Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Hopa

2020
HDD 320 292 227 209 56 1104
T≤15 °C 30 26 26 28 11 121
CDD 1 8 9
T>22 °C 1 3 4
Hopa

2019
HDD 222 261 298 186 20 7 0 91 181 1266
T≤15 °C 25 27 30 23 5 2 0 16 22 150
CDD 1 5 56 32 51 8 1 154
T>22 °C 1 4 26 21 28 10 1 91
Hopa

2018
HDD 259 218 159 141 8 21 122 211 1139
T≤15 °C 29 26 23 24 2 5 21 25 155
CDD 0 4 49 79 69 25 3 229
T>22 °C 1 3 23 27 30 15 2 101
Hopa

2017
HDD 338 313 234 205 59 40 148 150 1487
T≤15 °C 29 27 23 27 14 9 22 20 171
CDD 6 58 105 18 3 190
T>22 °C 4 26 29 19 2 80
Hopa

2016
HDD 322 194 214 129 30 12 73 165 371 1510
T≤15 °C 27 21 24 20 8 3 15 24 31 173
CDD 1 7 2 38 41 102 15 3 209
T>22 °C 1 2 2 14 24 28 13 2 86
Hopa

2015
HDD 287 239 272 211 75 36 127 312 1559
T≤15 °C 28 24 28 26 14 8 23 31 182
CDD 1 1 40 100 46 2 0 190
T>22 °C 3 1 20 28 27 2 1 82
Hopa

2014
HDD 224 231 211 137 19 3 18 158 172 1173
T≤15 °C 28 25 25 21 5 1 3 22 24 154
CDD 8 14 55 98 32 1 208
T>22 °C 3 7 27 30 15 1 83
Hopa

2013
HDD 267 213 193 153 103 126 330 1385
T≤15 °C 28 24 21 22 21 22 30 168
CDD 4 0 11 26 51 22 4 118
T>22 °C 2 1 10 18 27 12 2 72
Hopa

2012
HDD 313 333 397 127 12 97 202 1481
T≤15 °C 29 27 31 19 3 19 24 152
CDD 1 6 29 81 51 12 1 181
T>22 °C 1 2 16 26 22 12 3 82
Hopa

2011
HDD 292 306 285 244 78 0 0 80 304 222 1811
T≤15 °C 29 26 29 29 13 0 0 16 30 27 199
CDD 0 1 68 42 1 112
T>22 °C 0 2 26 26 3 57
Hopa

2010
HDD 215 184 281 161 27 0 0 65 111 101 1145
T≤15 °C 0
CDD 1 26 105 138 30 300
T>22 °C 0
Hopa

2009
HDD 336 250 321 272 60 19 4 156 178 1596
T≤15 °C 0
CDD 0 44 48 24 20 136
T>22 °C 0
Hopa

2008
HDD 423 360 149 54 42 14 137 331 1510
T≤15 °C 0
CDD 6 1 38 136 195 10 386
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.