Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ELMALI

2023
HDD 426 424 283 229 98 23 1483
T≤15 °C 31 28 31 30 21 7 148
CDD 0 85 95 2 182
T>22 °C 1 27 30 4 62
ELMALI

2022
HDD 493 345 425 96 52 3 86 250 350 2100
T≤15 °C 31 28 31 16 11 1 18 30 31 197
CDD 1 47 36 2 86
T>22 °C 1 28 23 3 55
ELMALI

2021
HDD 422 348 421 229 35 4 74 187 371 2091
T≤15 °C 31 28 31 27 6 1 17 30 31 202
CDD 5 17 76 86 3 187
T>22 °C 4 7 27 31 4 73
ELMALI

2020
HDD 489 386 306 189 73 21 33 276 383 2156
T≤15 °C 31 29 31 28 15 4 7 30 31 206
CDD 19 16 130 91 49 1 306
T>22 °C 7 6 31 31 19 3 97
ELMALI

2019
HDD 503 364 315 227 50 36 224 398 2117
T≤15 °C 31 28 31 27 10 7 30 31 195
CDD 7 22 73 87 6 195
T>22 °C 5 8 27 30 7 77
ELMALI

2018
HDD 437 325 244 88 38 102 259 434 1927
T≤15 °C 31 28 30 15 9 18 30 31 192
CDD 0 5 76 55 16 152
T>22 °C 2 4 27 26 5 64
ELMALI

2017
HDD 598 405 311 195 63 106 315 387 2380
T≤15 °C 31 28 31 27 14 20 30 31 212
CDD 4 25 117 63 35 244
T>22 °C 2 7 31 26 15 81
ELMALI

2016
HDD 503 298 303 70 57 11 35 287 530 2094
T≤15 °C 31 29 31 15 10 3 9 30 31 189
CDD 55 116 81 9 261
T>22 °C 16 30 29 7 82
ELMALI

2015
HDD 478 422 339 231 44 7 60 242 436 2259
T≤15 °C 31 28 31 28 9 2 10 30 31 200
CDD 1 56 73 39 169
T>22 °C 2 27 31 17 77
ELMALI

2014
HDD 414 326 317 183 71 13 14 117 299 353 2107
T≤15 °C 31 28 31 26 15 4 3 21 30 31 220
CDD 23 78 91 5 197
T>22 °C 9 29 29 5 72
ELMALI

2013
HDD 475 369 309 166 31 157 264 483 2254
T≤15 °C 31 28 31 24 6 26 30 31 207
CDD 36 63 89 10 198
T>22 °C 13 26 29 7 75
ELMALI

2012
HDD 521 463 385 159 69 86 232 429 2344
T≤15 °C 31 29 31 25 15 15 29 31 206
CDD 31 125 68 14 238
T>22 °C 19 29 29 9 86
ELMALI

2011
HDD 447 378 308 224 92 3 166 351 440 2409
T≤15 °C 31 28 31 30 17 1 26 30 31 225
CDD 11 89 56 7 163
T>22 °C 8 29 25 9 71
ELMALI

2010
HDD 412 332 249 160 32 108 172 357 1822
T≤15 °C 31 28 31 25 7 20 28 31 201
CDD 2 15 86 159 6 268
T>22 °C 3 7 30 31 8 79
ELMALI

2009
HDD 423 409 361 182 88 9 45 285 368 2170
T≤15 °C 31 28 30 29 16 3 9 30 31 207
CDD 14 80 49 7 150
T>22 °C 15 27 24 7 73
ELMALI

2008
HDD 507 439 252 160 66 10 102 234 408 2178
T≤15 °C 31 29 26 20 13 3 21 29 31 203
CDD 0 1 50 101 120 23 295
T>22 °C 1 1 15 29 31 11 88
ELMALI

2007
HDD 465 393 311 232 5 82 274 424 2186
T≤15 °C 31 28 31 30 1 16 27 31 195
CDD 60 120 107 16 303
T>22 °C 15 29 30 8 82
ELMALI

2006
HDD 477 396 341 158 82 8 117 315 437 2331
T≤15 °C 31 28 31 27 15 2 21 30 31 216
CDD 1 24 55 126 14 220
T>22 °C 2 15 23 31 13 84
ELMALI

2005
HDD 471 435 309 182 51 3 139 324 393 2307
T≤15 °C 31 28 31 23 11 1 21 30 31 207
CDD 6 98 86 6 196
T>22 °C 7 28 30 5 70
ELMALI

2004
HDD 531 417 290 195 49 57 286 428 2253
T≤15 °C 31 29 29 26 9 13 30 31 198
CDD 14 78 50 5 147
T>22 °C 13 27 29 7 76
ELMALI

2003
HDD 381 478 431 238 27 13 3 60 277 447 2355
T≤15 °C 31 28 31 30 6 3 1 9 30 31 200
CDD 14 52 65 12 143
T>22 °C 15 25 29 4 73
ELMALI

2002
HDD 574 318 296 210 41 3 3 84 255 478 2262
T≤15 °C 31 28 31 28 9 1 1 18 30 31 208
CDD 20 75 56 151
T>22 °C 11 23 18 52
ELMALI

2001
HDD 423 387 187 196 74 95 325 461 2148
T≤15 °C 31 28 27 26 14 15 30 31 202
CDD 0 28 119 77 12 236
T>22 °C 1 16 30 25 12 84
ELMALI

2000
HDD 553 454 396 174 63 5 15 113 252 476 2501
T≤15 °C 31 29 31 26 13 1 4 16 30 31 212
CDD 24 134 76 12 246
T>22 °C 14 30 23 10 77
ELMALI

1999
HDD 446 401 347 178 8 72 264 374 2090
T≤15 °C 31 28 31 24 2 17 30 31 194
CDD 0 9 69 73 1 152
T>22 °C 2 7 27 22 1 59
ELMALI

1998
HDD 461 359 430 174 78 72 242 447 2263
T≤15 °C 31 28 31 22 17 13 30 31 203
CDD 19 101 126 6 252
T>22 °C 14 27 31 9 81
ELMALI

1997
HDD 434 433 433 337 46 3 11 123 280 396 2496
T≤15 °C 31 28 31 29 6 1 3 20 30 31 210
CDD 31 67 12 110
T>22 °C 12 26 10 48
ELMALI

1996
HDD 505 388 387 267 32 14 168 259 360 2380
T≤15 °C 31 29 31 28 8 4 24 30 31 216
CDD 1 24 91 59 5 180
T>22 °C 2 12 29 22 6 71
ELMALI

1995
HDD 447 355 373 261 80 122 378 419 2435
T≤15 °C 31 28 31 29 12 23 30 31 215
CDD 22 39 59 3 123
T>22 °C 14 20 26 5 65
ELMALI

1994
HDD 458 411 339 149 87 74 334 512 2364
T≤15 °C 31 28 31 23 14 15 30 31 203
CDD 2 14 50 75 25 166
T>22 °C 5 11 26 28 18 88
ELMALI

1993
HDD 539 486 392 208 122 6 30 316 390 2489
T≤15 °C 31 28 31 25 20 2 6 30 31 204
CDD 11 59 70 3 143
T>22 °C 7 28 25 5 65
ELMALI

1992
HDD 671 590 436 231 110 23 32 306 533 2932
T≤15 °C 31 29 31 30 21 5 6 29 31 213
CDD 2 15 50 8 75
T>22 °C 3 11 21 4 39

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.