Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ARTVİN

2023
HDD 423 435 271 167 101 77 1474
T≤15 °C 31 28 30 23 16 15 143
CDD 0 12 66 10 88
T>22 °C 1 8 25 5 39
ARTVİN

2022
HDD 492 334 460 130 140 10 114 214 341 2235
T≤15 °C 31 28 31 18 21 2 18 29 31 209
CDD 2 8 1 70 30 111
T>22 °C 2 4 2 30 8 46
ARTVİN

2021
HDD 375 347 387 174 46 8 38 138 215 379 2107
T≤15 °C 31 28 31 22 8 2 8 23 26 31 210
CDD 10 1 47 41 2 101
T>22 °C 3 3 17 17 1 41
ARTVİN

2020
HDD 460 407 240 232 84 17 269 363 2072
T≤15 °C 31 29 26 27 13 5 28 31 190
CDD 4 26 30 13 29 0 102
T>22 °C 3 9 16 8 13 1 50
ARTVİN

2019
HDD 404 348 361 192 26 16 32 214 329 1922
T≤15 °C 31 28 31 20 5 3 8 30 31 187
CDD 7 23 9 16 55
T>22 °C 5 21 5 14 45
ARTVİN

2018
HDD 404 292 210 120 22 4 54 243 363 1712
T≤15 °C 31 28 26 17 4 1 9 29 31 176
CDD 2 21 42 21 13 99
T>22 °C 4 8 17 22 8 59
ARTVİN

2017
HDD 489 427 278 175 84 4 4 127 268 368 2224
T≤15 °C 31 28 29 21 17 1 1 22 29 31 210
CDD 3 44 61 31 139
T>22 °C 3 13 22 13 51
ARTVİN

2016
HDD 493 305 266 130 61 12 45 134 290 534 2270
T≤15 °C 31 29 26 19 13 3 7 20 29 31 208
CDD 16 20 52 88
T>22 °C 9 9 27 45
ARTVİN

2015
HDD 425 315 281 242 89 99 276 451 2178
T≤15 °C 31 28 27 25 15 17 30 31 204
CDD 2 1 27 58 29 117
T>22 °C 2 2 10 23 17 54
ARTVİN

2014
HDD 428 321 259 130 43 4 20 102 302 348 1957
T≤15 °C 31 28 28 17 10 1 4 22 30 31 202
CDD 4 5 36 58 10 113
T>22 °C 3 4 19 26 7 59
ARTVİN

2013
HDD 462 294 289 164 8 4 22 164 192 527 2126
T≤15 °C 31 28 28 19 2 1 6 24 28 31 198
CDD 1 4 4 2 3 2 16
T>22 °C 1 2 2 2 5 1 13
ARTVİN

2012
HDD 489 478 479 71 6 6 19 197 370 2115
T≤15 °C 31 29 31 10 2 2 5 27 31 168
CDD 1 18 48 21 2 90
T>22 °C 1 9 17 16 2 45
ARTVİN

2011
HDD 444 447 355 240 92 11 168 435 431 2623
T≤15 °C 31 28 31 25 14 3 24 30 31 217
CDD 0 37 16 0 53
T>22 °C 1 12 8 1 22
ARTVİN

2010
HDD 381 291 308 202 69 109 185 266 1811
T≤15 °C 31 28 30 25 12 19 30 31 206
CDD 25 44 84 20 173
T>22 °C 11 21 25 9 66
ARTVİN

2009
HDD 452 312 344 248 81 47 33 273 359 2149
T≤15 °C 31 28 31 29 15 9 7 30 31 211
CDD 34 12 1 1 48
T>22 °C 13 9 2 1 25
ARTVİN

2008
HDD 591 497 208 120 140 13 10 103 222 425 2329
T≤15 °C 31 29 26 17 22 3 3 22 30 31 214
CDD 2 17 33 2 54
T>22 °C 1 7 19 3 30
ARTVİN

2007
HDD 507 410 360 313 32 4 57 320 463 2466
T≤15 °C 31 28 30 30 5 1 10 30 31 196
CDD 41 6 47 54 20 1 169
T>22 °C 14 6 16 23 9 1 69
ARTVİN

2006
HDD 529 385 292 193 103 58 321 523 2404
T≤15 °C 31 28 30 23 16 13 27 31 199
CDD 4 12 86 4 106
T>22 °C 2 4 28 2 36
ARTVİN

2005
HDD 478 395 420 177 78 30 15 185 289 389 2456
T≤15 °C 31 28 31 18 11 7 4 25 30 31 216
CDD 5 0 21 39 65
T>22 °C 3 1 15 17 36
ARTVİN

2004
HDD 423 429 307 208 122 25 33 81 264 518 2410
T≤15 °C 31 29 26 21 20 6 7 13 27 31 211
CDD 1 10 7 2 20
T>22 °C 2 6 8 3 19
ARTVİN

2003
HDD 426 423 451 235 31 16 31 88 315 418 2434
T≤15 °C 31 28 31 27 5 4 7 12 30 31 206
CDD 5 0 14 1 4 1 25
T>22 °C 2 1 4 1 3 1 12
ARTVİN

2002
HDD 527 356 308 235 103 24 4 84 221 529 2391
T≤15 °C 31 28 30 27 18 6 1 13 29 31 214
CDD 1 6 47 15 4 73
T>22 °C 1 3 20 6 6 36
ARTVİN

2001
HDD 429 352 243 160 133 17 8 165 319 405 2231
T≤15 °C 31 28 30 24 23 4 2 20 29 31 222
CDD 10 39 43 2 0 94
T>22 °C 5 17 16 3 1 42
ARTVİN

2000
HDD 529 457 424 94 123 22 19 145 244 413 2470
T≤15 °C 31 29 31 16 17 5 4 22 30 31 216
CDD 1 46 9 1 57
T>22 °C 1 13 10 1 25
ARTVİN

1999
HDD 396 360 318 185 128 4 36 172 350 385 2334
T≤15 °C 31 28 31 23 18 1 9 21 30 31 223
CDD 5 22 30 2 3 62
T>22 °C 3 13 19 2 2 39
ARTVİN

1998
HDD 479 477 391 122 42 6 21 78 228 349 2193
T≤15 °C 31 28 31 16 10 2 6 15 30 31 200
CDD 4 2 8 28 23 8 1 74
T>22 °C 3 2 5 15 15 8 2 50
ARTVİN

1997
HDD 478 487 485 234 46 19 82 104 245 392 2572
T≤15 °C 31 28 31 25 7 4 16 16 30 31 219
CDD 3 13 12 28
T>22 °C 2 5 7 14
ARTVİN

1996
HDD 433 361 364 220 14 60 34 128 244 314 2172
T≤15 °C 31 29 31 25 3 13 8 19 30 31 220
CDD 0 6 35 7 3 51
T>22 °C 1 2 13 7 3 26
ARTVİN

1995
HDD 435 336 269 203 97 25 167 286 482 2300
T≤15 °C 31 28 31 25 13 6 25 26 31 216
CDD 11 2 7 3 23
T>22 °C 6 5 4 2 17
ARTVİN

1994
HDD 412 448 346 95 91 28 74 300 556 2350
T≤15 °C 31 28 30 14 14 5 14 29 31 196
CDD 9 4 6 6 35 2 62
T>22 °C 5 4 4 4 13 4 34
ARTVİN

1993
HDD 590 504 378 235 61 21 29 86 387 414 2705
T≤15 °C 31 28 29 26 12 5 6 11 30 31 209
CDD 2 7 1 2 12
T>22 °C 5 3 2 2 12
ARTVİN

1992
HDD 630 575 407 244 152 15 8 81 113 335 508 3068
T≤15 °C 31 29 31 27 24 3 2 16 18 29 31 241
CDD 1 2 17 14 34
T>22 °C 2 2 6 5 15

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.