Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
FİNİKE

2023
HDD 155 187 62 23 427
T≤15 °C 30 26 15 6 77
CDD 7 99 284 221 156 32 799
T>22 °C 7 29 31 31 30 27 155
FİNİKE

2022
HDD 218 131 187 7 62 605
T≤15 °C 27 26 28 2 16 99
CDD 2 38 134 250 208 129 32 793
T>22 °C 1 16 30 31 31 30 16 155
FİNİKE

2021
HDD 116 99 103 32 131 481
T≤15 °C 18 19 23 7 23 90
CDD 0 30 106 272 293 129 30 860
T>22 °C 2 23 30 31 31 30 17 164
FİNİKE

2020
HDD 188 147 67 3 3 60 468
T≤15 °C 31 27 16 1 1 16 92
CDD 55 85 242 250 202 57 891
T>22 °C 10 25 31 31 30 25 152
FİNİKE

2019
HDD 211 137 86 31 119 584
T≤15 °C 30 26 19 9 25 109
CDD 33 132 217 252 141 52 1 828
T>22 °C 16 30 31 31 30 26 1 165
FİNİKE

2018
HDD 170 100 22 142 434
T≤15 °C 30 22 6 28 86
CDD 10 72 127 235 236 162 39 2 883
T>22 °C 6 24 30 31 31 30 23 1 176
FİNİKE

2017
HDD 247 169 92 3 31 102 644
T≤15 °C 31 27 20 1 8 21 108
CDD 10 128 261 219 134 12 764
T>22 °C 6 30 31 31 30 12 140
FİNİKE

2016
HDD 229 82 69 14 219 613
T≤15 °C 31 16 17 4 31 99
CDD 6 149 240 219 118 26 758
T>22 °C 9 30 31 31 29 16 146
FİNİKE

2015
HDD 213 162 107 39 3 150 674
T≤15 °C 30 25 24 10 1 29 119
CDD 25 81 206 237 136 34 719
T>22 °C 12 30 31 31 30 21 155
FİNİKE

2014
HDD 166 132 80 3 32 89 502
T≤15 °C 31 25 17 1 8 20 102
CDD 6 95 184 228 112 12 637
T>22 °C 8 25 31 31 30 9 134
FİNİKE

2013
HDD 199 133 94 3 5 194 628
T≤15 °C 31 26 20 1 1 29 108
CDD 9 46 103 196 230 106 8 698
T>22 °C 3 22 30 31 31 30 4 151
FİNİKE

2012
HDD 224 199 120 11 3 156 713
T≤15 °C 31 29 21 3 1 27 112
CDD 10 141 259 254 118 41 823
T>22 °C 6 28 31 31 30 16 142
FİNİKE

2011
HDD 174 151 98 10 85 167 685
T≤15 °C 31 28 20 3 18 28 128
CDD 15 114 228 247 159 11 774
T>22 °C 9 30 31 31 30 9 140
FİNİKE

2010
HDD 147 117 33 78 375
T≤15 °C 25 21 9 16 71
CDD 25 108 197 267 174 23 1 795
T>22 °C 13 30 31 31 30 12 3 150
FİNİKE

2009
HDD 173 161 122 3 84 543
T≤15 °C 30 25 25 1 19 100
CDD 18 140 233 223 96 36 746
T>22 °C 14 30 31 31 29 22 157
FİNİKE

2008
HDD 222 206 73 29 9 121 660
T≤15 °C 31 29 18 8 2 21 109
CDD 17 142 223 249 119 10 1 761
T>22 °C 10 30 31 31 28 10 1 141
FİNİKE

2007
HDD 204 165 109 23 41 146 688
T≤15 °C 31 27 25 6 11 27 127
CDD 16 133 233 194 113 26 0 715
T>22 °C 12 30 31 31 29 14 1 148
FİNİKE

2006
HDD 225 169 112 23 153 682
T≤15 °C 31 25 23 5 28 112
CDD 26 114 202 221 107 16 686
T>22 °C 10 30 31 31 28 11 141
FİNİKE

2005
HDD 198 190 99 32 3 66 141 729
T≤15 °C 29 28 21 6 1 16 23 124
CDD 0 2 86 189 212 108 5 602
T>22 °C 1 5 28 31 31 30 6 132
FİNİKE

2004
HDD 227 176 83 10 60 164 720
T≤15 °C 31 27 17 3 9 28 115
CDD 3 113 217 186 109 21 1 650
T>22 °C 4 30 31 31 30 14 1 141
FİNİKE

2003
HDD 131 202 162 15 4 16 117 647
T≤15 °C 26 26 31 4 1 5 21 114
CDD 62 144 221 234 106 26 793
T>22 °C 23 27 31 31 30 17 159
FİNİKE

2002
HDD 234 114 82 15 3 167 615
T≤15 °C 31 23 16 3 1 27 101
CDD 12 135 215 212 104 7 685
T>22 °C 14 29 31 31 30 9 144
FİNİKE

2001
HDD 168 161 8 10 3 62 159 571
T≤15 °C 31 27 2 3 1 12 25 101
CDD 6 36 106 207 231 116 21 723
T>22 °C 2 14 30 31 31 30 17 155
FİNİKE

2000
HDD 270 206 175 12 17 130 810
T≤15 °C 31 29 29 3 3 25 120
CDD 14 159 239 203 125 28 768
T>22 °C 10 30 31 31 30 13 145
FİNİKE

1999
HDD 174 162 100 26 27 128 617
T≤15 °C 31 27 23 6 5 25 117
CDD 19 119 219 204 108 26 695
T>22 °C 15 30 31 31 30 11 148
FİNİKE

1998
HDD 203 158 178 19 12 126 696
T≤15 °C 30 28 31 4 3 24 120
CDD 8 4 109 221 259 106 19 726
T>22 °C 4 3 30 31 31 29 15 143
FİNİKE

1997
HDD 160 205 197 112 8 6 9 141 838
T≤15 °C 29 28 31 18 2 2 2 26 138
CDD 0 11 88 196 138 57 6 496
T>22 °C 1 9 25 31 31 24 5 126
FİNİKE

1996
HDD 217 161 146 56 7 79 666
T≤15 °C 31 29 26 14 2 18 120
CDD 26 136 205 211 73 3 654
T>22 °C 14 30 31 31 29 6 141
FİNİKE

1995
HDD 196 164 132 54 113 176 835
T≤15 °C 31 28 28 11 18 31 147
CDD 10 119 199 218 101 1 648
T>22 °C 7 30 31 31 29 1 129
FİNİKE

1994
HDD 151 173 106 3 81 214 728
T≤15 °C 29 28 22 1 15 31 126
CDD 1 34 97 187 222 122 35 1 699
T>22 °C 1 14 29 31 31 30 14 2 152
FİNİKE

1993
HDD 247 234 178 55 58 129 901
T≤15 °C 31 28 29 12 12 28 140
CDD 4 78 186 203 71 50 592
T>22 °C 5 30 31 31 28 21 146
FİNİKE

1992
HDD 229 265 189 58 72 229 1042
T≤15 °C 31 29 28 15 14 31 148
CDD 2 50 135 176 72 6 7 448
T>22 °C 2 23 31 31 23 4 4 118

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.