 6 3 0 0 48 153 773
T≤15 °C 0
CDD 18 144 238 224 89 713
T>22 °C 0
ANTALYA

2008
HDD 291 482 97 26 24 208 1128
T≤15 °C 0
CDD 25 160 237 258 118 798
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.