Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BALIKESİR

2020
HDD 421 421
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BALIKESİR

2019
HDD 379 327 266 162 22 20 150 353 1679
T≤15 °C 31 28 31 22 5 4 22 30 173
CDD 9 73 86 106 24 1 299
T>22 °C 5 29 27 29 15 1 106
BALIKESİR

2018
HDD 406 267 187 82 4 47 179 405 1577
T≤15 °C 31 28 27 15 1 8 27 31 168
CDD 7 36 122 132 21 0 318
T>22 °C 4 22 30 31 10 0 97
BALIKESİR

2017
HDD 501 317 266 163 12 98 250 287 1894
T≤15 °C 31 28 31 24 3 19 30 28 194
CDD 2 51 102 96 37 288
T>22 °C 1 17 31 28 15 92
BALIKESİR

2016
HDD 439 224 231 62 30 73 255 475 1789
T≤15 °C 30 26 28 14 8 15 25 31 177
CDD 4 78 124 121 33 1 361
T>22 °C 3 20 31 30 17 2 103
BALIKESİR

2015
HDD 420 385 355 200 3 46 190 465 2064
T≤15 °C 31 28 31 24 1 9 27 31 182
CDD 2 7 93 128 50 280
T>22 °C 3 7 30 31 22 93
BALIKESİR

2014
HDD 331 299 262 128 36 4 14 61 224 296 1655
T≤15 °C 31 28 31 24 8 1 4 11 29 31 198
CDD 3 31 108 114 21 277
T>22 °C 2 15 30 30 12 89
BALIKESİR

2013
HDD 367 278 223 137 136 209 510 1860
T≤15 °C 31 27 28 21 22 29 31 189
CDD 8 44 90 119 11 272
T>22 °C 6 16 28 31 7 88
BALIKESİR

2012
HDD 473 460 337 94 18 12 165 354 1913
T≤15 °C 31 29 31 16 5 3 23 29 167
CDD 69 155 102 20 4 350
T>22 °C 24 31 29 18 4 106
BALIKESİR

2011
HDD 427 364 320 229 58 0 0 149 367 395 2309
T≤15 °C 31 28 31 29 10 0 0 22 30 31 212
CDD 0 18 128 70 23 239
T>22 °C 0 10 30 29 16 85
BALIKESİR

2010
HDD 367 250 277 132 21 0 0 86 145 271 1549
T≤15 °C 0
CDD 5 40 109 174 12 340
T>22 °C 0
BALIKESİR

2009
HDD 396 307 297 170 34 0 27 262 270 1763
T≤15 °C 0
CDD 2 36 107 70 4 219
T>22 °C 0
BALIKESİR

2008
HDD 501 419 205 121 58 40 198 342 1884
T≤15 °C 0
CDD 1 3 61 94 131 30 320
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.