Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AYDIN

2020
HDD 320 320
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
AYDIN

2019
HDD 294 208 127 58 0 33 234 954
T≤15 °C 31 28 25 12 0 8 30 134
CDD 37 148 198 226 74 14 697
T>22 °C 16 30 31 31 27 12 147
AYDIN

2018
HDD 292 157 64 3 16 90 296 918
T≤15 °C 31 26 12 1 3 15 31 119
CDD 12 56 113 223 201 99 0 704
T>22 °C 8 20 30 31 31 27 1 148
AYDIN

2017
HDD 359 218 132 36 9 152 208 1114
T≤15 °C 31 28 22 7 2 25 26 141
CDD 11 129 231 186 85 0 642
T>22 °C 7 28 31 31 24 1 122
AYDIN

2016
HDD 309 119 139 4 6 4 122 365 1068
T≤15 °C 29 18 24 1 2 1 19 31 125
CDD 5 14 176 238 217 81 6 0 737
T>22 °C 5 6 30 31 31 21 8 1 133
AYDIN

2015
HDD 304 246 177 65 6 74 303 1175
T≤15 °C 31 27 28 12 2 19 31 150
CDD 29 80 220 221 120 5 675
T>22 °C 15 27 31 31 28 4 136
AYDIN

2014
HDD 219 187 142 33 4 122 190 897
T≤15 °C 31 27 23 8 1 20 29 139
CDD 1 21 100 185 210 65 2 584
T>22 °C 2 10 24 31 31 23 3 124
AYDIN

2013
HDD 285 207 136 43 27 100 330 1128
T≤15 °C 31 27 21 10 6 19 31 145
CDD 0 48 119 197 206 57 627
T>22 °C 1 19 28 31 31 26 136
AYDIN

2012
HDD 389 314 188 22 3 80 244 1240
T≤15 °C 31 29 25 5 1 17 27 135
CDD 4 159 252 212 78 18 0 723
T>22 °C 6 27 31 31 27 13 1 136
AYDIN

2011
HDD 321 237 198 86 7 0 0 65 233 272 1419
T≤15 °C 31 28 28 19 2 0 0 13 30 29 180
CDD 9 89 199 179 90 566
T>22 °C 5 28 31 31 27 122
AYDIN

2010
HDD 240 171 130 30 0 0 0 25 28 198 822
T≤15 °C 0
CDD 38 92 206 240 78 654
T>22 °C 0
AYDIN

2009
HDD 272 236 206 35 0 0 3 136 194 1082
T≤15 °C 0
CDD 26 140 227 176 45 614
T>22 °C 0
AYDIN

2008
HDD 354 270 91 55 83 237 1090
T≤15 °C 0
CDD 7 37 168 217 228 92 749
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.