Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Finike

2020
HDD 185 185
T≤15 °C 30 30
CDD 0
T>22 °C 0
Finike

2019
HDD 212 139 89 28 0 117 585
T≤15 °C 31 26 20 8 0 24 109
CDD 34 133 216 251 140 53 1 828
T>22 °C 16 30 31 31 30 25 3 166
Finike

2018
HDD 173 99 18 0 137 427
T≤15 °C 31 22 5 0 26 84
CDD 10 73 128 235 233 159 38 876
T>22 °C 7 25 30 31 31 30 22 176
Finike

2017
HDD 247 168 97 6 36 103 657
T≤15 °C 31 27 21 2 9 20 110
CDD 10 130 259 218 131 8 756
T>22 °C 7 30 31 31 30 11 140
Finike

2016
HDD 227 86 69 14 221 617
T≤15 °C 31 18 17 4 31 101
CDD 6 149 240 219 116 25 755
T>22 °C 8 30 31 31 29 17 146
Finike

2015
HDD 215 167 109 35 3 155 684
T≤15 °C 31 25 24 9 1 30 120
CDD 7 71 206 236 137 33 690
T>22 °C 11 29 31 31 29 22 153
Finike

2014
HDD 166 136 79 30 93 504
T≤15 °C 31 26 17 7 21 102
CDD 7 97 185 230 110 13 642
T>22 °C 8 24 31 31 30 10 134
Finike

2013
HDD 198 129 99 10 8 192 636
T≤15 °C 31 25 21 3 2 28 110
CDD 5 48 102 196 229 104 7 691
T>22 °C 2 23 30 31 31 30 4 151
Finike

2012
HDD 234 201 116 8 6 153 718
T≤15 °C 31 29 20 2 2 27 111
CDD 9 135 250 243 115 42 794
T>22 °C 7 28 31 31 30 17 144
Finike

2011
HDD 171 152 94 17 0 0 0 0 86 168 688
T≤15 °C 31 28 19 5 0 0 0 0 18 28 129
CDD 15 114 229 246 159 763
T>22 °C 6 30 31 31 30 128
Finike

2010
HDD 144 115 36 0 0 0 0 0 0 87 382
T≤15 °C 0
CDD 25 110 198 267 159 759
T>22 °C 0
Finike

2009
HDD 176 164 125 4 0 0 0 6 88 563
T≤15 °C 0
CDD 19 140 234 223 96 712
T>22 °C 0
Finike

2008
HDD 223 206 70 22 5 126 652
T≤15 °C 0
CDD 19 147 222 249 123 760
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.