Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
HOPA

2024
HDD 268 202 218 77 765
T≤15 °C 27 22 27 15 91
CDD 9 9
T>22 °C 2 2
HOPA

2023
HDD 239 295 227 132 85 18 69 132 1197
T≤15 °C 27 25 28 21 19 5 11 19 155
CDD 1 3 40 114 28 6 5 197
T>22 °C 1 5 27 31 18 4 3 89
HOPA

2022
HDD 314 235 367 158 93 36 101 171 1475
T≤15 °C 28 24 29 24 17 8 22 24 176
CDD 7 2 19 125 34 187
T>22 °C 4 3 14 31 9 61
HOPA

2021
HDD 184 242 304 158 47 62 113 184 1294
T≤15 °C 21 23 29 24 10 13 19 23 162
CDD 1 2 1 6 77 72 6 1 166
T>22 °C 1 1 1 8 31 28 4 1 75
HOPA

2020
HDD 321 295 220 212 50 153 172 1423
T≤15 °C 31 26 25 29 10 24 25 170
CDD 1 7 15 72 45 44 7 191
T>22 °C 1 3 17 31 26 25 3 106
HOPA

2019
HDD 227 260 296 193 16 3 91 181 1267
T≤15 °C 26 28 29 25 4 1 16 23 152
CDD 6 56 30 51 8 1 152
T>22 °C 3 25 19 28 10 1 86
HOPA

2018
HDD 254 217 151 152 8 22 122 208 1134
T≤15 °C 28 26 22 26 2 5 21 25 155
CDD 4 48 79 70 26 4 231
T>22 °C 2 24 27 30 15 1 99
HOPA

2017
HDD 338 314 236 204 54 37 153 152 1488
T≤15 °C 30 27 24 26 13 9 23 21 173
CDD 2 5 58 106 17 2 190
T>22 °C 2 4 25 30 17 1 79
HOPA

2016
HDD 320 194 211 123 34 15 64 162 371 1494
T≤15 °C 26 21 24 19 9 4 13 23 31 170
CDD 5 4 37 39 103 14 1 4 207
T>22 °C 2 2 13 26 28 12 1 2 86
HOPA

2015
HDD 290 241 275 209 73 35 120 310 1553
T≤15 °C 29 24 29 25 14 8 21 31 181
CDD 4 0 37 99 46 3 189
T>22 °C 2 1 19 28 28 1 79
HOPA

2014
HDD 231 233 210 149 15 3 16 162 167 1186
T≤15 °C 28 26 26 24 4 1 3 23 24 159
CDD 10 11 55 99 28 203
T>22 °C 4 8 27 30 14 83
HOPA

2013
HDD 265 210 188 155 100 115 326 1359
T≤15 °C 27 23 20 23 20 21 30 164
CDD 3 3 11 11 27 49 13 4 2 123
T>22 °C 1 2 6 7 20 27 6 1 1 71
HOPA

2012
HDD 307 362 396 124 12 93 193 1487
T≤15 °C 28 29 31 19 3 18 24 152
CDD 2 3 27 83 55 12 2 184
T>22 °C 2 3 15 26 22 11 2 81
HOPA

2011
HDD 290 322 290 245 81 79 301 220 1828
T≤15 °C 29 28 30 30 14 16 30 26 203
CDD 0 66 41 2 6 115
T>22 °C 1 26 27 3 3 60
HOPA

2010
HDD 216 170 271 187 36 29 75 92 1076
T≤15 °C 25 23 29 28 8 7 14 16 150
CDD 1 18 88 126 25 2 3 263
T>22 °C 1 16 31 31 16 1 1 97
HOPA

2009
HDD 357 253 330 272 55 14 9 142 150 1582
T≤15 °C 31 26 29 30 13 3 2 23 22 179
CDD 41 50 25 21 11 0 148
T>22 °C 16 24 15 13 4 1 73
HOPA

2008
HDD 437 362 133 56 38 3 137 328 1494
T≤15 °C 31 29 18 11 9 1 27 27 153
CDD 18 8 38 135 195 12 406
T>22 °C 3 2 18 31 31 10 95
HOPA

2007
HDD 297 310 249 218 28 40 244 338 1724
T≤15 °C 27 28 28 29 7 9 28 31 187
CDD 20 23 54 96 32 0 225
T>22 °C 7 17 21 30 10 1 86
HOPA

2006
HDD 498 356 199 192 79 33 283 400 2040
T≤15 °C 31 27 23 27 15 8 27 31 189
CDD 6 10 11 120 6 153
T>22 °C 2 10 14 31 3 60
HOPA

2005
HDD 346 290 327 199 94 9 113 201 291 1870
T≤15 °C 30 24 31 25 17 3 18 27 27 202
CDD 6 43 73 6 128
T>22 °C 2 25 29 8 64
HOPA

2004
HDD 312 372 323 210 78 7 3 53 203 383 1944
T≤15 °C 30 26 25 23 16 2 1 10 24 30 187
CDD 3 2 6 23 67 8 1 110
T>22 °C 1 1 6 14 29 5 1 57
HOPA

2003
HDD 246 336 401 233 28 52 221 306 1823
T≤15 °C 27 24 31 28 6 8 27 28 179
CDD 0 4 16 46 12 8 86
T>22 °C 1 5 17 28 5 5 61
HOPA

2002
HDD 437 261 221 220 54 51 157 388 1789
T≤15 °C 31 24 23 27 12 8 23 28 176
CDD 2 6 96 64 19 2 189
T>22 °C 1 4 28 25 14 3 75
HOPA

2001
HDD 333 257 147 154 58 91 180 265 1485
T≤15 °C 29 25 18 27 14 14 23 28 178
CDD 2 5 96 82 11 196
T>22 °C 1 4 27 25 13 70
HOPA

2000
HDD 388 300 268 28 66 68 188 299 1605
T≤15 °C 31 28 28 4 13 14 27 29 174
CDD 15 1 66 53 2 137
T>22 °C 8 2 29 25 4 68
HOPA

1999
HDD 249 251 220 163 69 4 78 206 175 1415
T≤15 °C 29 27 25 27 12 1 14 25 23 183
CDD 21 84 94 11 4 214
T>22 °C 12 27 24 8 6 77
HOPA

1998
HDD 400 421 338 130 8 39 99 215 1650
T≤15 °C 31 27 27 20 2 9 17 29 162
CDD 17 3 43 113 132 11 4 323
T>22 °C 2 3 20 27 31 7 1 91
HOPA

1997
HDD 332 363 395 204 35 4 19 42 198 260 1852
T≤15 °C 30 27 30 23 5 1 5 6 25 28 180
CDD 11 2 6 23 27 16 85
T>22 °C 2 1 6 20 19 5 53
HOPA

1996
HDD 321 259 333 203 27 3 52 153 178 1529
T≤15 °C 27 25 30 25 5 1 9 22 26 170
CDD 2 2 51 23 14 92
T>22 °C 1 4 15 23 7 50
HOPA

1995
HDD 272 261 220 188 76 5 96 196 277 1591
T≤15 °C 27 27 26 24 13 1 22 22 25 187
CDD 2 11 17 23 8 1 62
T>22 °C 1 9 18 18 8 1 55
HOPA

1994
HDD 268 331 301 139 78 11 25 212 359 1724
T≤15 °C 29 28 29 24 15 3 6 23 30 187
CDD 7 8 25 16 36 0 92
T>22 °C 2 2 23 14 21 1 63
HOPA

1993
HDD 412 363 314 209 63 7 84 284 235 1971
T≤15 °C 31 26 27 25 12 2 16 27 27 193
CDD 2 1 8 20 1 32
T>22 °C 2 1 5 17 2 27
HOPA

1992
HDD 451 431 301 201 125 4 33 46 206 365 2163
T≤15 °C 31 29 26 25 23 1 7 9 22 31 204
CDD 0 11 8 39 13 1 72
T>22 °C 1 10 13 25 7 1 57

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.