Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Elmalı

2020
HDD 487 487
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Elmalı

2019
HDD 503 366 314 225 51 43 225 401 2128
T≤15 °C 31 28 31 27 10 9 30 31 197
CDD 8 22 74 84 6 0 194
T>22 °C 5 9 27 28 8 0 77
Elmalı

2018
HDD 438 325 246 90 38 3 106 263 435 1944
T≤15 °C 31 28 31 16 9 1 19 30 31 196
CDD 0 4 77 55 15 0 151
T>22 °C 2 4 27 27 5 0 65
Elmalı

2017
HDD 596 402 311 192 63 104 317 387 2372
T≤15 °C 31 28 31 27 14 20 30 31 212
CDD 4 27 116 60 32 239
T>22 °C 2 8 31 25 16 82
Elmalı

2016
HDD 499 298 303 60 62 10 36 288 533 2089
T≤15 °C 31 29 31 12 12 3 9 30 31 188
CDD 56 115 82 8 261
T>22 °C 17 29 30 5 81
Elmalı

2015
HDD 480 422 339 226 36 4 3 61 244 439 2254
T≤15 °C 31 28 31 27 7 1 1 10 30 31 197
CDD 1 57 72 38 168
T>22 °C 2 27 31 17 77
Elmalı

2014
HDD 413 325 316 182 72 10 17 113 299 355 2102
T≤15 °C 31 28 31 26 15 3 4 19 30 31 218
CDD 23 80 90 4 197
T>22 °C 10 29 28 5 72
Elmalı

2013
HDD 474 368 316 168 34 152 266 484 2262
T≤15 °C 31 28 31 24 7 24 30 31 206
CDD 35 63 77 9 184
T>22 °C 13 27 30 7 77
Elmalı

2012
HDD 482 465 381 160 66 88 229 425 2296
T≤15 °C 29 29 31 24 14 15 29 31 202
CDD 29 125 63 14 231
T>22 °C 16 30 29 9 84
Elmalı

2011
HDD 448 363 305 224 97 3 0 168 350 441 2399
T≤15 °C 31 27 31 30 19 1 0 26 30 31 226
CDD 0 11 90 55 7 163
T>22 °C 0 9 30 25 9 73
Elmalı

2010
HDD 409 323 247 170 31 0 0 74 172 327 1753
T≤15 °C 0
CDD 1 15 86 157 20 279
T>22 °C 0
Elmalı

2009
HDD 421 410 358 183 86 4 44 285 368 2159
T≤15 °C 0
CDD 0 14 80 49 6 149
T>22 °C 0
Elmalı

2008
HDD 508 426 218 159 62 99 234 412 2118
T≤15 °C 0
CDD 1 54 100 120 29 304
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.