Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Alanya

2020
HDD 136 136
T≤15 °C 28 28
CDD 0
T>22 °C 0
Alanya

2019
HDD 187 100 49 3 0 46 385
T≤15 °C 30 23 11 1 0 10 75
CDD 46 146 214 266 191 101 5 969
T>22 °C 19 30 31 31 30 29 9 179
Alanya

2018
HDD 120 30 0 67 217
T≤15 °C 27 8 0 14 49
CDD 9 91 155 240 252 197 68 6 1018
T>22 °C 7 30 30 31 31 30 22 5 186
Alanya

2017
HDD 206 141 38 12 59 456
T≤15 °C 30 26 9 3 12 80
CDD 14 129 263 240 173 26 845
T>22 °C 13 30 31 31 30 23 158
Alanya

2016
HDD 180 47 14 191 432
T≤15 °C 26 10 4 29 69
CDD 2 13 160 246 251 160 65 897
T>22 °C 3 20 30 31 31 30 30 175
Alanya

2015
HDD 182 136 65 11 75 469
T≤15 °C 30 21 17 3 18 89
CDD 35 101 215 260 182 63 856
T>22 °C 19 30 31 31 30 22 163
Alanya

2014
HDD 109 90 39 28 54 320
T≤15 °C 26 20 10 6 13 75
CDD 19 113 208 241 143 31 755
T>22 °C 13 29 31 31 30 16 150
Alanya

2013
HDD 145 77 48 160 430
T≤15 °C 27 17 13 28 85
CDD 5 65 128 222 245 143 10 818
T>22 °C 3 25 30 31 31 30 6 156
Alanya

2012
HDD 214 176 110 8 100 608
T≤15 °C 30 27 19 2 23 101
CDD 9 131 254 279 175 50 3 901
T>22 °C 13 30 31 31 30 22 3 160
Alanya

2011
HDD 145 123 50 10 0 0 0 0 51 114 493
T≤15 °C 31 26 9 3 0 0 0 0 14 23 106
CDD 19 125 229 257 180 810
T>22 °C 7 30 31 31 30 129
Alanya

2010
HDD 90 89 7 0 0 0 0 0 0 40 226
T≤15 °C 0
CDD 28 123 214 281 190 836
T>22 °C 0
Alanya

2009
HDD 136 124 104 0 0 0 0 0 46 410
T≤15 °C 0
CDD 27 155 236 244 132 794
T>22 °C 0
Alanya

2008
HDD 193 164 21 0 88 466
T≤15 °C 0
CDD 0 28 161 249 270 158 866
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.