Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ARTVİN

2020
HDD 462 407 237 231 83 1420
T≤15 °C 31 29 25 27 12 124
CDD 3 3
T>22 °C 1 1
ARTVİN

2019
HDD 403 349 360 195 35 3 18 36 215 330 1944
T≤15 °C 31 28 31 22 7 1 3 9 30 31 193
CDD 9 24 10 17 0 60
T>22 °C 6 19 5 13 0 43
ARTVİN

2018
HDD 406 288 205 117 23 7 61 243 367 1717
T≤15 °C 31 28 25 17 4 2 11 29 31 178
CDD 2 21 44 20 14 0 101
T>22 °C 5 7 18 21 8 0 59
ARTVİN

2017
HDD 490 423 282 172 79 4 4 129 270 369 2222
T≤15 °C 31 28 30 20 15 1 1 22 30 31 209
CDD 3 46 62 32 143
T>22 °C 4 12 24 12 52
ARTVİN

2016
HDD 491 302 267 131 65 12 48 134 292 534 2276
T≤15 °C 31 29 26 18 14 3 8 19 30 31 209
CDD 16 21 52 0 89
T>22 °C 9 10 26 1 46
ARTVİN

2015
HDD 424 316 279 240 85 104 276 455 2179
T≤15 °C 31 28 26 24 13 18 30 31 201
CDD 3 0 28 56 30 117
T>22 °C 4 2 10 23 16 55
ARTVİN

2014
HDD 428 320 264 126 34 4 25 99 304 348 1952
T≤15 °C 31 28 29 17 7 1 5 21 30 31 200
CDD 3 6 37 58 10 114
T>22 °C 3 5 17 25 7 57
ARTVİN

2013
HDD 461 295 285 164 8 3 27 169 194 528 2134
T≤15 °C 31 28 27 18 2 1 7 24 28 31 197
CDD 0 6 6 1 4 3 20
T>22 °C 1 3 4 2 6 1 17
ARTVİN

2012
HDD 491 477 479 78 10 3 9 3 27 196 376 2149
T≤15 °C 31 29 31 13 3 1 3 1 7 26 31 176
CDD 1 20 41 20 2 84
T>22 °C 1 10 17 16 2 46
ARTVİN

2011
HDD 446 447 352 243 97 0 12 167 436 429 2629
T≤15 °C 31 28 31 26 16 0 3 23 30 31 219
CDD 0 0 39 15 0 54
T>22 °C 0 0 14 6 0 20
ARTVİN

2010
HDD 371 286 310 202 69 0 0 104 165 264 1771
T≤15 °C 0
CDD 1 25 45 88 18 177
T>22 °C 0
ARTVİN

2009
HDD 442 307 334 248 84 49 28 269 349 2110
T≤15 °C 0
CDD 0 33 13 2 0 48
T>22 °C 0
ARTVİN

2008
HDD 564 488 204 112 136 103 217 423 2247
T≤15 °C 0
CDD 4 16 35 2 57
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.