Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Ayvalık

2020
HDD 316 316
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Ayvalık

2019
HDD 300 255 178 105 0 29 219 1086
T≤15 °C 31 28 30 22 0 7 29 147
CDD 9 133 148 187 56 2 535
T>22 °C 7 29 30 31 18 4 119
Ayvalık

2018
HDD 286 194 84 6 12 94 299 975
T≤15 °C 31 27 16 2 2 16 31 125
CDD 3 34 95 194 200 73 0 599
T>22 °C 2 22 29 31 31 23 0 138
Ayvalık

2017
HDD 390 225 169 71 10 137 187 1189
T≤15 °C 31 26 28 16 2 26 23 152
CDD 4 97 175 185 56 517
T>22 °C 3 27 31 31 24 116
Ayvalık

2016
HDD 311 138 160 3 3 17 145 364 1141
T≤15 °C 28 20 25 1 1 4 20 31 130
CDD 6 118 191 180 63 1 559
T>22 °C 4 27 31 31 20 1 114
Ayvalık

2015
HDD 309 267 222 111 7 79 285 1280
T≤15 °C 30 27 30 18 2 18 31 156
CDD 6 53 166 197 78 0 500
T>22 °C 8 26 31 31 27 1 124
Ayvalık

2014
HDD 209 205 171 46 30 139 202 1002
T≤15 °C 28 28 27 11 7 23 30 154
CDD 8 71 146 173 46 444
T>22 °C 8 24 31 31 19 113
Ayvalık

2013
HDD 287 221 161 64 42 95 319 1189
T≤15 °C 31 26 22 14 9 18 31 151
CDD 19 84 162 173 30 468
T>22 °C 13 24 31 31 17 116
Ayvalık

2012
HDD 384 344 241 49 7 89 259 1373
T≤15 °C 31 29 29 9 2 20 27 147
CDD 0 124 198 172 44 8 546
T>22 °C 1 28 31 31 23 12 126
Ayvalık

2011
HDD 320 274 248 149 18 0 0 67 244 251 1571
T≤15 °C 31 28 30 26 5 0 0 12 30 30 192
CDD 2 68 175 152 76 473
T>22 °C 0 26 31 31 25 113
Ayvalık

2010
HDD 274 205 194 63 0 0 0 49 28 198 1011
T≤15 °C 0
CDD 15 77 165 221 43 521
T>22 °C 0
Ayvalık

2009
HDD 285 253 230 85 4 0 8 126 173 1164
T≤15 °C 0
CDD 7 79 166 129 19 400
T>22 °C 0
Ayvalık

2008
HDD 368 300 132 68 4 10 102 248 1232
T≤15 °C 0
CDD 11 107 154 168 58 498
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.