Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Manavgat

2020
HDD 213 213
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Manavgat

2019
HDD 235 161 98 15 0 7 159 675
T≤15 °C 31 28 21 4 0 2 29 115
CDD 41 135 211 248 133 56 824
T>22 °C 17 30 31 31 30 25 164
Manavgat

2018
HDD 184 100 11 0 18 166 479
T≤15 °C 31 23 3 0 4 29 90
CDD 5 70 134 238 235 163 36 881
T>22 °C 5 25 30 31 31 30 20 172
Manavgat

2017
HDD 260 175 85 7 42 116 685
T≤15 °C 31 27 18 2 9 22 109
CDD 9 128 260 228 142 13 780
T>22 °C 6 30 31 31 29 10 137
Manavgat

2016
HDD 232 81 65 3 15 242 638
T≤15 °C 28 16 16 1 4 31 96
CDD 2 3 157 246 234 124 30 796
T>22 °C 2 6 30 31 31 30 20 150
Manavgat

2015
HDD 246 198 118 42 168 772
T≤15 °C 31 27 24 10 30 122
CDD 14 54 176 230 130 20 624
T>22 °C 7 25 31 31 30 18 142
Manavgat

2014
HDD 179 147 89 7 58 115 595
T≤15 °C 31 26 21 2 11 21 112
CDD 5 104 184 221 118 18 650
T>22 °C 6 24 31 31 29 12 133
Manavgat

2013
HDD 195 125 96 6 16 230 668
T≤15 °C 29 25 21 2 4 29 110
CDD 3 38 84 215 246 111 15 712
T>22 °C 3 18 26 31 31 30 5 144
Manavgat

2012
HDD 219 226 138 11 17 149 760
T≤15 °C 26 29 22 3 5 27 112
CDD 4 127 248 264 139 47 829
T>22 °C 3 28 31 31 30 17 140
Manavgat

2011
HDD 204 169 112 28 0 0 0 0 95 174 782
T≤15 °C 31 28 22 7 0 0 0 0 19 28 135
CDD 10 92 196 228 147 673
T>22 °C 5 28 31 31 28 123
Manavgat

2010
HDD 169 141 53 12 0 0 0 0 0 99 474
T≤15 °C 0
CDD 18 89 176 253 143 679
T>22 °C 0
Manavgat

2009
HDD 176 171 140 4 0 0 0 14 142 647
T≤15 °C 0
CDD 16 135 226 218 86 681
T>22 °C 0
Manavgat

2008
HDD 253 216 88 17 12 178 764
T≤15 °C 0
CDD 0 16 149 210 238 115 728
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.