Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AYVALIK

2024
HDD 238 171 133 6 548
T≤15 °C 27 25 23 2 77
CDD 2 6 180 188
T>22 °C 2 8 30 40
AYVALIK

2023
HDD 225 258 167 70 56 143 919
T≤15 °C 28 25 27 15 8 24 127
CDD 1 76 222 211 96 5 3 614
T>22 °C 3 25 31 31 30 4 2 126
AYVALIK

2022
HDD 330 241 323 53 3 68 156 1174
T≤15 °C 30 27 31 11 1 13 23 136
CDD 24 118 185 188 64 4 583
T>22 °C 11 30 31 31 22 3 128
AYVALIK

2021
HDD 222 208 246 83 3 83 213 1058
T≤15 °C 24 23 31 16 1 16 26 137
CDD 10 81 205 191 51 538
T>22 °C 9 22 31 31 23 116
AYVALIK

2020
HDD 316 233 159 88 104 173 1073
T≤15 °C 31 28 26 16 20 26 147
CDD 23 63 184 179 100 8 557
T>22 °C 8 22 31 31 28 4 124
AYVALIK

2019
HDD 301 254 178 106 32 216 1087
T≤15 °C 31 28 30 22 8 29 148
CDD 8 132 145 188 57 2 532
T>22 °C 6 28 30 31 18 3 116
AYVALIK

2018
HDD 287 191 86 7 14 87 299 971
T≤15 °C 31 26 16 2 3 14 31 123
CDD 3 32 95 192 203 75 600
T>22 °C 1 22 30 31 31 24 139
AYVALIK

2017
HDD 391 230 163 71 13 133 183 1184
T≤15 °C 31 27 26 16 3 24 22 149
CDD 5 94 176 187 55 517
T>22 °C 3 29 31 31 22 116
AYVALIK

2016
HDD 310 141 161 3 4 16 145 363 1143
T≤15 °C 27 21 26 1 1 4 20 31 131
CDD 6 117 191 181 65 0 560
T>22 °C 4 27 31 31 20 1 114
AYVALIK

2015
HDD 314 263 221 115 9 78 282 1282
T≤15 °C 31 26 30 19 3 18 31 158
CDD 11 53 165 198 79 1 507
T>22 °C 9 27 31 31 27 1 126
AYVALIK

2014
HDD 212 204 170 50 31 134 194 995
T≤15 °C 29 27 27 12 8 21 28 152
CDD 8 71 146 173 48 446
T>22 °C 8 24 31 31 19 113
AYVALIK

2013
HDD 290 220 153 62 45 96 317 1183
T≤15 °C 31 26 21 14 10 19 31 152
CDD 19 85 160 175 29 468
T>22 °C 13 22 31 31 17 114
AYVALIK

2012
HDD 379 344 241 47 90 266 1367
T≤15 °C 31 29 29 9 20 28 146
CDD 127 205 182 45 8 567
T>22 °C 29 31 31 23 11 125
AYVALIK

2011
HDD 321 275 246 150 14 69 242 247 1564
T≤15 °C 31 28 29 26 4 13 30 28 189
CDD 3 69 174 153 76 475
T>22 °C 5 26 31 31 25 118
AYVALIK

2010
HDD 278 194 192 54 45 32 184 979
T≤15 °C 27 25 28 14 8 8 21 131
CDD 15 76 173 221 44 529
T>22 °C 9 21 30 31 27 118
AYVALIK

2009
HDD 287 247 232 88 4 8 129 179 1174
T≤15 °C 31 25 29 19 1 2 23 24 154
CDD 6 77 166 130 20 4 403
T>22 °C 6 27 31 31 13 4 112
AYVALIK

2008
HDD 367 303 124 69 3 10 110 240 1226
T≤15 °C 31 29 24 15 1 3 21 25 149
CDD 11 105 154 168 57 495
T>22 °C 7 23 31 31 17 109
AYVALIK

2007
HDD 250 248 195 75 17 173 317 1275
T≤15 °C 28 28 28 15 4 24 31 158
CDD 15 126 195 178 39 1 554
T>22 °C 10 27 31 31 19 4 122
AYVALIK

2006
HDD 375 275 212 47 14 17 192 281 1413
T≤15 °C 31 28 30 11 4 4 28 31 167
CDD 28 88 146 186 33 481
T>22 °C 11 21 30 31 19 112
AYVALIK

2005
HDD 277 297 226 83 51 184 226 1344
T≤15 °C 30 28 29 13 9 28 25 162
CDD 3 56 162 161 42 424
T>22 °C 7 22 31 31 20 111
AYVALIK

2004
HDD 341 284 190 86 131 238 1270
T≤15 °C 31 23 26 16 14 28 138
CDD 70 142 124 37 4 377
T>22 °C 24 31 31 18 2 106
AYVALIK

2003
HDD 217 384 313 159 30 155 276 1534
T≤15 °C 25 28 31 26 5 25 31 171
CDD 8 120 158 170 18 6 480
T>22 °C 7 27 31 31 10 6 112
AYVALIK

2002
HDD 358 187 182 108 14 114 316 1279
T≤15 °C 31 28 28 22 3 23 31 166
CDD 1 103 180 155 23 462
T>22 °C 1 25 31 31 19 107
AYVALIK

2001
HDD 246 230 87 78 3 21 165 343 1173
T≤15 °C 28 26 17 15 1 5 22 30 144
CDD 0 7 85 201 186 52 6 537
T>22 °C 1 5 27 31 31 22 6 123
AYVALIK

2000
HDD 405 282 247 36 17 53 96 231 1367
T≤15 °C 31 29 28 7 4 10 19 27 155
CDD 7 84 187 155 48 481
T>22 °C 10 24 31 30 21 116
AYVALIK

1999
HDD 271 253 203 50 9 3 124 171 1084
T≤15 °C 30 27 28 10 2 1 18 26 142
CDD 11 97 192 170 34 5 509
T>22 °C 9 30 31 31 29 6 136
AYVALIK

1998
HDD 308 253 293 59 10 120 292 1335
T≤15 °C 31 28 30 12 2 21 29 153
CDD 0 82 174 177 36 1 470
T>22 °C 1 30 30 31 16 2 110
AYVALIK

1997
HDD 276 284 285 200 13 60 150 256 1524
T≤15 °C 30 28 31 26 3 11 28 30 187
CDD 12 92 144 82 7 1 338
T>22 °C 9 22 31 30 5 2 99
AYVALIK

1996
HDD 370 280 322 145 48 114 188 1467
T≤15 °C 31 28 31 24 9 24 27 174
CDD 9 72 141 123 18 363
T>22 °C 9 25 31 31 10 106
AYVALIK

1995
HDD 287 211 216 122 16 40 235 236 1363
T≤15 °C 28 26 29 19 4 9 24 25 164
CDD 12 112 150 116 35 425
T>22 °C 7 30 31 30 19 117
AYVALIK

1994
HDD 253 275 216 37 11 191 314 1297
T≤15 °C 31 28 29 8 3 23 31 153
CDD 27 62 155 157 109 17 527
T>22 °C 11 24 31 31 30 10 137
AYVALIK

1993
HDD 356 351 257 97 12 11 212 206 1502
T≤15 °C 31 28 29 18 3 3 24 28 164
CDD 9 60 117 134 37 1 358
T>22 °C 5 29 30 31 15 1 111
AYVALIK

1992
HDD 371 368 263 85 6 156 345 1594
T≤15 °C 31 29 30 18 2 21 30 161
CDD 0 48 96 157 33 6 340
T>22 °C 1 22 28 31 15 7 104

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.