Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Kuşadası

2020
HDD 280 280
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Kuşadası

2019
HDD 246 188 110 55 0 6 178 783
T≤15 °C 31 26 22 14 0 2 28 123
CDD 15 127 148 179 48 9 1 527
T>22 °C 11 29 31 31 23 7 2 134
Kuşadası

2018
HDD 238 122 48 9 54 246 717
T≤15 °C 30 24 11 2 9 30 106
CDD 1 45 95 186 167 85 0 579
T>22 °C 2 22 30 31 31 27 1 144
Kuşadası

2017
HDD 312 183 116 39 4 85 154 893
T≤15 °C 31 25 21 9 1 16 23 126
CDD 8 86 177 175 60 2 508
T>22 °C 7 30 31 31 24 1 124
Kuşadası

2016
HDD 245 87 105 3 3 103 326 872
T≤15 °C 24 12 18 1 1 17 31 104
CDD 3 12 112 186 162 73 5 2 555
T>22 °C 2 5 29 31 31 21 4 1 124
Kuşadası

2015
HDD 246 211 163 70 6 34 264 994
T≤15 °C 26 23 27 12 2 9 31 130
CDD 0 6 53 152 174 86 8 479
T>22 °C 1 4 26 31 31 29 4 126
Kuşadası

2014
HDD 152 155 133 27 3 89 125 684
T≤15 °C 27 25 25 7 1 15 21 121
CDD 1 5 80 132 162 61 1 442
T>22 °C 1 7 25 31 31 25 1 121
Kuşadası

2013
HDD 227 168 109 36 16 48 262 866
T≤15 °C 29 24 17 9 3 10 29 121
CDD 22 85 149 149 52 1 458
T>22 °C 12 26 31 31 24 1 125
Kuşadası

2012
HDD 338 274 191 18 3 43 198 1065
T≤15 °C 31 29 27 4 1 10 27 129
CDD 1 106 184 187 43 12 1 534
T>22 °C 1 27 31 31 23 14 1 128
Kuşadası

2011
HDD 252 198 169 77 0 0 0 40 201 202 1139
T≤15 °C 31 27 23 18 0 0 0 8 30 27 164
CDD 2 64 151 150 73 440
T>22 °C 0 28 31 31 28 118
Kuşadası

2010
HDD 195 125 120 30 0 0 0 22 3 125 620
T≤15 °C 0
CDD 17 79 171 196 70 533
T>22 °C 0
Kuşadası

2009
HDD 197 204 181 32 0 0 0 82 118 814
T≤15 °C 0
CDD 8 82 175 123 30 418
T>22 °C 0
Kuşadası

2008
HDD 306 246 67 39 59 186 903
T≤15 °C 0
CDD 10 15 100 146 151 70 492
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.