Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KAŞ

2023
HDD 34 117 31 3 185
T≤15 °C 8 19 9 1 37
CDD 1 9 88 253 192 164 59 766
T>22 °C 1 8 29 31 31 30 31 161
KAŞ

2022
HDD 168 87 155 410
T≤15 °C 24 21 25 70
CDD 0 34 107 208 179 128 40 0 696
T>22 °C 1 13 30 31 31 30 22 1 159
KAŞ

2021
HDD 114 83 129 37 79 442
T≤15 °C 17 15 27 8 17 84
CDD 4 43 86 240 271 124 36 2 806
T>22 °C 4 17 27 31 31 30 17 2 159
KAŞ

2020
HDD 178 150 79 21 7 30 465
T≤15 °C 30 27 17 6 2 9 91
CDD 65 57 199 226 187 57 0 791
T>22 °C 11 23 31 31 30 24 1 151
KAŞ

2019
HDD 218 139 94 40 89 580
T≤15 °C 31 26 20 10 20 107
CDD 36 109 192 227 133 65 7 769
T>22 °C 13 28 31 31 30 27 3 163
KAŞ

2018
HDD 147 83 23 3 130 386
T≤15 °C 29 19 7 1 26 82
CDD 9 68 102 212 206 156 42 2 797
T>22 °C 6 21 30 31 31 30 24 4 177
KAŞ

2017
HDD 229 151 88 9 24 69 570
T≤15 °C 31 27 18 3 6 14 99
CDD 15 113 236 203 129 15 711
T>22 °C 7 30 31 31 30 18 147
KAŞ

2016
HDD 199 52 63 197 511
T≤15 °C 28 10 16 30 84
CDD 4 7 134 210 205 121 38 719
T>22 °C 3 7 29 31 31 30 26 157
KAŞ

2015
HDD 188 154 93 32 76 543
T≤15 °C 29 23 21 8 19 100
CDD 12 50 185 238 137 41 663
T>22 °C 8 25 31 31 30 23 148
KAŞ

2014
HDD 122 105 77 11 32 347
T≤15 °C 29 23 18 3 9 82
CDD 9 106 173 235 121 25 669
T>22 °C 9 21 31 31 29 15 136
KAŞ

2013
HDD 168 110 77 7 4 149 515
T≤15 °C 30 22 17 2 1 26 98
CDD 1 14 58 97 189 228 123 17 727
T>22 °C 1 4 21 26 31 31 30 9 153
KAŞ

2012
HDD 216 191 120 12 132 671
T≤15 °C 31 29 21 3 27 111
CDD 1 5 132 247 252 126 56 2 821
T>22 °C 1 5 27 31 31 30 19 4 148
KAŞ

2011
HDD 154 137 105 19 48 124 587
T≤15 °C 30 28 22 5 13 25 123
CDD 9 94 204 218 157 16 698
T>22 °C 7 29 31 31 30 9 137
KAŞ

2010
HDD 116 102 22 56 296
T≤15 °C 20 19 6 11 56
CDD 25 86 170 240 156 25 7 1 710
T>22 °C 12 29 31 31 30 13 4 1 151
KAŞ

2009
HDD 132 152 131 8 3 65 491
T≤15 °C 27 22 26 2 1 18 96
CDD 16 119 208 203 108 56 0 710
T>22 °C 11 29 31 31 30 24 1 157
KAŞ

2008
HDD 182 185 66 24 84 541
T≤15 °C 31 29 18 7 14 99
CDD 1 2 20 139 209 233 104 12 4 724
T>22 °C 2 1 8 30 31 31 25 14 2 144
KAŞ

2007
HDD 159 148 88 18 8 112 533
T≤15 °C 29 26 22 5 2 25 109
CDD 15 147 220 200 121 33 1 737
T>22 °C 7 25 31 31 30 14 1 139
KAŞ

2006
HDD 199 168 134 3 24 108 636
T≤15 °C 29 26 27 1 5 20 108
CDD 25 108 178 211 122 19 663
T>22 °C 10 25 31 31 28 11 136
KAŞ

2005
HDD 187 195 102 35 4 30 104 657
T≤15 °C 29 27 19 7 1 6 17 106
CDD 1 10 80 199 209 136 13 648
T>22 °C 1 7 27 31 31 30 9 136
KAŞ

2004
HDD 240 181 94 28 63 141 747
T≤15 °C 31 26 19 7 9 26 118
CDD 0 6 91 221 182 109 37 3 649
T>22 °C 1 6 24 31 31 30 23 4 150
KAŞ

2003
HDD 111 231 167 36 4 11 115 675
T≤15 °C 22 27 29 9 1 3 20 111
CDD 63 126 220 230 109 27 2 777
T>22 °C 21 27 31 31 30 24 2 166
KAŞ

2002
HDD 212 87 76 25 147 547
T≤15 °C 30 20 14 6 25 95
CDD 1 4 122 205 191 77 8 608
T>22 °C 1 5 29 31 31 30 11 138
KAŞ

2001
HDD 144 147 28 41 49 176 585
T≤15 °C 28 23 8 11 10 29 109
CDD 0 10 38 88 188 214 121 38 697
T>22 °C 1 3 15 27 31 31 30 23 161
KAŞ

2000
HDD 256 199 181 14 15 102 767
T≤15 °C 31 29 29 4 3 21 117
CDD 2 8 129 218 177 108 31 673
T>22 °C 2 6 30 31 31 28 12 140
KAŞ

1999
HDD 148 169 118 38 25 64 562
T≤15 °C 30 28 25 9 6 14 112
CDD 14 105 175 192 109 32 627
T>22 °C 12 30 31 31 30 20 154
KAŞ

1998
HDD 183 142 196 43 8 129 701
T≤15 °C 31 27 31 10 2 24 125
CDD 13 8 90 206 230 95 32 1 675
T>22 °C 5 3 29 31 31 30 17 2 148
KAŞ

1997
HDD 130 184 187 133 9 4 9 130 786
T≤15 °C 27 27 31 22 2 1 2 25 137
CDD 3 9 81 186 134 64 13 490
T>22 °C 2 7 20 31 31 26 9 126
KAŞ

1996
HDD 211 171 162 91 4 61 700
T≤15 °C 31 29 28 22 1 14 125
CDD 1 35 101 169 177 57 4 544
T>22 °C 1 13 28 31 31 24 6 134
KAŞ

1995
HDD 120 107 139 76 101 126 669
T≤15 °C 25 25 26 16 18 26 136
CDD 13 111 181 191 94 2 592
T>22 °C 8 30 31 31 30 3 133
KAŞ

1994
HDD 103 164 78 11 34 144 534
T≤15 °C 23 28 17 3 8 28 107
CDD 2 34 59 169 192 137 49 0 642
T>22 °C 1 14 25 31 31 30 21 1 154
KAŞ

1993
HDD 206 208 152 63 3 10 103 745
T≤15 °C 31 28 28 14 1 3 24 129
CDD 4 63 152 189 99 32 539
T>22 °C 3 28 31 31 30 25 148
KAŞ

1992
HDD 189 233 166 31 24 172 815
T≤15 °C 31 29 28 9 5 30 132
CDD 2 60 158 190 102 15 11 538
T>22 °C 2 30 31 31 30 14 5 143

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.